Reklama w kalendarzu

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, nie mogą dorabiać bez ograniczeń. Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy Twoje świadczenie. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.

     Od 1 września kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub renty wynoszą odpowiednio:
     70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2954,50 zł
     130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5486,90 zł
     Nasza emerytura lub renta zostanie zmniejszona, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, (obecnie to kwota 5486,90 zł) - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
     Jak zmniejszamy emeryturę lub rentę?
     Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach). Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2017 roku wynosi:
     565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
     424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
     480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby
     Jeśli jesteś jedną z kilku osób uprawnionych do renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób.
     Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem.
     Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:
     • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
     • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry