Znamy już zapotrzebowanie sołectw i możliwości ratusza w Żninie, jeśli chodzi o rozdysponowanie tłucznia łamanego na naprawy wiejskich dróg. Jednak wypracowane propozycje nie są jeszcze ostateczne, wymagają zatwierdzenia ich przez burmistrza i zapewne będą korygowane.

     W zeszłym tygodniu komisja do spraw wsi złożona z radnych Żnina analizowała wspólnie z pracownikami wydziału infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Miejskim zapotrzebowanie na tłuczeń łamany na drogach gminnych w sołectwach. Wcześniej sołectwa zgłaszały swoje zapotrzebowanie na tłuczeń do utwardzenia dróg. Łącznie sołectwa gminy Żnin wskazały, że potrzebują 9.144 t tłucznia. Te oczekiwania jednak spotkały się z weryfikacją na poziomie Urzędu Miejskiego, bo możliwości finansowe nie są tak wielkie. Łącznie wydział infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji wskazał do rozdysponowania 6.425 ton na 2017 r.
     Białożewin oczekiwał 700 ton, a ratusz wskazał dla tego sołectwa 450 ton - zapotrzebowanie priorytetowe to droga z Hejmanówki w kierunku Balczewa. Łącznie jest tutaj 3.250 m odcinków do utwardzenia.
     Bożejewice wskazały zapotrzebowanie na 150 ton i tyle też wskazał dla tego sołectwa wydział ratusza, którym kieruje Paweł Piechowiak. Priorytetem ma być tutaj licząca około 300 m dł. droga łącząca drogę powiatową z drogą krajową nr 5, droga gminna w kierunku tzw. Huby oraz droga gminna w stronę jeziora. Podobnie Bożejewiczki wskazały, że potrzebują 150 ton tłucznia i tyle też przewiduje dla nich ratusz. Kamień ma trafić na drogę przy ul. Rolnej, która ma dł. około 2 km.
     Sołectwo Brzyskorzystew wskazało, że potrzebuje 300 ton, a ilość kamienia wskazana przez urzędników to 200 ton. Priorytetem jest tutaj utwardzenie drogi w kierunku Sulinowa. Sołectwo Brzyskorzystew chciało otrzymać 300 ton, ale wydział inwestycyjny zakłada, że powinno to być 100 ton. Kamień ma być skierowany na około 700 m drogi, utrzymanie parkingów i poszerzenie ich przy drodze gminnej.
     Cerekwica zgłosiła zapotrzebowanie na kamień w ilości 250 ton, ale ma otrzymać o 100 ton mniej. W pierwszym rzędzie ma być ten kamień skierowany na drogę wewnętrzną na działce nr geodezyjny 362 oraz na drogę łączącą Cerekwicę z Sarbinowem (nr geodezyjny 39/3).
     Chomiąża Księża zgłosiła zapotrzebowanie na 200 ton tłucznia, ale wydział inwestycyjny jest skłonny zadysponować tylko 150 ton. W pierwszym rzędzie kamień ma być skierowany na odcinek 400 m drogi do Jadownik oraz 300 m drogi Wójcin - Chomiąża Księża. Z kolei Dochanowo powininno dostać według wydziału inwestycyjnego 200 ton tłucznia, dokładnie tyle, ile wskazywało samo sołectwo. Priorytetem jest tutaj w tym roku droga za grzybkiem sołeckim w kierunku posesji państwa Wiechetków - na dł. 770 m. Dobrylewo wskazało zapotrzebowanie na 350 ton, ale według wydziału inwestycyjnego sołectwo powinno dostać o 100 ton mniej, a priorytetem jest droga gminna z płyt (na całej jej długości). Gorzyce z kolei wnioskowały o 175 ton, a wskazanie wydziału infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji mówi o 150 tonach dla tego sołectwa. Priorytetem jest tzw. droga za stodołami, gdzie powinno zostać wysypane 50 ton tłucznia, droga w kierunku Sielca i droga do pani Spychalskiej.
     Jadowniki Rycerskie wskazały zapotrzebowanie na 200 ton i tyle też wskazuje dla nich wydział inwestycyjny. Tłuczeń ma trafić na drogę za torami, a także drogę do 3 gospodarstw i w prawo do sołtysa. Takie samo zapotrzebowanie 200 ton zasygnalizowało Januszkowo i do tego wskazania przychyla się wydział inwestycyjny. Kamień ma trafić na drogę prowadzącą na tzw. wiatrak (100 m), a także na drogi do gospodarstw pani Kozłowskiej i pana Bauzy, które mają po około 400 m dł. Kierzkowo wskazało zapotrzebowanie na 260 ton, a wydział inwestycyjny wskazuje dla tego sołectwa o 10 ton tłucznia mniej. Kamień ten ma trafić na 1100 m odcinek drogi gminnej.
     Murczyn wnioskował o 150 ton i takie jest wskazanie wydziału inwestycyjnego. Tłuczeń ma trafić na drogę do posesji nr 73, nr 29, nr 63-67, na drogę między dwoma skrzyżowaniami, która traktowana jest jako obwodnica wsi oraz na bieżące naprawy pozostałych dróg gminnych w sołectwie Murczyn. Z kolei Murczynek wnioskował o 200 ton, a wskazania ratusza mówią o 150 tonach na odcinek ok 1 km drogi w Murczynku Hubach. Podobnie Nadborowo sygnalizowało zapotrzebowanie na 200 ton, a ratusz przychyla się do 150 ton na drogę w kierunku Damasławka oraz 2 inne drogi gminne. Paryż chciał 400 ton, a ma otrzymać 300 ton tłucznia na odcinek drogi w kierunku Piotrowic.
     Wskazanie sołectwa Podgórzyn to 651 ton, ale ratusz przychyla się tylko do 300 ton tłucznia na drogi w tej miejscowości. Priorytetem jest droga nr 89 na odcinku 300 m. Podobowice wnioskowały o 200 ton i tyle też zaleca dla tego sołectwa ratusz. Kamień ma trafić na drogi do posesji nr 1 i 2 - 800 m i na drogę w kierunku Sławoszewa. Przypomnijmy, że o trudnej sytuacji na tych drogach po zimowych roztopach pisaliśmy miesiąc temu.
     Sołectwo Redczyce wnioskowało o 150 ton tłucznia i wydział inwestycyjny w ratuszu w Żninie założył, że sołectwo taką ilość otrzyma. Priorytetem jest poprawa stanu drogi polnej między Redczycami, a Jaroszewem na dł. 4,5 km. Innym od pozostałych przypadków jest Rydlewo. Tutaj sołectwo wskazało zapotrzebowanie na 18 ton, a wydział inwestycyjny zamierza przeznaczyć więcej tłucznia dla tej wsi, bo 25 ton. Materiał ten posłuży na 300 m drogi polnej, a także do częściowego wyrównania drogi żużlowej na odcinku 500 m. Skarbienice zgłosiły zapotrzebowanie na 200 ton i tyle mają otrzymać według wydziału inwestycyjnego, w głównej mierze na drogę Skarbienice - Wenecja o długości 2 km.
     Sołectwo Słabomierz wskazywało zapotrzebowanie na 250 ton, a wydział infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji jest skłonny przeznaczyć tylko 100 ton dla tego sołectwa. Priorytetem jest tutaj odcinek 800 m drogi gminnej Słębowo - Sulinowo. Z kolei sołectwo Sarbinowo zgłosiło zapotrzebowanie na 305 ton, a wydział inwestycji myśli o 200 tonach dla tej miejscowości. W dużej mierze tłuczeń ten ma pójść na 1 km drogi z Sarbinowa do Jaroszewa oraz na drogę do Bożejewiczek. Słębowo zabiegało o 300 ton, a ma otrzymać połowę z tego. Tłuczeń trafi na drogę w osadzie Świerczewo.
     Sołectwo Sobiejuchy zgłosiło zapotrzebowanie na 120 ton, a ma otrzymać według wydziału inwestycyjnego o 30 ton więcej. Pójdzie to w głównej mierze na drogi polne między osadą Obrona Leśna a Brzyskorzystwią i Brzyskorzystewkiem. Sołectwo Sulinowo wnioskowało o 200 ton, a ratusz przewiduje dla niego 150 ton. Priorytetem jest 1400 m dł drogi Sulinowo - Brzyskorzystew. Sołectwo Bekanówka wskazało zapotrzebowanie na 100 ton tłucznia i tyle ma otrzymać w głównej mierze na 2,5 km drogę między Bekanówką a Jaroszewem. Z kolei Ustaszewo wskazało swe oczekiwania na 300 ton, a według wydziału kierowanego przez Pawła Piechowiaka (tak, jak wszystkie inne propozycje z tej listy była i ta konsultowana z komisją do spraw wsi w Radzie Miejskiej), jest szansa na 200 ton, a priorytetem jest 650 m drogi w kierunku Cerekwicy. Sołectwo Uścikowo wskazywało zapotrzebowanie na 150 ton i tyle może otrzymać, przede wszystkim na półtorakilometrowy odcinek drogi do Świątkowa.
     W sołectwie Wawrzynki w pierwszym rzędzie kamień będzie wykorzystany na drogę (1 km) w kierunku Jabłówka. Wawrzynki wnioskowały o 450 ton tłucznia, ale mogą otrzymać tylko 250 ton.Podobne zapotrzebowanie 450 ton zgłosiła Wenecja, ale ratusz jest skłonny przydzielić tylko 200 ton na drogi w tym sołectwie. Priorytetem jest tutaj droga gminna od posesji nr 24 w kierunku torów kolejki i Jeziora Weneckiego o dł 800 m. Z kolei Wilczkowo wnioskowało o 140 ton, a może dostać 150 ton tłucznia. Priorytetem jest utrzymanie 1 km drogi w osadzie Daronice. Sołectwo Wójcin ubiegało się o 425 ton tłucznia, ale ratusz skłonny jest zadysponować do tej wsi 250 ton. Przede wszystkim na drogę 700 m dł. do posesji nr 25 i drogę 300 m dł. do posesji nr 24.
     Jadowniki Bielskie, Sielec i Żnin Wieś zrezygnowały z przydziału tłucznia, a Kaczkowo i Kaczkówko są w trakcie podziału na dwa odrębne sołectwa i póki co nie ma względem nich dyspozycji.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1311 (13/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry