Kontynuując nasz cykl poświęcony sukcesji firmy w dzisiejszej części skupimy się na darowiźnie przedsiębiorstwa.

Z darowiznami – przekazywaniem majątku przez rodziców czy dziadków na rzecz dzieci, wnuków spotykamy się dość często. Także w trakcie naszych dyżurów doradcy podatkowego w Pałukach nasi czytelnicy pytają o kwestie związane z przekazaniem dzieciom jakichś środków pieniężnych na tzw. „lepszy start“ czy nieruchomości. Taką samą czynność darowizny możemy przeprowadzić także w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej.
JAK DOKONAĆ DAROWIZNY FIRMY?
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chcący przekazać swojemu dziecku, wnukowi firmę musi się do tej czynności przygotować Przede wszystkim musi określić, jaki majątek posiada, zarówno środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe i materiały wraz z dokładnym określeniem ich ilości i wartości.
Jeżeli jednym ze środków trwałych darowanego przedsiębiorstwa jest nieruchomość, wówczas umowa darowizny przedsiębiorstwa musi bezwzględnie odbyć się w formie aktu notarialnego. Jeżeli nieruchomości nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa wówczas podpisy stron (darczyńcy i obdarowanego) powinny zostać potwierdzone przez notariusza.
Należy pamiętać, że osoba obdarowana, aby kontynuować działalność firmy, musi zarejestrować działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko najlepiej przed otrzymaniem darowizny. Działalność firmy będzie kontynuowana pod numerem NIP i REGON nowego właściciela. Wraz z otrzymaniem zorganizowanego przedsiębiorstwa na rzecz obdarowanego przechodzą wszelkie umowy zawarte przez przedsiębiorcę wraz z umowami o pracę. Oznacza to, że dla pracowników nie zmienia się stosunek pracy, bowiem ich umowy przechodzą wraz z firmą do nowego przedsiębiorcy.
Nowy właściciel musi pamiętać o powiadomieniu kontrahentów i inne podmioty np. dostawców mediów o przejęciu firmy. W przypadku gdy przedmiot działalności wymaga rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych obdarowany musi zadbać o fiskalizację kas na swoje nazwisko przed rozpoczęciem sprzedaży.
Czy od darowizny firmy członkowi najbliższej rodziny należy zapłacić podatek? Darowizna to jednostronne, nieodpłatne świadczenie i nie powoduje obowiązku podatkowego po stronie darczyńcy. Po stronie obdarowanego może powstać obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn, jednak jeżeli obdarowany należy do tak zwanej zerowej grupy podatkowej tj. małżonek, zstępni (dzieci), wstępni (rodzice czy dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha - ma prawo do skorzystania z pełnego zwolnienia z podatku. Należy podkreślić, że nie ma znaczenia wartość otrzymanej firmy, może to być 10.000 zł jak i kilka milionów. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie otrzymanej darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny.
Również na gruncie podatku od towarów i usług darowizna zorganizowanego przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu.
Przedsiębiorca decydujący się na przekazanie swojej firmy następcom musi pamiętać o tym, że przekazał cała swoją firmę i powinien zakończyć prowadzenie swojej działalności o ile nie ma innych środków i zasobów pozwalających na prowadzenie działalności np. w innej branży.
Jak widać przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny członkom najbliższej rodziny jest zwolnione z opodatkowania. Jest to też w miarę szybka procedura w przekazaniu następcy swojej firmy. I - co istotne - dotychczasowy właściciel sam podejmuje decyzję, komu przekazać budowaną przez siebie firmę.

Michał Wozikowski
Menedżer w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz ze Żnina
Pałuki nr 1426 (24/2019)

TAGI: #PodatkiŻnin, #KsięgowośćŻnin, #DoradcaPodatkowyŻnin

www.gotowicz.pl , FB: /KDPGOTOWICZ

 

Inne artykuły na ten temat:

Sukcesja firmy - czyli jak ułatwić następcom podjęcie decyzji - I część

Zarządca sukcesyjny - część II

Przekształcenie w spółkę z o.o. – sukcesja uniwersalna i podatkowa - część III

Data dziedziczenia - część V

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry