Zmiana organizacji ruchu w związku z zamknięciem mostu na ul. Dworcowej w Żninie nastąpi w nocy z 26 na 27 listopada. Także - na odcinku od kościoła do mostu - zamknięta będzie ulica 700-lecia. Ulice Sądowa i Szkolna będą ulicami dwukierunkowymi. Dla pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, które z drogi nr 5 będą chciały dotrzeć do części miasta za Gąsawką, obowiązywał będzie objazd przez Szubin, Łabiszyn i Murczyn.

     Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poinformował, że zostały już przeprowadzone wszystkie uzgodnienia z operatorem energetycznym i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamknąć na ul. Dworcowej w Żninie most, który będzie rozebrany i przebudowany. - Wykonawca przebudowy zadeklarował, że zmiana organizacji ruchu w związku z pracami rozbiórkowymi na moście nastąpi w nocy z 26 na 27 listopada - powiedział Michał Sitarek.
     Podejść do zamknięcia mostu na ul. Dworcowej i zmian w organizacji ruchu wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej sygnalizował już kilka. Żadne z nich nie okazało się skuteczne, choć w pierwszej połowie września już nawet ogłaszano projekt zmian w organizacji ruchu. Michał Sitarek przypomniał, że w związku z tamtym terminem - 12 września - wykonawca zapowiadał prace rozbiórkowe i budowlane na ul. Dworcowej i na moście do końca kwietnia przyszłego roku. - Teraz jesteśmy ostrożni w podchodzeniu do zapowiedzi wykonawcy. Owszem, sygnalizuje on, że jeśli tylko warunki będą sprzyjające - a prace rozbiórkowe nie wymagają aż tak korzystnych - to przywróci ruch na ul. Dworcowej jeszcze przed zakładanym terminem końca robót. Najszybciej, jak się da - powiedział Michał Sitarek.
     Rzecznika ZDW spytaliśmy także, czy nie było możliwości stworzenia na czas przebudowy mostu przez Gąsawkę w ciągu ul. Dworcowej przeprawy tymczasowej. Michał Sitarek odrzekł, iż od początku była brana pod uwagę jedynie ta ostatecznie przyjęta koncepcja ze zmianą tymczasową organizacji ruchu w centrum Żnina.
     BEZ TIRÓW, POZOSTALI DWUKIERUNKOWO
     Na czas przebudowy mostu zamknięta będzie ul. Dworcowa na odcinku od ul. Zamkniętej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Zamknięta będzie też ul. 700-lecia na odcinku od kościoła św. Floriana do mostu (dojazd możliwy będzie tylko dla mieszkańców i właścicieli posesji). Taki projekt organizacji ruchu został przedstawiony przez wykonawcę drogi, firmę Eurovia. Był on konsultowany z władzami gminy Żnin.
     DLACZEGO 700-LECIA?
     Rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Żninie zapytaliśmy, dlaczego ul. 700-lecia na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul Parkową i Lewandowskiego ma być wyłączona z ruchu? Przecież nie będą tam prowadzone żadne prace. Pytaliśmy się także, czy nastąpią jakieś zmiany w miejscach wyznaczonych na parkingi. Nie uzyskaliśmy przed zamknięciem gazety odpowiedzi na te pytania.
     AUTOBUS SZKOLNY
     Interesowało też nas to, czy zaplanowano zmiany w miejscu postoju autobusu szkolnego, aby dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie mogłyby wysiadać i wsiadać do autobusów w okresie obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu przy furtce na teren szkolny od ul. 700-lecia.
     15 listopada rzecznik ratusza był na szkoleniu, więc z prośbą o ustosunkowanie się do takiego pomysłu zwróciliśmy się do Pawła Sikory, dyrektora wydziału promocji i rozwoju. Powiedział on, że rozezna się w tym temacie w Urzędzie Miejskim. zaznaczył przy tym, że procedura może okazać się nie taka prosta i szybka do zrealizowania, bo w tym celu trzeba wyznaczyć przystanek.
     O to, czy są takie plany, pytaliśmy też dyrektora szkoły Marka Orzechowskiego, który zaprzeczył, aby z takimi propozycjami się do niego zwracano. Uważa on, że taki pomysł byłby bardzo dobry. Zapewniałby większe bezpieczeństwo młodzieży, a dodatkową korzyścią byłoby ograniczenie korkowania się miasta w tych chwilach, gdy dzieci wracają ze szkoły. O ile bowiem dziatwa przyjeżdżająca na zajęcia szybko opuszcza chodnik i dość szybko przechodzi przez jezdnię zwartą grupą przez przejście, o tyle powrót tych samych dzieci po lekcjach do autobusu trwa dłużej.
     Także Tomasz Michalczak uważa, że pomysł z ustanowieniem w czasie trwania zmienionej organizacji ruchu przystanku autobusów szkolnych na ul. 700-lecia za bardzo dobry, jednak to nie starostwo tutaj decyduje. Według kierownika wydziału komunikacji, jeśli taka będzie wola zarządcy drogi, a w tym przypadku jest to gmina Żnin, to jest duża szansa, że Urząd Marszałkowski zaakceptowałby zmianę w zatwierdzonej organizacji ruchu. Wystarczyłoby rozszerzyć możliwość dojazdu na wspomniany odcinek ul. 700-lecia nie tylko mieszkańcom i właścicielom posesji, ale także autobusom szkolnym. Inicjatywa należy tu do ratusza.
     700-LECIA I DWORCOWA
     Na pozostałym odcinku, czyli od ronda do kościoła, organizacja ruchu pozostanie bez zmian. Ulica Dworcowa będzie niedostępna od strony ulic Mickiewicza, Zamkniętej i Spokojnej. Dojazd do sklepów i instytucji możliwy będzie do wysokości ul. Zamkniętej, jadąc od strony ronda. Wyjazd z marketu Bricomarche możliwy będzie tylko w lewo, w kierunku ronda (teraz przy wyjeździe z tego miejsca obowiązuje nakaz skrętu w prawo). Z ul. Mickiewicza nie będzie możliwy skręt w ul. Dworcową, dlatego wjazd z drogi nr 5 samochodów osobowych do Żnina możliwy będzie tylko od strony ul. Sienkiewicza. Dla pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, które z drogi nr 5 będą chciały dotrzeć do części miasta za Gąsawką obowiązywał będzie objazd przez Szubin, Łabiszyn i Murczyn.
     Dojazd do nieruchomości na ul. Spokojnej możliwy będzie jedynie od strony ulicy Kościuszki. Od strony ul. Dworcowej dopuszczony będzie warunkowy dojazd wyłącznie dla pojazdów OSP, dostaw do supermarketu Tesco i pojazdów zaplecza PKS. Ulice Sądowa i Szkolna na czas przebudowy mostu na Gąsawce będą ulicami dwukierunkowymi. Miejsca parkingowe wzdłuż tych dróg będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Ulica Towarowa będzie funkcjonowała bez zmian, a wyjazd z parkingu na ul. Ułańskiej możliwy będzie tylko ul. Towarową. Nie będzie możliwy przejazd przez ul. Zamkniętą w stronę ul. Dworcowej.
     Jeśli chodzi o ul. Zamkniętą, to do prawej strony, jadąc od ronda, dojazd będzie możliwy od strony ul. Dworcowej. Natomiast do lewej strony ulicy dojazd będzie możliwy od strony ul. Towarowej przez ul. Ułańską. Nie będzie możliwy wjazd i wyjazd z lewej strony ul. Zamkniętej bezpośrednio w ul. Dworcową.
     Kierowcy samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych mogą szukać ewentualnych innych objazdów drogami lokalnymi, nie mogą jednak przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jaką dopuszczają te drogi. Jedyną zatwierdzoną nową organizacją ruchu jest objazd przez Łabiszyn i Szubin.
     SIEDEM WAHADEŁ
     Przebudowa drogi nr 251 na 7 wahadłach między Żninem a Juncewem nie posuwa się tak szybko, jak chcieliby tego i kierowcy i mieszkańcy sołectw wzdłuż drogi. Oni bowiem również odczuwają niedogodności związane z prowadzoną inwestycją. Zwłaszcza, że nakładają się na nie te wynikające z budowy drogi ekspresowej S5.
     Radny Żnina Tomasz Wysocki zasugerował burmistrzowi, aby ten złożył pozew - albo przeciw zleceniodawcy, albo przeciw wykonawcy remontu drogi wojewódzkiej między Żninem a Damasławkiem. Od wielu miesięcy bowiem zapowiadano zamknięcie mostu na ul. Dworcowej w ramach tej inwestycji, a tymczasem prace na drodze w kierunku Słębowa posuwają się, albo bardzo wolno, albo stoją w miejscu. Gmina Żnin nie może realizować własnych inwestycji, które miała w planie, a z którymi się wstrzymywała właśnie ze względu na planowane działania drogowców na DW nr 251.
     - Głównym inwestorem w procesie inwestycyjnym jest samorząd województwa i to właśnie tam należałoby kierować pytania o ewentualne roszczenia finansowe wobec wykonawcy. Gmina Żnin jest tutaj jedynie partnerem i aktualnie nie planuje tego rodzaju działań. Jednocześnie przypominamy, że przewidziany umową termin zakończenia prac upływa 30 czerwca 2018 r. - przekazał w odpowiedzi na tę kwestię Dawid Kolasa, rzecznik żnińskiego ratusza.
     Prace na drodze wojewódzkiej nr 251 są realizowane przez firmę Eurovia, ale ich tempo nadal odbiega od oczekiwań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ocenie zarówno ZDW, jak i inżyniera kontraktu, wykonawca wciąż nie zaangażował wystarczającej liczby sprzętu oraz pracowników, by nadrobić opóźnienia. Michał Sitarek, rzecznik Zarządu Dróg Wojewdzkich przyznał jednak, że widać pewien postęp w stosunku do okresu letniego. - Zaangażowanie finansowe projektu szacujemy na około 6 procent wartości kontraktu - mówi Michał Sitarek.
     Obecnie wykonawca nadal prowadzi prace przy 7 wahadłach. Na początkowych odcinkach układane są pierwsze warstwy bitumiczne, co pozwala przełożyć ruch na pierwszych odcinkach. Wykonywane są także przy tych fragmentach prace brukarskie pod ciąg pieszo-rowerowy. W Juncewie konieczna była dodatkowa wymiana gruntu. W tym miesiącu wykonawca deklaruje też rozpoczęcie prac brukarskich w Sarbinowie. Dalsze prace przy wahadłach mają być prowadzone w sposób szeregowy - to jest w momencie zakończenia podstawowych prac na jednym odcinku wykonawca ma przechodzić na kolejny, by nie powodować zbędnych utrudnień.
     - Zależy nam, by te roboty rozpoczęły się jeszcze w tym roku. W przypadku konstrukcji inżynierskich szereg prac może być prowadzonych również zimą. W przypadku nieuzasadnionego zakończenia inwestycji po terminie, to jest 30 czerwca 2018 roku, zamierzamy wyciągać konsekwencje finansowe w stosunku do wykonawcy. Wszystkie uchybienia związane z bieżącym wykonywaniem prac również odnotowujemy (np. błędy w organizacji ruchu) i wpłyną na końcowe rozliczenie kontraktu. Niezmiennie jednak liczymy, że wykonawca dołoży wszelkich starań, by inwestycję zakończyć do połowy przyszłego roku - powiedział Michał Sitarek.
     Rzecznik dodał, że nie jest wykluczone, jeśli sytuacja na budowie znacząco się nie poprawi, to ZDW zleci zinwentaryzowanie robót i pożegna się z obecnym wykonawcą, aby znaleźć takiego, który skończy te roboty.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1344 (46/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry