Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

   
    Od pewnego czasu do opinii publicznej docierają informacje na temat przygotowywanego aktualnie "Słownika Biograficznego Pałuk". 


    W numerze 1/93 tygodnika "Pałuki" zamieszczono rozmowę z Andrzejem Rosiakiem, dyrektorem Muzeum Ziemi Pałuckiej, w której szef tej placówki wyznaje: - "Od ubiegłego roku (1992-dop. JOZ) jestem sekretarzem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego i koordynuję prace nad Słownikiem Biograficznym Pałuk" [...]. W numerze 8/1993 - natomiast natrafiłem na informację na temat stopnia zaawansowania prac redakcyjnych oraz składu osobowego redakcji.
    Muszę przyznać, iż wiadomości te mnie zaniepokoiły. Niepokój mój wynika być może z braku wyczerpujących informacji na temat merytorycznego przygotowania członków zespołu redakcyjnego. Wiadomo jedynie, iż reprezentują pałuckie towarzystwa kulturalne. Nie ma jednak słowa na temat, czy prace nad przygotowaniem "Słownika..." przebiegają pod nadzorem naukowego konsultanta i czy redakcja zamierza skierować maszynopis do naukowej oceny jeszcze przed oddaniem do druku.
    Tylko amatorom kwestia przygotowania "Słownika..." może wydawać się prosta. Do opracowania biogramów wybranych osób potrzeba nie tylko czasu i znalezienia skutecznej drogi do uzyskania potrzebnych informacji. Niezbędna jest przede wszystkim znajomość obowiązujących aktualnie norm słownikowych i prawideł opisu biograficznego, a także reguł metodologicznych określających jasno prawidła doboru zamieszczanych w "Słowniku..." informacji. Biografia to nie tylko pewien tekst językowy "opisujący" "życie i działalność" jakiegoś człowieka, ale także informacja na temat epoki, w której dana osoba żyła.
    Przygotowanie "Słownika..." nawet mniej znanych osobistości wymaga przeprowadzenia selekcji wydarzeń - i tych godnych opisania, i tych wartych jedynie zauważenia. Można ograniczać się wprawdzie do opisu suchych faktów, ale trzeba jednocześnie dostosować stopień szczegółowości opisywania wydarzeń z życia konkretnej osoby do ogólnej, opartej na regułach metodologicznych koncepcji całego "Słownika...". Nie wystarczy więc dokonać wyboru wcześniej opracowanych not biograficznych, lecz trzeba mieć ściśle sprecyzowaną koncepcję całości, a o to bez fachowego przygotowania szalenie trudno.
    Celem tych uwag nie jest próba zniechęcenia autorów przygotowywanego obecnie "Słownika...", lecz jedynie zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo ryzyka popełnienia takich błędów, które zdeprecjonują całe to pożyteczne niewątpliwie przedsięwzięcie.  
    Pewnym ostrzeżeniem może tu być "Mały Słownik Pisarzy Kujaw i Pomorza" opracowany przez Zdzisława Mrozka, pracownika naukowego Wyższej szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W nocie recenzyjnej zamieszczonej na łamach "Odry", ogólnopolskiego miesięcznika o dużej renomie, (nr 3, 1993, s.102) czytamy między innymi [...] "Komu ten absurdalny twór był potrzebny? Aż strach bierze na myśl, że zechcą zeń korzystać studenci albo regionaliści i - co gorsza - spożytkować tę "wiedzę" [...]  
    Autorom przyszłego "Słownika Biograficznego Pałuk" nie warto narażać się na tak druzgocącą ocenę. Opłaca się jak sądzę - póki nie jest jeszcze za późno - skorzystać z pomocy fachowego konsultanta.

Janusz Ostoja-Zagórski
Pałuki nr 64 (16/1993)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry