Burmistrz Ewaryst Matczak nie znalazł wśród radnych żadnego poparcia. Musi teraz wydać pozytywną opinię co do budowy rond. Nie może także pod takimi hasłami blokować co miesiąc przejść dla pieszych na drogach krajowych, walcząc o obwodnicę.

     Na sesję Rady Miejskiej w Strzelnie 30 maja burmistrz Ewaryst Matczak przygotował projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla budowy dwóch skrzyżowań typu rondo przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
     Sprawa budowy dwóch rond w centrum miasta podzieliła zarówno mieszkańców Strzelna, jak i władze miasta. Ewaryst Matczak wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem budowy rond. Zaznaczał też, że część radnych jest tego samego zdania, inni mają odmienne zdanie w tej kwestii. Radni zajmowali się poprawionym projektem, który nie zakłada wyburzeń domów. Jednak burmistrz proponował radnym, by uchwałę w ogóle odrzucili. Poinformował, że wydał negatywną opinię dotycząca planowej inwestycji, ale zdanie swoje zmieni, gdy radni określą się, że chcą budowy rond.
     Mieszkaniec Strzelna Jerzy Pieśnin pytał, czy budowa rond zmniejszy ilość samochodów, które przez miasto przejeżdżają. - Przecież nic nie zmieni się w kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli dojdzie do budowy, to trzeba będzie usunąć drzewa w małym parczku, a czy mamy aż tak dużo drzew. A tak na marginesie, czy państwo radni widzieliście wizualizację tych rond. Bardzo w to wątpię - mówił.
     Radny Ryszard Kotliński pytał, czy podjęcie tej uchwały jest tylko sztuką dla sztuki: - My radni podejmiemy uchwałę, bądź ją odrzucimy, a inwestor i tak zrobi swoje.
     Radny Ryszard Chudziński poparty głosem radnego Dawida Nowaka sugerował, by zamiast podejmowania uchwały, rozpisać referendum wśród mieszkańców. Jego zapał ostudził przewodniczący Piotr Pieszak, który stwierdził, że przeprowadzenie referendum w tej kwestii jest nierealne.
     Radna Irena Mohylowska zwracała uwagę na fakt, że obwodnica i planowany ruch okrężny w mieście, to są dwa różne zadania i należy się zgodzić na wybudowanie rond. Poparł ją przewodniczący Piotr Pieszak, który zaznaczył, że do 2023 r. i tak obwodnica nie zostanie wybudowana. Jego zdaniem, warto rozmawiać w sprawie budowy rond w mieście, tym bardziej, że finansowane będą z zupełnie innego programu niż obwodnica Strzelna. Była za tym, by ronda zostały wybudowane w pierwotnej wersji, czyli z wyburzeniem budynku przy ul. Kolejowej 1.
     Według radnej Zofii Borowskiej dyskusja jest zbędna. - Ktoś chce dać pieniądze, ktoś chce coś u nas zrobić, a my mamy to odrzucić. Ja będę głosowała za tą inwestycją – mówiła radna Borowska.
     Ostatecznie ogłoszona została przerwa w obradach i radni przygotowali nowe uzasadnienie do uchwały. Odczytała je radna Mohylowska, a brzmi ono: W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Rozbudowa układu skrzyżowań DK15 i DK25 w miejscowości Strzelno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program likwidacji miejsc niebezpiecznych”, którego inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz szanse na dalszy rozwój miasta Strzelna niezbędne jest poparcie dla przedmiotowego zadania przez władze samorządowe gminy Strzelno. Zdaniem Rady Miejskiej zadanie powinno być realizowane zgodnie z pierwszą koncepcją projektu uwzględniającą wyburzenie budynku. W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
     Nad uchwałą głosowało 12 obecnych na sesji radnych. 8 radnych było za podjęciem uchwały, 4 radnych - Dawid Nowak, Ryszard Chudziński, Emilia Walkowiak, Kazimierz Łojewski wstrzymało się od głosu. W sesji nie uczestniczyło 3 radnych - Piotr Cieślik, Lucyna Hełmniak i Sławomir Wójcik.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1320 (22/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry