Reklama w kalendarzu

Podatnicy sprzedający nieruchomości, które zostały nabyte m.in. w wyniku spadkobrania zobowiązani są do zapłaty 19% podatku, jeżeli zdecydują się na ich odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

     Obowiązek ten wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:
     a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
     b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
     c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
     - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
     Od której daty należy jednak liczyć pięcioletni okres, po którym przychód ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym - czy od dnia śmierci spadkodawcy, czy od daty np. sporządzenia poświadczenia dziedziczenia? Nierzadko przecież zdarza się, że sprawy spadkowe załatwiane są po kilku czy kilkunastu latach od śmierci spadkodawcy.
     Odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 2 sierpnia 2017 r., nr 0113 KDIPT3.4011.157.2017.1.AJ, który zgodził się z podatnikiem, iż po upływie 5 lat od śmierci spadkodawcy nie ma obowiązku zapłaty podatku od sprzedanej nieruchomości.
     W przywołanej interpretacji podatnik wystąpił z pytaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku po babci, której śmierć nastąpiła w sierpniu 2011 r., a notarialny akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony zostanie w lipcu 2017 r. Zdaniem DKIS „Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy decyduje, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 Kodeksu cywilnego)”.
     Stanowisko organu jest korzystne dla podatnika, jednak w naszej praktyce zdarzały się sytuacje, gdy organy podatkowe przyjmowały za datę nabycia nieruchomości datę np. aktu poświadczenia dziedziczenia. Bywały także takie sytuacje, w których niektórzy podatnicy wstrzymywali się ze sprzedażą nieruchomości,z uwagi na wysoki podatek, który musieliby zapłacić po jej sprzedaży. Nie każdy sprzedający nieruchomość korzystał bowiem z prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej. Stanowisko interpretatora należy jednak uznać za prawidłowe. Podatnicy, którzy zapłacili podatek będąc w podobnej sytuacji mogą spróbować wystąpić o zwrot tego podatku. Warto również wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla siebie.

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy z Kancelarii
Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz w Żninie

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry