Krystyna i Tadeusz Ciałkowscy przeprowadzają się do Janikowa. Opiekę nad Gminną Izbą Pamięci w Kuśnierzu przejął Paweł Politowski. Pan Tadeusz nie rozstaje się jednak z gminą, przygotowuje do druku książkę o urodzonym w 1899 r. w Nożyczynie marynarzu ORP Orzeł Wacławie Foterku.

Tadeusz Ciałkowski z żoną Krystyną oraz żegnającymi go współpracownikami i przyjaciółmi fot. Paweł Lachowicz
Tadeusz Ciałkowski z żoną Krystyną oraz żegnającymi go współpracownikami i przyjaciółmi fot. Paweł Lachowicz

     19 lipca w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jeziorach Wielkich odbyło się pożegnanie wieloletniego działacza i historyka ziemi jeziorańskiej oraz opiekuna Izby Tradycji w Kuśnierzu Tadeusza Ciałkowskiego. Pan Tadeusz zmienia miejsce swego zamieszkania i jesień życia wraz z małżonką Krystyną postanowili spędzić w Janikowie. Za pełną oddania pracę na rzecz mieszkańców gminy dziękował mu wójt: Zbysław Woźniakowski, pracownicy Domu Kultury Krzysztof Zwoliński, Michał Burdziński, Ewa Wojtasik, Elżbieta Skonieczna, Piotr Szydłowski, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Kowalska i przyjaciele, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jeziorańskiej Paweł Politowski, Zygfryd Kubata i Kazimierz Konieczka. Na ręce pana Tadeusza spłynęły bukiety kwiatów, listy gratulacyjne oraz prezent od pracowników domu kultury w postaci ozdobnej latarenki na świeczkę.
     Tadeusz Ciałkowski jest emerytowanym nauczycielem historii i geografii. Od chwili powstania, czyli od 1998 r. był opiekunem Gminnej Izby Pamięci w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Kuśnierzu. Oprócz działalności na niwie historycznej ma swój duży wkład w rozwój kulturalny gminy. Jest również autorem przewodników o gminie Jeziora Wielkie, redaktorem gazety Jezioranin, autorem książek Ziemia Jeziorańska: zarys historyczny gminy Jeziora Wielkie i Rys monograficzny Jeziora Wielkie oraz współautorem m.in. opracowania Ziemia Jeziorańska i okolice w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.
     Był prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jeziorańskiej. W 2013 r. funkcję tę przejął po nim historyk Paweł Politowski. Jest też członkiem od 2010 r. Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Jeziorach Wielkich, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Strzelnie. Wraz z żoną Krystyną są członkami zespołu śpiewaczego działającego przy Klubie Seniora Radość, gdzie od chwili powołania pan Tadeusz prowadził kronikę klubu i zespołu. Prowadził też Koło Filatelistyczne przy SP w Jeziorach Wielkich. Jest autorem wielu referatów historycznych dotyczących historii i kultury gminy Jeziora Wielkie. W swoich zbiorach zgromadził wiele informacji o wybitnych postaciach ziemi jeziorańskiej. Dzięki jego pomocy i udostępnieniu zebranych materiałów także nam udało się napisać na naszych łamach kilkanaście artykułów historycznych. Jako prezes, a później członek TMZJ co roku współorganizował Gminne Konkursy Historyczne dla uczniów szkół podstawowych.
     Za swoją oddaną pracę na rzecz mieszkańców gminy oraz za pielęgnację historii otrzymał liczne wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe. W 2008 r. otrzymał najwyższe odznaczenie medal Gloria Artis przyznawane za działalność kulturalną, artystyczną lub ochronę dziedzictwa narodowego. Z okazji 24-letniej działalności lokalnego samorządu, w czerwcu 2014 r., jako mieszkaniec gminy Jeziora Wielkie otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie w 1989 r. w walkę o wolne wybory, wolność słowa oraz budowę struktur niezależnych instytucji. Otrzymał też złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
     Podczas pożegnalnego spotkania pan Tadeusz zdradził, że zgromadził materiał na kolejną publikację o urodzonym w 1899 r. w Nożyczynie (gm. Jeziora Wielkie) Wacławie Foterku, marynarzu ORP Orzeł. Co ciekawe, do dzisiaj nie jest znana przyczyna zatonięcia tego okrętu podwodnego. Nie jest też znane dokładne miejsce położenia ORP Orzeł na dnie morza, gdzie wraz z całą 60-osobową załogą spoczywa Wacław Foterek. Wójt zapewnił, że jak tylko materiały na książkę będą już w pełni skompletowane, to on nie będzie szczędził pieniędzy i gmina sfinansuje wydanie książki.
     - Co tutaj dużo mówić, wszyscy znamy pana Tadzia i jego zasługi i nie mówimy tego akurat z racji przeprowadzki, ale zawsze mówiliśmy i mówić będziemy. Ja życzę panu dużo szczęścia, zdrówka i zapraszam do odwiedzin. Pan Paweł Politowski przejmuje pana zadanie, jeśli chodzi o opiekę nad Izbą i wiem, że będzie ona w godnych rękach i działalność jej będzie nadal kontynuowana i wzbogacana o różne elementy - mówił wójt Woźniakowski.
     Ciepłe słowa padły z ust dyrektora GOKiR Krzysztofa Zwolińskiego, który podkreślił, że Tadeusz Ciałkowski przez cały czas dawał świadectwo wielkiego poświęcenia dla dobra całego społeczeństwa. - Twój dorobek artystyczny zapisał się na stałe w annałach naszej gminy w postaci członkostwa w zespole „Radość” i zespole redakcyjnym czasopisma „Jezioranin”, a twoje publikacje służą do dzisiaj wszystkim pokoleniom. Natomiast kierownik biblioteki Halina Kowalska dziękowała mu za działalność związaną z upowszechnianiem czytelnictwa. Mówiła, że pan Tadeusz był inicjatorem i organizatorem spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przekazując im swoją historyczną wiedzę o małej ojczyźnie, jaką jest gmina Jeziora Wielkie.
     Żegnając się z przyjaciółmi i współpracownikami Tadeusz Ciałkowski zaznaczał, że bardzo trudno jest mu się rozstać z gminą Jeziora Wielkie, gdzie pozostawił znaczną część swojego życia. Dziękował wszystkim za życzenia i nie ukrywał, że praca w Izbie dawała mu wiele satysfakcji. - Nie ma co ukrywać, takie muzeum w gminie, to niezwykła rzecz, bo w miastach istnieją, a na wsiach już nie ma. Dlatego myślę, żeby to kontynuować, by ta Izba nie upadła. Życzę też nowo prowadzącemu, by działał dla dobra Izby - powiedział Tadeusz Ciałkowski.
     Na uwagę zasługuje fakt, że kilka dni wcześniej Krystynę i Tadeusza Ciałkowskich żegnali koledzy z jeziorańskiego klubu seniora.
     Więcej zdjęć w naszej internetowej galerii oraz film w zakładce Filmy.

Paweł Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1328 (30/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry