Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

 ZUS podpowiada

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko pracownikowi z powodu choroby powstałej w czasie trwania zatrudnienia, ale także byłemu pracownikowi, po ustaniu stosunku pracy.

    Jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
    * nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego albo
    * nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
    Wówczas płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
    Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu zatrudnienia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone przez ostatniego pracodawcę za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym osoba ubiegająca się o świadczenie zachorowała.
    Do ustalenia tej podstawy przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (kwotę brutto wynagrodzenia), po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe np. kwartalne, roczne. Natomiast nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które nie są zmniejszane za okres pobierania zasiłku chorobowego.
    Warto zapamiętać, że wysokość podstawy wymiaru zasiłku dla osoby ubiegającej się o przyznanie tego świadczenia na omówionych zasadach jest ograniczana do kwoty wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
    Wysokość miesięczna zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia wynosi 80% podstawy jego wymiaru, natomiast za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.
Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA.
    W sytuacji, gdy osobie po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy będzie wypłacał ZUS były pracodawca przekazuje do właściwej jednostki terenowej Zakładu niezbędną do podjęcia wypłaty dokumentację, w tym zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3, w którym podaje wysokość podstawy wymiaru zasiłku. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia osoba występująca o zasiłek składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

                        Alina Szałkowska
                 Rzecznik Prasowy ZUS
                   Oddział Wojewódzki
                               w Bydgoszczy

Pałuki nr 818 (42/2007)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry