Radni postanowili przychylić się do wniosku starostwa i zamienić się z nim drogami, oddając ulicę 8 Marca powiatowi a przyjmując w zamian część ulicy Tysiąclecia. Wraz z tą zamianą zmieni się organizacja ruchu.

Aleksandra Walendowska przekonywała do pozostania przy dotychczasowym pierwszeństwie ruchu ulicą Tysiąclecia i pozostawieniu ulicy 8 Marca jako drogi podporządkowanej fot. Sylwia Wysocka
Aleksandra Walendowska przekonywała do pozostania przy dotychczasowym pierwszeństwie ruchu ulicą Tysiąclecia i pozostawieniu ulicy 8 Marca jako drogi podporządkowanej fot. Sylwia Wysocka

     24 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu.
     Podczas posiedzenia burmistrz Maciej Sobczak przedstawił wniosek jaki wpłynął do ratusza od starosty Zbigniewa Jaszczuka. Propozycja starosty polega na zmianie organizacji ruchu wjazdu i wyjazdu z Janowca w kierunku Rogowa. A dokładniej ulica 8 Marca wraz z ulicą Tysiąclecia od skrzyżowania w kierunku Rogowa stałaby się w tym ciągu drogą z pierwszeństwem przejazdu. Taka zmiana wiąże się ze zmianą praw właścicielskich tych dróg. Ulica 8 Marca w proponowanym rozwiązaniu byłaby przyjęta przez powiat żniński a część ulicy Tysiąclecia przez gminę Janowiec (od skrzyżowania z 8 Marca do ul 3 Maja).
     Reasumując, jadąc od Rogowa ulica Tysiąclecia wraz z ulicą 8 Marca byłaby drogą z pierwszeństwem przejazdu i ciągiem dróg powiatowych,a Tysiąclecia od skrzyżowania z 8 Marca drogą podporządkowaną i gminną.
     Sprawa zamiany dróg jest kwestią niecierpiącą zwłoki z uwagi na fakt, że starostwo zamierza zlecić wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi Janowiec - Kołdrąb na odcinku 5,3 km.
     - Z propozycją zamiany własności dróg zwrócił się do nas starosta, byśmy przejęli odcinek Tysiąclecia od skrzyżowania z 8 Marca do 3 Maja a starostwo przejmie ulicę 8 Marca. Oczywiście nie będzie się to wiązało z żadną zmianą nazw ulicy, adresów itd. Będzie to tylko zmiana formy własności. Taka zamiana spowodowałaby, że ulica 8 Marca byłaby włączona do modernizacji przy okazji remontu tej drogi. A my Tysiąclecia byśmy przejęli wyremontowaną, bo tam starostwo położyło dywanik, my partycypowaliśmy w budowie chodników - wyjaśniał Maciej Sobczak.
     Andrzej Witkowski zaznaczył, że przy takiej zamianie i dzięki wykorzystaniu remontu ulica zostałaby wyremontowana.

Obecnie pierwszeństwo ruchu prowadzi ulicą Tysiąclecia (zaznaczoną na niebiesko). Propozycja starostwa dotyczy pierwszeństwa ulicami Tysiąclecia i 8 Marca zaznaczonymi na zielono. fot. Sylwia Wysocka
Obecnie pierwszeństwo ruchu prowadzi ulicą Tysiąclecia (zaznaczoną na niebiesko). Propozycja starostwa dotyczy pierwszeństwa ulicami Tysiąclecia i 8 Marca zaznaczonymi na zielono. fot. Sylwia Wysocka

     Radna Aleksandra Walendowska zaznaczyła, że w kwestii tej drogi zdania są podzielone. - Nawierzchnia 8 Marca nie jest jeszcze taka zła a sceptycznie podchodzę do zmiany organizacji ruchu - mówiła radna. Sugerowała, że obecnie pojazdy kierują się głównie ulicą Tysiąclecia (na drodze relacji Rogowo - Janowiec) a nie ulicą 8 Marca i że ona jako mieszkanka ulicy Tysiąclecia ul. 8 Marca nie jeździ w ogóle. Na to stwierdzenie padły uwagi m.inMacieja Sobczaka, Andrzeja Witkowskiego, Marka Tarnowskiego, Marka Ryski, że oni pokonują skrzyżowanie prosto i jadą ulicą 8 Marca.
     Radna Walendowska zaproponowała pomiar ruchu na tym odcinku. Leszek Grzeczka zaznaczył, że obecna sytuacja się odwróci i teraz jadący Tysiąclecia będą musieli ustąpić pierwszeństwa jadącym ulicą 8 Marca, co dla wszystkich jeżdżących na pamięć spowoduje zamieszanie i doprowadzić może do wypadku. Leszek Grzeczka zapewnił, że rozmawiał z kilkoma osobami i wszystkie były przeciwne zamianie tych ulic pod względem pierwszeństwa przejazdu. - Powołał się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury o szczególnych warunkach technicznych, gdzie jest zapis, że jeżeli dwie drogi z pierwszeństwem dochodzą do skrzyżowania innego niż o ruchu okrężnym ,to należy utrzymać pierwszeństwo wzdłuż jednej z nich charakteryzującej się znacznie większym natężeniem w stosunku do drogi, która zostaje podporządkowana. A gdy wartości natężenia są zbliżone to o wyborze pierwszeństwa decydują cechy geometryczne, szerokość jezdni, przewaga ruchu tranzytowego, przewaga ruchu komunikacji zbiorowej - mówił Leszek Grzeczka. Poparcia nie znalazła też jego propozycja co do przeprowadzenia konsultacji społecznych za pośrednictwem programu internetowego zakupionego przez urząd, z mieszkańcami miasta i wsi Posługowa, Kołdrąbia, Janowca Wsi. Burmistrz Maciej Sobczak tłumaczył, że sprawa jest pilna z uwagi na konieczność sporządzania dokumentacji technicznej na modernizację drogi.
     Zbigniew Magda przyglądając się mapie zapewnił, że nawet pod względem geodezyjnym się prosi, by ulica 8 Marca na wprost była z pierwszeństwem. Dodał, że przyzwyczajenie do układu komunikacyjnego nie jest wyrocznią i kierowcy przyzwyczają się do innego rozwiązania.
     Radna Aleksandra Walendowska mimo sugestii radnych wnioskowała o pomiar natężenia ruchu.
     Marek Ryska sugerował rozwiązania na zasadzie chociażby Wągrowca, gdzie zmieniono pierwszeństwo ruchu na drogach i sugerował, że właściwe oznakowanie rozwiązuje problem.
     Andrzej Witkowski zapewnił, że jest za wydaniem opinii pozytywnej do wniosku starostwa i tym samym za uporządkowaniem stanu dróg. Jego wniosek poparły trzy osoby z komisji bezpieczeństwa, dwie wstrzymały się od głosu.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1302 (4/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry