Radni nie poparli nazwy ul. Zachodnia, mimo że za taką propozycją głosowała większość mieszkańców ul. XXX-lecia PRL. Teraz osoby mieszkające przy tej ulicy powinny szybko zmienić dokumenty, w których podany jest adres zamieszkania. Za zmianę będą musieli zapłacić sami.

Propozycja nazwy wysunięta przez mieszkańców ul. XXX-lecia PRL, których kilku przybyło na sesję, została przez większość radnych zignorowana fot. Roman Wolek
Propozycja nazwy wysunięta przez mieszkańców ul. XXX-lecia PRL, których kilku przybyło na sesję, została przez większość radnych zignorowana fot. Roman Wolek

     BEZ PRL-U
     Na ostatniej sesji Rady Gminy 31 sierpnia radni zadecydowali o nadaniu nowej nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Orchowie.
     Konieczność zmiany nazwy tej ulicy to efekt wejścia w życie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nazwa ul. XXX-lecia PRL nadana została 17 marca 1977 r. uchwałą Gminnej Rady Narodowej.
     Urząd Gminy w Orchowie zaproponował, aby zmienić nazwę ul. XXX-lecia PRL na Henryka Sienkiewicza. W tej części Orchowa w pobliżu znajdują się bowiem także ulice mające nazwy innych pisarzy: Mikołaja Reja i Bolesława Prusa. 11 kwietnia wpłynęła propozycja od mieszkańców, żeby zmienić nazwę na ul. Spacerowa. Kilkanaście osób podpisało się pod tym pomysłem. Dzień później do Urzędu zgłoszona została kolejna propozycja, aby zmienić nazwę na ul. Zachodnia; pod tą propozycją podpisało się 20 mieszkańców. 10 lipca wpłynęło kolejne pismo z poparciem dla ul. Zachodniej, podpisane tym razem już przez 57 mieszkańców, czyli przez ponad połowę mieszkających tam dorosłych osób.
     Kolejna propozycja nazwy dla tej ulicy to ul. Józefa Myślickiego, czyli mieszkającego kiedyś w Orchowie malarza. Zgłosił ją najpierw ustnie podczas jednych z obrad radny Stanisław Zawada, a z pisemnym wnioskiem w tej sprawie wystąpił Konrad Szary z gminy Dąbrowa.
     BŁĘDY W 1990 ROKU
     W międzyczasie doszło do ujawnienia zaskakujących faktów. Jak się bowiem okazało, wygasła ważność uchwał nadających nazwy prawie wszystkim ulicom w Orchowie. Tym samym nadane wcześniej nazwy orchowskich ulic z formalnego punktu widzenia od wielu lat już nie obowiązują. Uchwała z 1977 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Orchowie nie została bowiem później ujęta w wykazie aktów prawnych wydanych przez Gminną Radę Narodową. A zgodnie z ustawą z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, do 31 grudnia 1990 r. rady gmin powinny uchwalić i ogłosić wykazy aktów prawa miejscowego wydanych przez rady narodowe przed wejściem w życie tej ustawy. Natomiast akty niezamieszczone w wykazach tracą moc z dniem ogłoszenia wykazów.
     Uchwała Rady Narodowej z 1977 r. nie została zawarta w takim wykazie, jest więc od 1990 r. nieważna. Uchwała o nadaniu nazw ulic od tamtej pory nie obowiązuje.
     TRZEBA ZAPŁACIĆ
     Powoduje to spore komplikacje dla mieszkańców ul. XXX-lecia PRL. Nazwa tej ulicy musiała zostać zmieniona w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną, zgodnie z którą pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie tej ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma także wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Nowa nazwa ulicy czy placu zostaje więc w dokumentach zmieniona dopiero, gdy wygaśnie ważność takiego dokumentu.
     Skoro jednak, jak się okazuje, zgodnie z prawem nazwa ul. XXX-lecia PRL w Orchowie nie obowiązywała, to nie można było jej zmienić, tylko trzeba nadać ulicy nową nazwę. Wtedy jednak mieszkańcy nie skorzystają z ustawy dekomunizacyjnej i za wszelkie związane z tym zmiany w dokumentach będą musieli płacić sami.
     RADNI ZADECYDOWALI
     Jak informowała na sesji radczyni prawna Halina Woźniak-Hendrysiak, skoro mieszkańcy nie mogę skorzystać z zapisów ustawy dekomunizacyjnej, to zmian w dokumentach powinni dokonać niezwłocznie po nadaniu nazwy ulicy.
     Na czwartkowej sesji radni głosowali nad uchwałą o nadaniu nazwy dotychczasowej ul. XXX-lecia PRL proponującej cztery nazwy do wyboru: Henryka Sienkiewicza, Spacerową, Zachodnią i Józefa Myślickiego.
     Jako pierwsza głosowana była propozycja nadania ulicy nazwy Zachodnia, w związku z tym, że taką nazwę proponowała większość mieszkańców ul. XXX-lecia PRL. Za tą propozycją głosowało jednak tylko 3 radnych: Władysław Jakubowski, Stanisława Kryszak i Andrzej Tomaszewski. Przeciw było 7 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.
     Nikt nie zagłosował za ulicą Spacerową przy 7 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się od głosu.
     Za propozycją ulicy Sienkiewicza głosowało 6 radnych, 5 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.
     Najwięcej radnych poparło nazwę ulicy Józefa Myślickiego. Za tą propozycją głosowało 7 radnych: Maciej Stube, Hieronim Adamczyk, Ryszard Szczepański, Alicja Bartz, Stanisław Zawada, Anna Kosiak i Zenon Czwójdak. Przeciw było 4 radnych i 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym radni zadecydowali o nadaniu ulicy imienia Józefa Myślickiego.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1334 (36/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry