Ksiądz kanonik Leszek Kroll i dr inż. Mariusz Winiecki są tegorocznymi laureatami Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina. Kapłan został uhonorowany za działalność społeczną na rzecz parafii i jej mieszkańców, Mariusz Winiecki za badanie dziejów obozów jenieckich w Szubinie i popularyzację tego tematu w Polsce i za granicą.

Mariusz Winiecki fot. Remigiusz Konieczka
Mariusz Winiecki fot. Remigiusz Konieczka

    Przypomnijmy, że wyróżnienie to nadawane jest za całokształt działalności, wyjątkowo za jednorazowe osiągnięcie, w dziedzinie twórczości kulturalnej, kultywowania tradycji regionalnych, publikacji związanych z regionem, wyróżniającej się działalności organizacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie kultury, znaczącego dotowania kultury na terenie gminy Szubin.
     17 maja kapituła Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina postanowiła, że w tym roku zostaną przyznane medale dwóm osobom: księdzu kanonikowi Leszkowi Krollowi, proboszczowi parafii pw. św. Wita w Słupach i doktorowi Mariuszowi Winieckiemu, badaczowi dziejów obozów jenieckich, które funkcjonowały w Szubinie w latach 1939-1945.
     Ks. Leszek Kroll otrzymał święcenia kapłańskie 1 marca 1980 r. Jego droga kapłańska wiodła przez parafie w Nakle, Szubinie, Inowrocławiu, Bydgoszczy, Jastrzębowie. W parafii pw. św. Wita w Słupach pełni posługę od 1 lipca 1995 r. Jego aktywność nie ogranicza się do działań w wymiarze religijnym, ale także społecznym, kulturalnym, a nawet remontowo-budowlanym i konserwatorskim. Dał się poznać jako człowiek wrażliwy na problemy parafian. Zaktywizował ich do działań w stowarzyszeniach parafialnych, m.in. Akcji Katolickiej, Caritas, grupie młodzieżowej, wolontariackiej Światowych Dni Młodzieży. Wspólnie z tymi organizacjami zorganizował wiele imprez kulturalnych: festyn z udziałem zespołu Arka Noego i 2Tm2,3, festyny promujące ŚDM, wigilie dla osób chorych, starszych i samotnych. Organizował pomoc dla rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi (pożarami, katastrofami budowlanymi). Proboszcz słupeckiej parafii organizuje dla młodzieży wyjazdy na pielgrzymki, do miejsc pamięci narodowej, na Pola Lednickie itp. W ub. roku współorganizował konferencję popularnonaukową Jedna Polska, jeden Naród - 1050 lat chrztu Polski. Kapłan pozyskuje środki z Urzędu Marszałkowskiego, które przeznacza na remonty kościołów, które znajdują się na terenie parafii: w Słupach i Ciężkowie. Świątynia w Słupach została wpisana do rejestru zabytków. W latach 1999-2002 proboszcz podjął się budowy domu parafialnego. Ks. Leszek Kroll od 2014 r. jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedry Bydgoskiej. Jego kandydaturę zgłosił Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Słupach.
     Ksiądz Leszek Kroll w rozmowie z Pałukami przyznał, że jest zaskoczony wyróżnieniem, tym bardziej, że wcześniej o swojej kandydaturze nic nie wiedział. Dodał skromnie, że na co dzień robi po prostu to co musi robić jako ksiądz. W swojej posłudze stawia na rozwój i włączanie w życie Kościoła osób świeckich. Chodzi z jednej strony o to, by pomagali i organizowali życie w parafii, ponieważ parafia w Słupach jest wyjątkowa: jeden kapłan i dwa kościoły. Z drugiej, by czuli się częścią Kościoła. Proboszcz podkreślił też wspólne działanie wspólnoty parafialnej na rzecz wychowania młodzieży w duchu patriotycznym. Stąd wyjazdy w różne miejsca, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej itp.

Ks. kan. Leszek Kroll fot. Remigiusz Konieczka
Ks. kan. Leszek Kroll fot. Remigiusz Konieczka

     - W duszpasterstwie stawiam na aktywność ludzi świeckich i ten medal jest dla nich. To największy skarb parafii, że są w niej ludzie, którym chce się chcieć - powiedział ks. kan. Leszek Kroll.
     Dr inż. Mariusz Winiecki od wielu lat prowadzi działalność badawczą poświęconą odkrywaniu dziejów byłych obozów dla jeńców alianckich w Szubinie. Zdobytą wiedzę i materiały upowszechnia m.in. przez internetowy blog pod nazwą The Oflag 64 Record. Treść bloga dociera do rodzin dawnych więźniów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, m.in. do Wielkiej Brytanii i USA. Mariusz Winiecki prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców Szubina, organizując spotkania i prelekcje. Laureat nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem Oflag 64 w Stanach Zjednoczonych oraz z żyjącymi jeńcami obozu w Szubinie. Kontakty te zaowocowały m.in. częstymi wizytami rodzin jeńców w Szubinie. Podczas jednej z ostatnich wizyt Szubin odwiedził wnuk słynnego generała Georga S. Pattona - George Patton `Pat` Waters (którego ojciec, podpułkownik John K. Waters, był również jeńcem w Oflagu 64). Mariusz Winiecki był pomysłodawcą wykonania makiety Oflagu 64 przez wychowanków i pracowników Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej (MOAS), który - przypomnijmy - działa na terenie dawnego obozu. Na zaproszenie Mariusza Winieckiego przyjechała do Szubina Krystyna Piórkowska, autorka książki Anglojęzyczni świadkowie Katynia, która odkryła, że osadzeni w Oflagu 64 jeńcy (podpułkownik John H. Vliet Jr. oraz kapitan Donald B. Stewart), byli przez hitlerowców przetransportowani do Katynia, by obejrzeć ekshumację polskich oficerów zamordowanych przez NKWD, a potem zaświadczyć o tym, kto jest winny tej zbrodni. Zwieńczeniem tej historii była inicjatywa postawienia przy pomniku upamiętniającym obozy w Szubinie tablicy poświęconej dwóm świadkom Katynia, którzy po powrocie z ZSRR niemal dwa lata spędzili w szubińskim Oflagu. Mariusz Winiecki współpracował z autorem książki The Big Break, w której zostały opisane ucieczki jeńców amerykańskich z różnych obozów m.in. z Szubina. To dzięki jego sugestiom autor zawarł w książce m. in. nazwiska mieszkańców Szubina, którzy pomagali jeńcom. Teraz wespół z dyrektorem MOAS Wiesławem Guzińskim i dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamilą Czechowską we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Stowarzyszenia Oflag 64 działa w kierunku stworzenia w jednym z zachowanych baraków obozowych izby pamięci. Wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Green Light, szubińskim ratuszem, muzeum i MOAS planuje na terenie dawnego obozu piknik historyczny, podczas którego zrekonstruowane będzie obozowe życie, co popularyzuje temat szubińskiego Oflagu. Co ciekawe, działalność laureata związana z Oflagiem jest jego dodatkowym zajęciem, bowiem na co dzień jest adiunktem w Instytucie Techniki na Wydziale Matematyki Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii mechanicznej uzyskany na Politechnice Poznańskiej. Zajmuje się projektowaniem i badaniem prototypowych ortopedycznych implantów dokostnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na bydgoskiej uczelni oraz na Politechnice Poznańskiej.
     Mariusz Winiecki, podobnie jak ks. Leszek Kroll, przyznał, że jest zaskoczony nadaniem Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina. Rozmawiając z nami podkreślił zaangażowanie osób, które pomogły w badaniach i popularyzacji dziejów obozu jenieckiego w Szubinie, w szczególności Wiesława Guzińskiego i Krystyny Piórkowskiej. - Entuzjazm i otwartość tych osób umożliwiły realizację pewnych pomysłów i zamierzeń, które pomogły nagłośnieniu tematu Oflagu. Jestem zaszczycony. Cieszę się, że wysiłki związane z odkrywaniem i upowszechnianiem historii Oflagu zostały dostrzeżone. Mam nadzieję, że wyróżnienie to stanie się motywacją do dalszych działań. Mówienie o obozach jeńców wojennych przyczyni się niewątpliwie do popularyzacji samego Szubina, który nawet przez wyszukiwarkę internetową kojarzony jest głównie z Oflagiem - powiedział Mariusz Winiecki.
     Uroczyste wręczenie Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina odbędzie się w czwartek 8 czerwca w Rejonowej Bibliotece Publicznej o 18.00.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1319 (21/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry