Trening Zastępowania Agresji jako alternatywa do zachowań agresywnych.

”Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym”.

(Sokrates)

    Czym jest agresja? Jest zachowaniem polegającym na niszczeniu przedmiotów (wandalizm), wyrządzaniu szkody innym (przemoc skierowana na inne osoby), lub samemu sobie (samoagresja).
    Do przemocy słownej zaliczamy:
    - zniesławienie,
    - ataki kompetencyjne: „jak mogłeś być taki głupi?”,
    - ataki dotyczące pochodzenia: „jesteś fajtłapą jak twój ojciec”,
    - ataki dotyczące wyglądu: „musisz zawsze wyglądać jak niedomyty”,
    - złorzeczenie, narzekanie: „do niczego się nie nadajesz”,
    - złośliwości, ośmieszanie, groźby, przekleństwa,
    - symbolika niewerbalna „pokazywanie języka”.
    Przemoc fizyczna przejawiać się może poprzez:
    - potrząsanie, potrącanie,
    - kuksanie,
    - oplucie, spoliczkowanie,
    - przewrócenie, podcinanie nogi,
    - boksowanie, kopanie,
    - drapanie, gryzienie, plucie,
    - duszenie, wieszanie,
    - wyrywanie, obcinanie włosów,
    - oparzenie, podpalenie, porażenie prądem,
    - kłucie igłą, pchniecie nożem,
    - strzelanie, zgwałcenie.
    Kategorie ryzyka wystąpienia agresji wg D.J. Flanneery’ego:
    - ryzyko okołoporodowe (niedotlenienie wywołane przedłużającym się porodem lub związane z zaburzeniami oddychania noworodka), oraz cechy temperamentalne  tj. impulsywność, nadaktywność, słaba samokontrola, rozproszenie uwagi, łatwość popadania w frustrację (przygnębienie),
    - ograniczona inteligencja w szczególności sfera werbalna, a wiąże się z tym  brak umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów, poznawania relacji międzyludzkich czego efektem jest niska pozycja w grupie rówieśniczej oraz słaba więź ze szkołą,
    - błędy wychowawcze rodziców: brak wytyczonych granic dla zachować dziecka, brak odwoływania się do wartości i norm społecznych ”nie wolno bić kolegi, ponieważ wyrządzasz mu krzywdę”, stosowanie kar fizycznych (90 % rodziców stosuje klapsy, uderzenia, policzki itp.),
    - poważna dysfunkcja rodziny: zaniedbywanie lub odrzucenie dziecka z powodu uzależnienia jednego lub obojga rodziców, przewlekłe choroby (psychiczne), działania niezgodne z prawem, itp.,
    - doświadczenie przemocy w bliskim środowisku,
    - duża ekspozycja agresji w mediach: gazety, książki, komiksy, radio, filmy, gry wideo i telewizja. Prezentacja przemocy w telewizji przyczynia się do uczenia się i odtwarzania zachowań agresywnych. Negatywne następstwa prezentowanej przemocy obejmują: efekt agresji (odwzorowywanie pokazywanej przemocy i autoagresję), efekt ofiary (większy poziom leku, braku zaufania i stosowanie zabezpieczeń), efekt świadka (większa niewrażliwość na cierpienia innych i brak współczucia).
    Ponieważ agresja jest zachowaniem wyuczonym warto poznać sposoby radzenia sobie z własną złością, czyli konstruktywne reakcje oraz zachowania prospołeczne.
    Trening Zastępowania Agresji (Arnold P.Goldstein,) może stać się alternatywą do zachowań agresywnych. Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Składa się z: treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego. Trening umiejętności prospołecznych jest zespołem procedur mających na celu podwyższenie poziomu umiejętności społecznych, czyli doskonalenia zachowań w różnych sytuacjach społecznych. Należą do nich np.: proszenie o pomoc, radzenie sobie z oskarżeniem, z presją grupy, z zakłopotaniem, z pominięciem itp. Celem treningu kontroli złości jest podwyższenie poziomu samokontroli, ograniczenie i kontrolowanie gniewu i agresji. Ostatni komponent: trening wnioskowania moralnego polega na uczeniu procedur podejmowania decyzji, które pozwolą zaspokoić poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnią potrzeby i prawa innych osób. Trening Zastępowania Agresji to ciekawa forma pozwalająca udoskonalić własne umiejętności społeczne, nauczyć się sposobów kontrolowania złości oraz rozwinąć dojrzałe ocenianie moralne. To także odkrywanie wspólnych wartości moralnych leżących u podstaw zdrowego społeczeństwa. Dlatego jest to propozycja nie tylko dla „agresywnych”, ale dla każdego.

Małgorzata Głogowska-Olasińska - psycholog
Magdalena Ulatowska - pedagog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry