Początek roku to dla wielu przedsiębiorców gorący czas. Mało, iż każdy początek nowego roku podatkowego oznacza konieczność zapoznania się z nowymi przepisami, to jeszcze trzeba zastanowić się nad formą opodatkowania.

     Nie jest to łatwa decyzja, bowiem jak się będziemy rozliczać z podatków decydujemy na przyszłość, na kolejny rok, przewidując nieprzewidywalne zdarzenia rynkowe i prawne. Trudno więc samemu wybrać formę opodatkowania, bowiem skąd przedsiębiorca/podatnik ma wiedzieć jak się taka decyzja przełoży na wyniki finansowe, czy na koszty opodatkowania. Taka decyzja jest szczególnie zaś trudna dla początkujących przedsiębiorców, zwłaszcza że pomyłka w wyborze formy opodatkowania może wiązać się z koniecznością dopłaty podatku lub zapłaty podatku w znacznie wyższej kwocie od przewidywanej.

     Zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego podatnicy mogą, zdecydować w jaki sposób opodatkują swoje dochody. Innymi słowy działający przedsiębiorcy do dnia 20 lutego maja prawo dokonać takiej zmiany. W przypadku osób rozpoczynających działalność Podkreślić trzeba, iż dzięki dobrze przemyślanej, przeliczonej  i przedyskutowanej z fachowcami decyzji, dana osoba/podatnik będzie mogła zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali roku.

     Dwie stawki podatku i możliwość skorzystania z preferencji czyli skala podatkowa!

     Podatek progresywny jest podatkiem powszechnym i dotyczy wszystkich podatników. Opiera się on na znanej od dziesięcioleci zasadzie, że im większy zarobek uzyskuje dany podatnik, tym objęty jest wyższą stawką podatku.

     Najniższą stawkę w wysokości 18% podatku odprowadzą przedsiębiorcy, którzy nie zarobią więcej niż 85.528 zł rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę dochodu opodatkowana jest już 32 proc. podatkiem.

     Istotną zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość korzystania z różnych preferencji podatkowych. Dany podatnik/przedsiębiorca może między innymi skorzystać z możliwości rozliczenia swojego dochodu ze współmałżonkiem, czy skorzystać z różnych ulg, w tym np. z ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej. Może też wybrać rozliczenie ze współmałżonkiem. Dodatkowo, osobom, które wybierając skalę podatkową opodatkowały dochody w tej formie, sprzyja większa kwota dochodu zwolniona z opodatkowania, która wzrosła do 8.000 zł.

     Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkują dochody powyżej 8.000 zł.

     Przy opodatkowaniu wg progresywnie rosnących stawek opodatkowaniu podlega dochód. Jest to tzw. podstawa opodatkowania!

     Unikamy 32% podatku, czyli 19% podatek liniowy!

     Przedsiębiorcy, których dotychczasowy roczny dochód przekraczał 85,5 tys. zł albo zakładają, iż dochód w roku 2019 może znacznie przekroczyć tę kwotę, mają możliwość wyboru optymalniejszej formy opodatkowania podatkiem liniowym, który wynosi 19% niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Nie ma znaczenia czy dochód przed opodatkowaniem wynosi 50 tys. zł, czy przekracza np. 500 tys. zł stawka tego podatku zawsze wynosi 19%!

     Niezaprzeczalnie największą zaletą tej formy opodatkowania jest stała stawka odprowadzanego podatku czyli 19% od dochodu niezależnie od jego wysokości!

     Innymi słowy stawka podatkowa nie wzrasta wraz z dochodem przedsiębiorcy! Oznacza to, że wszyscy podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym odprowadzają taką samą część swoich dochodów w formie podatku.

     Niestety ustawodawca dla tego rodzaju opodatkowania wprowadził pewne utrudnienia, poprzez zakaz korzystania z odliczeń i ulg, a także wyeliminował możliwość wspólnego rozliczenia. Nie ma też kwoty wolnej od podatku!

     Przy opodatkowaniu wg stawki liniowej 19% opodatkowaniu podlega również dochód. Jest to tzw. podstawa opodatkowania!

     Nie każdy może skorzystać z najprostszych form opodatkowania, czyli ryczałtu i karty podatkowej!

     W zależności od rodzaju aktywności biznesowej ustawowe stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17 proc. i nawet 20 % podstawy opodatkowania, czyli przychodu netto (bez podatku VAT).

     Stałe stawki podatku, brak odliczania kosztów, oparcie opodatkowania o przychód netto wyraźnie wskazują na prostotę i łatwość ustalania opodatkowania. Jest to poza kartą podatkową bardzo prosta i nieskomplikowana forma rozliczenia się z podatku dochodowego.

     Niestety istnieje szereg ograniczeń i nie każdy może z tej prostoty korzystać.

     Ryczałt od przychodów ewidencjonowany to opcja przeznaczona dla niewielkich przedsiębiorców i spółek, których roczne przychody uzyskane w wyniku samodzielnie prowadzonej działalności nie przekraczają 250 tys. euro lub dla spółek osobowych, w przypadku których suma przychodów wspólników nie przekroczyła kwoty 250 tys euro. Ryczałtowcem może zostać także podatnik rozpoczynający działalność bez względu na wielkość przychodów.

     Podobne ograniczenia jak w przypadku ryczałtu ustawa przewiduje dla osób wnioskujących o objęcie ich opodatkowaniem w formie karty podatkowej. Zasadą opodatkowania wg karty jest ustalenie przez fiskusa stałej kwoty podatku niezależnie od faktycznie uzyskiwanych przychodów. Nie każdy zainteresowany podatnik może jednak skorzystać z tej najprostszej formy uiszczania daniny.

     Karta podatkowa zarezerwowana jest dla konkretnie wskazanych zawodów, głównie rzemieślniczych.

     Ciekawostką jest, iż stawki karty podatkowej są określone a ich wysokość uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju prowadzonego biznesu czy liczby mieszkańców danej miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Również i w tym przypadku podatnik nie korzysta z ulg, odliczeń i preferencji podatkowych charakterystycznych dla skali podatkowej.

     Gdy korzystamy z podatku zryczałtowanego opodatkowaniu podlega tylko przychód, a dochód nie jest ustalany! Gdy korzystamy z karty podatkowej płacimy określoną kwotę podatku bez względu na przychody i dochód!

     Na zakończenie przypomnijmy, iż przedsiębiorcy w roku 2019 mają czas do 20 lutego by wybrać właściwy sposób opodatkowania.

mec. Mariusz W. Gotowicz
właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Żninie

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry