Żnin, przebieg, S-5, droga, budowa

W gminie Żnin jedno gospodarstwo może zostać wykupione i przeznaczone do rozbiórki w związku z budową drogi ekspresowej S-5. Mapy z przebiegiem trasy będą wystawione w Urzędzie do wglądu po Nowym Roku. U nas można oglądać je już dziś.

Początek drogi S-5 w gminie Żnin. Na środku granica z gminą Szubin. Kółkami zaznaczono prawdopodobne stanowiska archeologiczne.
Wariant podstawowy węzła Brzyskorzystewko. Na różowo drogi zjazdowe z drogi S-5, a na szaro drogi serwisowe. Ku górze droga na Sobiejuchy, ku dołowi na Obronę Leśną.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o przebiegu trasy S-5 i możliwych wykupieniach na terenie gminy Szubin. W tym tygodniu przyglądamy się gminie Żnin.Prezentowane mapy to podstawowy wariant przebiegu szosy. Projektanci przewidzieli też inne warianty - do wyboru.
DO JAROSZEWA
Droga ekspresowa S-5 od północy wejdzie do gminy Żnin trasą istniejącej drogi krajowej nr 5. Będzie miała dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi serwisowe służące ruchowi pojazdów komunikacji zbiorowej np. autobusom szkolnym, busom czy pojazdom mieszkańców okolicznych wsi. Na skrzyżowaniu dróg na Sobiejuchy i Obronę Leśną pobudowany zostanie węzeł Brzyskorzystewko. Projektanci proponują trzy warianty tego węzła. Wszystkie przewidują dwa małe ronda po obu stronach drogi ekspresowej. Będą to skrzyżowania dróg serwisowych i zjazdowych z S-5. Warianty różnią się umiejscowieniem zjazdów i wiaduktów.
Od samego Brzyskorzystewka trasa S-5 odbije na wschód i równolegle do istniejącej piątki dotrze do Jaroszewa. Trasa drogi ekspresowej ominie Jaroszewo od wschodu, ale węzeł Jaroszewo zostanie wybudowany na istniejącej piątce, a dokładniej na łuku drogi za wsią (patrząc od strony Szubina). Węzeł Jaroszewo będzie służył podróżnym do wjazdu do Żnina, a mieszkańcom Żnina do tego, aby dostać się na drogę ekspresową. Autorzy koncepcji przewidzieli trzy warianty tego węzła. Żaden nie przewiduje wyburzeń domów, tylko jeden budynek gospodarczy.
Wszystkie warianty przewidują, podobnie jak w poprzednim węźle, budowę po obu stronach S-5 skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym dla dróg serwisowych i lokalnych, a warianty różnią się przebiegiem zjazdów. Węzeł Jaroszewo będzie jednocześnie jednym z końców obwodnicy Żnina. Droga S-5 w tym miejscu przetnie istniejąca piątkę i skręci na zachód. Obwodnica będzie omijać Żnin od zachodu.

Fragment drogi S-5 na wysokości Brzyskorzystewka z drogami serwisowymi. Ku dołowi wylot na Brzyskorzystewko. Nad szosą S-5 wiadukt łączący drogi serwisowe. Szosa nie będzie wić się. Jadąc od strony Bydgoszczy na górkę będzie się wjeżdżać bardziej z lewej. Żółtym kolorem zaznaczone ekrany. Pogrubienia na drodze serwisowej w pobliżu ekranów to prawdopodobnie miejsca zatoczek autobusowych. Na czerwono - budynki w pobliżu boiska przeznaczone do wyburzenia.
Fragment między Brzyskorzystewkiem a Jaroszewem. Na niebiesko zaznaczony zbiornik wodny.

WYBURZENIE
Obwodnica będzie przecinać drogę powiatową na Gorzyce i drogę wojewódzką na Wągrowiec. Wczesne koncepcje przewidywały w tym miejscu jedynie wiadukt. W praktyce oznaczałoby to, że podróżni jadący od strony Wągrowca, aby dostać się na S-5 musieliby pojechać, albo do Jaroszewa, albo do Bożejewic. Dlatego projektanci umieścili w koncepcji obiekt drogowy o nazwie węzeł Żnin. Dzięki niemu wjazd na obwodnicę będzie możliwy z ulic Aliantów i Traugutta. W tym też miejscu (róg ul. Aliantów i Traugutta) znajduje się jedyne w gminie Żnin gospodarstwo przeznaczone do wykupienia i prawdopodobnego wyburzenia.
Koncepcja programowa przewiduje cztery warianty rozlokowania węzła. Podstawowa wersja, którą publikujemy, przewiduje budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym po obu stronach S-5, ale na północ od ul. Aliantów. Pozostałe trzy warianty sugerują, aby ronda powstały na drodze wojewódzkiej. Warianty różnią się też rozlokowaniem dróg zjazdowych i serwisowych przy obwodnicy.
Jeden z nich rozrysowany został w taki sposób, aby nie było konieczne wyburzania domu i budynków gospodarczych. Za takim wariantem opowiada się wydział dróg i inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie, który do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyśle swoje uwagi do koncepcji programowej.

Wariant podstawowy węzła Jaroszewo. Na czerwono budynek gospodarczy do wyburzenia. Linia w prawym górnym rogu to dzisiejsza trasa „piątki” i późniejszy dojazd z „piątki” ulicą Mickiewicza do Żnina.

BISKUPIN W BOŻEJEWICACH
Obwodnica przecinać będzie również drogę powiatową Żnin-Janowiec. W tym miejscu zostanie wybudowany jedynie wiadukt, nie przewiduje się wyburzeń budynków. Na południe od drogi na Janowiec planowana jest budowa dwóch miejsc obsługi podróżnych z parkingami dla samochodów i punktami małej gastronomii. Obwodnica Żnina drugi swój koniec będzie miała w Bożejewiczkach.
Droga S-5 pobiegnie na południe i będzie przecinać obecną piątkę w Bożejewiczkach, by potem pobiec wschodnią stroną wsi do kolejnego węzła komunikacyjnego. Węzeł powstanie na odcinku drogi Bożejewice - Gogółkowo (po wschodniej stronie obecnej piątki). Węzeł w Bożejewicach nazywać się będzie węzłem Biskupin. W koncepcji są trzy warianty węzła. Dla dróg serwisowych i lokalnych przewidziane są dwa ronda, po obu stronach S-5 w układzie drogi na Gąsawę. Za Bożejewicami zaczyna się już gmina Gąsawa, a zaraz potem gmina Rogowo.
DO WGLĄDU W STYCZNIU
Krystyna Gołaszewska, naczelnik wydziału dróg i inwestycji w żnińskim Urzędzie powiedziała, że w tym roku żadne wnioski i sugestie do GDDKiA nie będą jeszcze wysyłane. W pierwszych dniach stycznia, zaraz po Nowym Roku, w auli Urzędu Miejskiego w Żninie wyłożone będą wszystkie plany. - Każdy będzie mógł przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. Wysłuchamy opinii i wtedy podejmiemy decyzje co do wyboru wariantów - mówi Krystyna Gołaszewska.

 

 

Początek obwodnicy Żnina za plecami „Pepsi” i „Spomaszu”. Po prawej stronie tory kolejowe, którymi kiedyś jeździł pociąg do Damasławka. Wariant podstawowy węzła Żnin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką na Wągrowiec, która przekształci się w pogięty paragraf. Na czerwono budynki do wyburzenia na rogu ul. Traugutta i Aliantów. Droga w górę rysunku to wjazd do Żnina ulicą Aliantów.
Wariant skrzyżowania nowej trasy z szosą na Wągrowiec - wersja bez wyburzeń. Nie ma paragrafu, jest wiadukt pomiędzy dwoma rondami.
Obwodnica Żnina przecina ul. 1 Stycznia (po lewej). Po prawej - planowane miejsca obsługi podróżnych
Fragment drogi S-5 w  Bożejewiczkach. Widać wyraźnie, w którym miejscu nowa trasa przetnie starą i  tory kolejki wąskotorowej.
Wariant podstawowy węzła Biskupin w  Bożejewicach. Węzeł powstanie mniej więcej w połowie drogi Bożejewice - Gogółkowo.

 

 

 

 

Pierwszy (podstawowy) wariant węzła Żnin. Obwodnica przecina ul. Traugutta i Aliantów. Drugi wariant węzła Żnin. Obwodnica przecina ul. Traugutta i Aliantów.
Trzeci wariant węzła Żnin. Obwodnica przecina ul. Traugutta i Aliantów. Czwarty wariant węzła Żnin. Obwodnica przecina ul. Traugutta i Aliantów.
Pierwszy (podstawowy) wariant węzła Biskupin między Bożejewicami a Gogółkowem. Drugi wariant węzła Biskupin między Bożejewicami a Gogółkowem.
Trzeci wariant węzła Biskupin między Bożejewicami a Gogółkowem. Pierwszy (podstawowy) wariant węzła Brzyskorzystewko na skrzyżowaniu obecnej "piątki" oraz dróg na Sobiejuchy i Obronę Leśną
Drugi wariant węzła Brzyskorzystewko na skrzyżowaniu obecnej "piątki" oraz dróg na Sobiejuchy i Obronę Leśną Trzeci wariant węzła Brzyskorzystewko na skrzyżowaniu obecnej "piątki" oraz dróg na Sobiejuchy i Obronę Leśną
Pierwszy (podstawowy) wariant węzła Jaroszewo, który powstanie za Jaroszewem (patrząc od strony Szubina) na ługi obecnej "piątki" Drugi wariant węzła Jaroszewo, który powstanie za Jaroszewem (patrząc od strony Szubina) na ługi obecnej "piątki"
 
Trzeci wariant węzła Jaroszewo, który powstanie za Jaroszewem (patrząc od strony Szubina) na ługi obecnej "piątki"

 

 

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1036 (51/2011)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry