Drukuj

W zeszłym tygodniu burmistrz podjął trzecią próbę znalezienia dyrektora Żnińskiego Domu Kultury. Do 15 lipca chętni do objęcia posady mogą składać swe oferty w ratuszu.

     3 lipca burmistrz Żnina ponownie ogłosił konkurs na dyrektora Żnińskiego Domu Kultury. W poprzednich podejściach nie udało się znaleźć tego dyrektora. W pierwszym konkursie weryfikację formalną przeszli kandydat Paweł Gębala ówczesny pracownik Miejskiego Domu Kultury w Mogilnie oraz Andrzej Leśniewski założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie. Żaden z tych kandydatów nie zyskał akceptacji i nie został wybrany. Przypomnijmy, że wcześniej, też bez sukcesu Paweł Gębala ubiegał się o stanowisko dyrektora MDK w Barcinie - tam dyrektorem został Artur Jakubowski, który odszedł ze stanowiska dyrektora ŻDK później Paweł Gębala został dyrektorem instytucji kultury w Strzelnie.

     W ŻDK wciąż był wakat, więc ogłoszony został przez burmistrza Roberta Luchowskiego nowy konkurs. Tym razem nikt się nie zgłosił. Teraz mamy więc kolejne podejście burmistrza do wyłonienia następcy Artura Jakubowskiego. Od czasu jego odejścia do Barcina p.o. dyrektora ŻDK jest pracownik tej instytucji Janusz Kuczma.

     Ogłaszając konkurs burmistrz powołał też komisję konkursową w składzie: Halina Rosiak-Kozłowska - zastępca burmistrza, która będzie pełniła funkcję przewodniczącej tej komisji; radni Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Koziełek i Sławomir Kujawa, skarbnik gminy Aleksandra Szpek, główna księgowa w SCUW Ilona Molenda oraz Paweł Sikora - dyrektor promocji i Katarzyna Słowik-Otlewska - podinspektor ds. kultury w gminie.

     Kandydaci mogą składać swoje oferty w sekretariacie biura burmistrza Żnina do 15 lipca. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

     W innej instytucji kultury, a mianowicie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej też nie ma jeszcze dyrektora, a jedynie p.o. Krystyna Lachowicz.

Karol Gapiński, 11 VII 2019