W kolejnej odsłonie naszego cyklu poruszymy temat przekształcenia już istniejącego podmiotu.

Jednym ze sposobów przekazania firmy, prowadzonej na własne imię i nazwisko, przez seniora rodu swoim następcom jest wprowadzenie ich w struktury przedsiębiorstwa. Jeżeli firma jest prowadzona w formie spółki osobowej, albo kapitałowej to wejście nowego wspólnika, czy udziałowca jest stosunkowo proste do przeprowadzenia. Jednakże w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie ma takiej możliwości.
Rozwiązaniem w takim przypadku może być przekształcenie istniejącej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy przedsiębiorca mający zarejestrowaną działalność na własne imię i nazwisko ma możliwość przekształcenia jej w spółkę kapitałową. Uprawnienia takie daje art. 551 § 5 Kodeksu
spółek handlowych.
Po przekształceniu działalności osoby fizycznej powstaje jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowy właściciel staje się jedynym udziałowcem spółki. Przy przekształceniu działalności gospodarczej osoby fizycznej tylko ta opcja wchodzi w grę - czyli właściciel firmy ma 100% udziałów.
Następnie może dojść do podziału udziałów w spółce zgodnie z tym, co jedyny udziałowiec uważa za najwłaściwsze. Może albo podzielić udziały z żoną 50:50 (lub w innej proporcji), albo z dziećmi i żoną. Najczęściej będzie się to odbywało w formie darowizny, jeżeli udziałowcami mają zostać członkowie rodziny, albo sprzedaży. W przypadku osób, nazywanych zerową grupą podatkową (są to : małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) obdarowany korzysta ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn bez względu na wartość udziałów, które otrzyma w drodze darowizny. Jak przeprowadzić wycenę firmy – napiszemy w jednym z następnych odcinków naszego cyklu.
Jedną z zalet przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową jest przejęcie przez przekształconą spółkę - w ramach sukcesji uniwersalnej - praw i obowiązków przedsiębiorcy. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Oznacza to, że wszystkie umowy z kontrahentami, licencje zezwolenia przechodzą na następcę prawnego czyli spółkę. Również umowy z pracownikami zostają wprost przejęte przez podmiot przekształcony z zachowaniem ich ciągłości.
Przekształcenie jest związane także z sukcesją podatkową po stronie spółki przekształconej. Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
Należy też zaznaczyć, że spółka odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z  osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, osoba fizyczna wykonująca przed przekształceniem we własnym imieniu działalność gospodarczą odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
Warto również zwrócić uwagę, że wraz z przekształceniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową zmianie ulegnie numer identyfikacji podatkowej. Numer NIP nie przechodzi z osoby fizycznej na spółkę. Nowo powstała spółka musi zatem wystąpić o nadanie numeru NIP.
Podsumowując, przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym ze sposobów przekazywania przedsiębiorstwa następcom. Do przekształconej jednoosobowej spółki mogą bowiem wstępować nowi wspólnicy, przejmując udziały. Pierwotny założyciel przekształconego przedsiębiorstwa może również zachować swoje udziały w spółce dopuszczając swoich następców do zarządu spółki powierzając im bieżące prowadzenie spraw przedsiębiorstwa utrzymując jednocześnie kontrolę nadzorczą.

Violetta Wełnicka Doradca Podatkowy
z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz ze Żnina
Pałuki nr 1425 (23/2019)

TAGI: #PodatkiŻnin, #KsięgowośćŻnin, #DoradcaPodatkowyŻnin

www.gotowicz.pl , FB: /KDPGOTOWICZ

 

Inne artykuły na ten temat:

Sukcesja firmy - czyli jak ułatwić następcom podjęcie decyzji - I część

Zarządca sukcesyjny - część II

Darowizna przedsiębiorstwa - część IV

Data dziedziczenia - część V

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry