Drukuj

Od 1 czerwca zmieniają się kwoty przychodów, jakie może osiągnąć pracujący emeryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Na to, czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, ma wpływ przede wszystkim Twój przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia.

     Od 1 czerwca 2018r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub renty wynoszą odpowiednio:

     - 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3.236,00 zł

     - 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 6.009,70 zł

     Twoja emerytura lub renta zostanie zmniejszona, jeśli osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

     Maksymalna kwota zmniejszenia zmienia się wraz z waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2018 roku wynosi:

     - 582,38 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

     - 436,82 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

     - 495,06 zł - renta rodzinna dla jednej osoby

     Kiedy nie zmniejszymy ani nie zawiesimy Twojego świadczenia

     Nie zawiesimy ani nie zmniejszymy Twojego świadczenia, niezależnie od wysokości przychodu jaki osiągasz, jeżeli:

     - masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny,

     - masz prawo do emerytury częściowej,

     - masz prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,

     - masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pałuki nr 1372 (22/2018)