Uczeni z Pałuk

     Ojciec Franciszek był szewcem, matka Anastazja z domu Hemerling pełniła obowiązki gospodyni domowej. W okresie międzywojennym ukończył słynne Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie koło Leszna Wlkp. Następnie w 1938 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął praktykę technologiczną oraz pracę w Katedrze Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego.
    Wojna przerwała naukową drogę Wincentego Pezackiego. Przez lata okupacji ukrywał się w bydgoskim. Od 1946 podjął pracę jako zastępca profesora w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Był organizatorem i kierownikiem Katedry Technologii Mięsa - drugiej w historii polskiego szkolnictwa wyższego jednostki zajmującej się specjalistycznie technologią mięsa. W 1953 roku katedra została przeniesiona do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pełnił tu funkcję rektora tej uczelni.
    Przez wszystkie lata w Poznaniu profesor zajmował się głównie technologią mięsa. Przez ponad 30 lat prowadził cykl badawczy nad biochemiczną i technologiczną problematyką wędlin surowych.
    Zajmował się także historią gospodarczą przetwarzania surowców rzeźnych w Polsce. Był inicjatorem i realizatorem idei utworzenia polskiego muzeum przemysłu mięsnego, które pozwoliło uratować sporo zabytków polskiej kultury materialnej.
    Profesor Wincenty Pezacki wychował wielu uczniów, promował 20 doktorów, prowadził 10 przewodów habilitacyjnych. Opublikował drukiem ponad 350 prac naukowo-badawczych, podręczników, skryptów, monografii i rozpraw naukowych. Autor 5 zastrzeżeń patentowych. Jego prace publikowane były w sześciu językach. Podręczniki autorstwa profesora Pezackiego były przez wiele lat jedynymi tego typu pomocami w języku polskim.
    Profesor Wincenty Pezacki, prowadził oprócz naukowej i dydaktycznej bogatą działalność społeczną. Wielokrotnie też przebywał za granicą jako wykładowca-konsulant. Przez ponad 25 lat prowadził wykłady z wybranych problemów dotyczących technologii mięsa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Miał tysiące odczytów w kraju.
    Od 1959 roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zasłużony Nauczyciel Polski, Zasłużony Działacz Kultury, posiada wiele odznaczeń i dyplomów honorowych. Wniósł olbrzymi wkład w rozwój polskiej biofizyko chemii, jest twórcą polskiej szkoły technologii mięsa rzeźnego.
    W 1987 otrzymał tytuł dr honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu.
    4 maja 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni prof. Wincentemu Pezackiemu nadano Honorowe Obywatelstwo Miasta. To dzięki niemu miasto odzyskało zabytkowy sztandar Towarzystwa Przemysłowców z 1888 roku. Aktywnie wspiera działalność Społecznego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Jego imię nosi założona w 1992 r. Fundacja "Chrońmy od zapomnienia".
    19 października 1995 roku o godz. 9:00 w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się podniosła uroczystość przyznania prof. Wincentemu Pezackiemu tytułu honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na uroczystej Sesji Naukowej zebrani z wielkim zainteresowaniem wysłuchali referatu profesora pt. "Nauka i Przemysł".
    Profesor Wincenty Pezacki rodowity kcynianin, a obecnie mieszkaniec Poznania w miarę możliwości odwiedza swoje rodzinne miasto, z którym jest emocjonalnie związany.

Józef Marosz
Pałuki nr 198 (49/1995)
 
[Profesor Wincenty Pezacki zmarł 21 kwietnia 2008 roku w Poznanu - przyp. mr]
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry