Najwyższa góra na Pałukach
   
    Wśród mieszkańców Kcyni i okolicy wzgórze w rejonie Dębogóry (5 km na północ od Kcyni) nazywa się często "Korfantówką". Nie trudno się domyślić, że nazwa związana jest z osobą Wojciecha Korfantego - wielkiego Polaka, znanego działacza niepodległościowego i plebiscytowego na Górnym Śląsku u progu II Rzeczypospolitej. Ale dlaczego na Pałukach? Przecież Wojciech Korfanty nigdy tutaj nie był.


    Aby wyjaśnić tę zagadkę trzeba się cofnąć o ponad siedemdziesiąt lat.
    1 XI 1920 r. na mocy umowy Komisji do Spraw Wyznaniowych i Szkolnych z Górnośląskim Komisariatem Plebiscytowym w Kcyńskim Seminarium Nauczycielskim rozpoczęli naukę kandydaci do stanu nauczycielskiego z Górnego Śląska. Stanowili oni znaczny zastęp uczniów. Początek lat dwudziestych to okres powstań śląskich. Ze sprawozdania dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Karola Libelta w Kcyni za czas od założenia Zakładu do roku szkolnego 1926-27 na stronie 52 dowiadujemy się, że w dzień św. Wojciecha 1921 r. "urządzono pochód do Dębogóry dla przemianowania wzgórza Bismarka na Korfantówkę, czyli wzgórze Wojciecha Korfantego, który jako komisarz rządu polskiego przy Komisji dla Zarządu Górnego Śląska położył niespożyte zasługi. Przemowy wygłosili ks. kan. dr Jan Opieliński i dyrektor Seminarium Nauczycielskiego Franciszek Stopa. Akt erekcyjny zakopano pod głazem pamiątkowym, a drugi egzemplarz doręczono przez delegację p. Korfantemu w chwili wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczystość ta odbyła się z inicjatywy Seminarium, które podówczas gościło u siebie znaczny zastęp uczniów z Górnego Śląska".
    Tadeusz Petrykowski w swojej notatce ze stycznia 1923 r. tak pisze: "8 V 1921 r. odbył się do Dębogóry wielki pochód manifestacyjny mieszkańców całego miasta i okolicy, władz, przedstawicieli urzędów, gdzie dokonano poświęcenia dawniejszego wzgórza Bismarka na wzgórze Wojciecha Korfantego ("Korfantówka"). Posadzono tam "Dąb Wolności". Brali udział seminarzyści z Górnego Śląska".
    W ten to sposób społeczność Kcyni poparła dążenia niepodległościowe Ślązaków i przynależność tej dzielnicy Rzeczypospolitej do Macierzy.
    Obecnie na mapach geograficznych widnieje rzadziej używana nazwa wzgórza Chełmianki. Warto zaznaczyć, że wzgórze to jest najwyższą kulminacją na Pałukach (163 m n.p.m) i stanowi wyraźną dominantę krajobrazową.
    Jednak przy organizowaniu wszelkich imprez turystycznych w rejonie Kcyni (np. ostatnio III Zima na Pałukach) używa się nazwy "Korfantówka".  

Józef Marosz
Pałuki nr 60 (12/1993)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry