W tym roku przypada 100-lecie istnienia harcerstwa w Mogilnie. Z tej okazji tytuły Zasłużony dla gminy Mogilno otrzymało 8 harcerskich działaczy oraz Hufiec ZHP w Mogilnie.

Zasłużeni dla gminy Mogilno, od lewej: Stanisław Sochaczewski, Barbara Bultrowicz (w imieniu Hufca ZHP), Jerzy Lipiński, Maria Perzyńska, Maciej Chojnacki, Krzysztof Kremer i Barbara Szafarek. Brakuje nieobecnej na sesji Małgorzaty Dworek fot. Damian Stawski
Zasłużeni dla gminy Mogilno, od lewej: Stanisław Sochaczewski, Barbara Bultrowicz (w imieniu Hufca ZHP), Jerzy Lipiński, Maria Perzyńska, Maciej Chojnacki, Krzysztof Kremer i Barbara Szafarek. Brakuje nieobecnej na sesji Małgorzaty Dworek fot. Damian Stawski

     Po raz pierwszy w historii na sesji 24 września Rada Miejska nadała tytuły Zasłużony dla gminy Mogilno.
     23 sierpnia wpłynęły wnioski z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno o nadanie tego tytułu: Maciejowi Chojnackiemu, Stanisławowi Sochaczewskiemu, Małgorzacie Dworek, Kazimierze Rosińskiej, Krzysztofowi Kremerowi, Jerzemu Lipińskiemu i Marii Perzyńskiej. 23 sierpnia taki sam wniosek o nadanie tytułu dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Mogilno złożyła przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa. Z kolei 6 września przewodnicząca złożyła także wniosek o nadanie tytułu Barbarze Szafarek.
     Sylwetki Zasłużonych dla gminy Mogilno:
     * Maciej Chojnacki z zawodu jest nauczycielem, instruktor harcerski od 1972 r., niezmiennie związany z mogileńskim hufcem, jest członkiem komendy hufca, wieloletnim członkiem Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.
     * Stanisław Sochaczewski to wieloletni instruktor harcerski, od 1981 r. związany z hufcem mogileńskim, pełnił w nim wiele funkcji od drużynowego, zastępcy komendanta, do skarbnika hufca.
     * Małgorzata Dworek jest wychowawczynią w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, komendantką Szczepu Nieprzetartego Szlaku im. Janusza Korczaka, drużynową, członkiem Komendy Hufca ZHP w Mogilnie, organizatorem letniego i zimowego wypoczynku, wycieczek, rajdów i zlotów w Funce dla harcerzy z Nieprzetartego Szlaku. Wraz z harcerzami opiekuje się i porządkuje Dolinę Aniołów na mogileńskim cmentarzu.
     * Kazimiera Rosińska jest emerytowaną nauczycielką, wieloletnią instruktorką ZHP, drużynową, opiekunką Szczepu Drużyn Zuchowych i Harcerskich. Jest członkiem Komendy Hufca ZHP w Mogilnie, przewodniczącą komisji stopni instruktorskich, członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów, Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Kwatery Głównej ZHP w Warszawie. Od 53 lat niezmiennie związana z mogileńskim hufcem.
     * Krzysztof Kremer z zawodu jest nauczycielem, od 1959 r. harcerski instruktor, organizator letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Mogilno. W hufcu pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Od 27 lat nieprzerwanie pracuje w Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach.
     * Jerzy Lipiński jest członkiem ZHP od 1958 r. Od 2011 r. pełni funkcję komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego. Jest prezesem Polskiego Związku Działkowców w Mogilnie, członkiem Skulskiej Wspólnoty Seniorów.
     * Maria Perzyńska jest emerytowaną nauczycielką. Przez całe życie zawodowe związana z Mogilnem, jest wieloletnią dyrektorką SP 1. W mogileńskim hufcu pełniła wiele funkcji - od drużynowej do członka komendy hufca, a na szczeblu chorągwi jest członkiem Komendy Chorągwi Rady Chorągwi. Drugą kadencję jest członkiem Chorągwianego Sądu Harcerskiego.
     * Barbara Szafarek jest emerytowaną nauczycielką ZS w Mogilnie, przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora szkoły. Stworzyła szczep drużyn starszoharcerskich w swojej szkole, którego była opiekunem przez kilkanaście lat. Jest zasłużona dla rozwoju mogileńskiej oświaty. Rozbudowała budynek ZS, powołała wiele nowych oddziałów kształcących młode pokolenie w różnych dziedzinach, takich jak: drogownictwo, informatyka, opieka społeczna.

Damian Stawski
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1337 (39/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry