Mieszkańcy Markowic i okolicznych wiosek od poniedziałku do Strzelna mogą dojechać jedynie przez Wymysłowice lub Bożejewice. Ma się to zmienić nie wcześniej niż za 10 miesięcy, kiedy do użytku ma zostać oddany węzeł łączący Markowice z obwodnicą.

Węzeł obejmujący wjazd z Markowic na obwodnicę w kierunku Strzelna oraz zjazd z obwodnicy od strony Strzelna do Markowic fot. arch. sołectwa Markowice
Węzeł obejmujący wjazd z Markowic na obwodnicę w kierunku Strzelna oraz zjazd z obwodnicy od strony Strzelna do Markowic fot. arch. sołectwa Markowice

     WSTĘGĘ PRZECIĘLI
     17 lipca otwarta została nowo wybudowana obwodnica Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25. Nowa trasa omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń - Poznań. Uroczystość otwarcia obwodnicy odbyła się w Jacewie. Symboliczną wstęgę przecięli m.in.: wiceminister rozwoju Witold Słowik, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, parlamentarzyści Piotr Król i Tomasz Latos oraz samorządowcy - wicemarszałek Dariusz Kurzawa, starosta inowrocławski Tadeusz Majewski, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak.
     Obwodnica ma długość 19 km, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstały 3 węzły drogowe Latkowo, Jacewo i Tupadły, kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych. Ogólny koszt inwestycji to ponad 359 mln zł.
     DO STRZELNA NAOKOŁO
     Od 17 lipca utrudniony dojazd do Strzelna mają mieszkańcy Markowic i okolicznych wiosek, gdyż oddana obwodnica nie jest na dzień dzisiejszy skomunikowana z tą miejscowością. Dojazd do Strzelna możliwy jest jedynie przez Wymysłowice lub Bożejewice. Po licznych uwagach i protestach mieszkańców Markowic i władz Strzelna pojawiła się nadzieja, że niebawem to utrudnienie będzie rozwiązane. W ciągu 10 miesięcy do użytku ma zostać oddany węzeł łączący Markowice z obwodnicą.
     9 LAT WALKI O WJAZD I WYJAZD
     O fazie projektowania obwodnicy pisaliśmy w Pałukach wielokrotnie. Głównie dlatego, że gmina Strzelno oraz mieszkańcy Markowic i Wymysłowic złożyli już w 2009 r. i 2010 r. uwagi do projektu jej budowy. Przypomnijmy, że gmina Strzelno negatywnie zaopiniowała projekt obwodnicy, gdyż nie uwzględniał on zjazdu do Markowic. Zgodnie z projektem przedstawionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, mieszkańcy Markowic, Wymysłowic i Niemojewka nie mieliby komunikacyjnego połączenia z obwodnicą. Protestowali mieszkańcy tych terenów i sołtysi, których przyszła inwestycja miała odciąć od świata. Przeciwny takiemu rozwiązaniu był także burmistrz Ewaryst Matczak.
     W 2008 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła trzy koncepcje budowy obwodnicy. Żaden z opracowanych wariantów nie zyskał akceptacji lokalnej społeczności (mieszkańcy Markowic i Wymysłowic). Projekt w pierwotnej wersji sięgał tylko do miejscowości Tupadły. Po uwzględnieniu uwag mieszkańców gminy Inowrocław projekt zakładał wjazd na obwodnicę w Markowicach.
     Pod koniec 2009 r. projektanci na wniosek mieszkańców gminy Inowrocław nanosili poprawki w związku z przeprojektowaniem niektórych wjazdów na trasie. Wówczas odezwali się zaniepokojeni mieszkańcy Markowic i Wymysłowic (gm. Strzelno) oraz władze Strzelna, którzy mieli żal, że projektując nową trasę nie spytano ich o opinię. Mieszkańcy Markowic do dzisiaj uważają, że powstała według nowego projektu obwodnica odetnie im najprostszą drogę dojazdową do Strzelna. Stało się to dlatego, że według projektu na drodze krajowej między Markowicami a Strzelnem powstał węzeł komunikacyjny, który jest wjazdem na obwodnicę i zamyka on dojazd markowiczan do Strzelna. Projektant nie przewidział żadnego zjazdu z obwodnicy do Markowic i wjazdu z Markowic na obwodnicę. - Obwodnica wchodzi na teren powiatu mogileńskiego, a inwestor prowadzi konsultację tylko z mieszkańcami powiatu inowrocławskiego - żalili się mieszkańcy Markowic i pobliskich wiosek.
     Trasa od strony Poznania rozpoczyna się na drodze pomiędzy Markowicami a Strzelnem. Mieszkańcy wsi zauważyli, że z powodu takiego rozwiązania do ich miejscowości trzeba docierać okrężną drogą. Ktoś, kto będzie jechał ze Strzelna, będzie musiał wjechać na obwodnicę, dojechać do drogi do Kruszwicy, zjechać nią do wsi Tupadły i skręcając w lewo wrócić do Markowic. W odwrotnym kierunku z Markowic trzeba byłoby wyjeżdżać. Mieszkańcy postanowili zaprotestować, przy czym zaznaczali, że nie są przeciwni budowie obwodnicy, a chodzi im wyłącznie o zapewnienie dobrego połączenia z tą drogą.
     Pierwsze pismo do GDDKiA w Bydgoszczy wystosowała Rada Sołecka z ówczesnym sołtysem Wymysłowic Wiktorem Filipczakiem 21 października 2008 r. W piśmie nawiązywali przede wszystkim do problemu zatoczki do wjazdu autobusów dla mieszkańców Wymysłowic, gdyż w projekcie nie był uwzględniony taki przystanek. Mieszkańcy w swojej petycji pisali, że pozbawienie ich tego przystanku odetnie społeczność od świata, a żeby dotrzeć do przystanku będą musieli pokonać drogę krajową. Mieszkańcy sugerowali także, że przy takim natężeniu ruchu będzie to grozić niebezpieczeństwem i utrudni dojazd młodzieży do szkół. Na petycję Rady Sołeckiej i sołtysa Wymysłowic zastępca dyrektora bydgoskiego oddziału GDDKiA Karolina Kamińska odpowiedziała, że istniejące przystanki na żądanie w pobliżu zjazdu do Wymysłowic nie zostaną zlikwidowane.
     Na tym jednak nie skończyły się protesty. W lutym 2010 r. Rada Sołecka oraz ówczesny sołtys Markowic Urszula Walczak w skierowanej do GDDKiA petycji pisali, że w projekcie nie uwzględniono zjazdu do Markowic. Wówczas na projekt nowego przebiegu inowrocławskiej obwodnicy zareagował także burmistrz Matczak, który w piśmie do GDDKiA zaznaczył, że Urząd Miejski negatywnie opiniuje projekt budowy obwodnicy Inowrocławia ze względu na brak możliwości wjazdu i wyjazdu bezpośrednio z miejscowości Markowice na drogę krajową nr 15 w kierunku Strzelna.
     W trakcie rozmów prowadzonych przez burmistrza z przedstawicielami GDDKiA poinformowano, że sprawa została przekazana projektantowi do zaopiniowania. Miał on sprawdzić wszystko pod względem ekonomicznym i technicznym. Realizacja budowy inowrocławskiej obwodnicy zaplanowana była na lata 2010-2011, po tym jak została przeniesiona z rządowej listy rezerwowych inwestycji drogowych i została zapisana w harmonogramie prac podstawowych. Niestety, po licznych dyskusjach nie doszło do porozumienia. Nadal Markowice nie były w projekcie skomunikowane z obwodnicą. Burmistrz Matczak wielokrotnie podkreślał, że prace związane ze skomunikowaniem Markowic nadal trwają. Sam uczestniczył niejednokrotnie w spotkaniach i naradach w sprawie obwodnicy. Tam zawsze podkreślał, że skomunikowanie Markowic z obwodnicą Inowrocławia jest konieczne.
     Po jednym ze spotkań w GDDKiA u ówczesnego dyrektora Mirosława Jagodzińskiego burmistrz poinformował, że dyrektor GDDKiA przygotowuje dokumentację skomunikowania Strzelna z Markowicami.
     Jednocześnie z trwaniem prac przy budowie obwodnicy cały czas trwały rozmowy. Burmistrz Matczak uczestniczył też w kolejnych zebraniach. Na spotkaniu w Inowrocławiu 23 marca 2016 r. zapadła decyzja o zmianie projektu. W końcu zostały wysłuchane protesty władz samorządowych Strzelna i mieszkańców. Zmiana projektu ma bowiem umożliwić wjazd na obwodnicę kierowcom jadącym z Markowic w kierunku Strzelna, co w pierwotnym projekcie było niemożliwe.
     PÓŁNOCNE OBEJŚCIE
     Na dzień dzisiejszy oprócz obecnie oddanego 19 km odcinka obwodnicy, planowany jest jeszcze budowa 5 km odcinka trasy między drogami 15 i 25 stanowiący północne obejście Inowrocławia. Wykonawca ma na budowę 22 miesiące, przy czym do czasu prac nie wlicza się okresów zimowych. Powstanie takiej drogi znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Bydgoszcz - Konin. Część obwodnicy pomiędzy Latkowem a Sławęcinkiem ma zostać oddana do użytku w czwartym kwartale 2018 r.
     WYBUDUJĄ WĘZEŁ
     Dodatkowo, jak podaje GDDKiA, 7 kwietnia podpisano aneks do umowy na roboty uzupełniające, który obejmują skomunikowanie Markowic z obwodnicą Inowrocławia. Termin realizacji tego zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
     26 maja została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Inowrocławia (łącznik) w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 wraz z robotami uzupełniającymi. Złożyło ją konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. Zatem mieszkańcy Markowic prostą drogą dojadą do Strzelna nie prędzej niż za 10 miesięcy.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1327 (29/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry