Drukuj

  

Skład komisji oceny trzody chlewnej

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Wojciech Kapelański - kierownik Katedry Trzody Chlewnej i jednocześnie prorektor
                                                    Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

Członkowie:

Zofia Kozłowska - członek Zarządu powiatu żnińskiego, rolnik z Januszkowa

Tomasz Kmuk - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
                          filia w Bydgoszczy

Dariusz Kowalewski - Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu

Marek Mońko - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

                       filia w Bydgoszczy


Skład komisji oceny zwierząt drobnych

 

drób ozdobny - Janusz Wojciechowski - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

króliki i szynszyle - Bogusz Łaski - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie o/Bydgoszcz

gołębie - Marek Poraziński - wiceprezes Polskiego Związku Hodowli Gołębi Rasowych