Prezes spółki WiK Jerzy Mączko (po lewej) przedstawił radnym założenia, w oparciu o które wprowadzone zostaną nowe taryfy za wodę i ścieki fot. Karol Gapiński
Prezes spółki WiK Jerzy Mączko (po lewej) przedstawił radnym założenia, w oparciu o które wprowadzone zostaną nowe taryfy za wodę i ścieki fot. Karol Gapiński

Żnin, gmina, WiK, woda, ścieki, opłaty
    
     Stawka opłat za wodę w przypadku indywidualnych gospodarstw pozostanie na dotychczasowym poziomie - 3,17 zł/1 m3. Stawka za ścieki z indywidualnych gospodarstw również się nie zmieni - 5,11 zł/1 m3. Wprowadzona zostanie natomiast jednolita stawka za ścieki przemysłowe, która będzie wynosić 5,40 zł/1 m3.

     30 kwietnia mija termin obowiązywania dotychczasowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Żnin. Usługi te realizuje spółka komunalna Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK. Taryfy zatwierdza Rada Miejska w Żninie, ale są one skalkulowane i przedstawione pod głosowanie przez WiK na podstawie kosztów. W zeszłym tygodniu na posiedzenie komisji budżetu i gospodarki, która jest najliczniejszą w Radzie Miejskiej w Żninie, przybył Jerzy Mączko, prezes WiK. Opowiedział radnym o założeniach, które przyświecały spółce w konstruowaniu wniosku do burmistrza i Rady Miejskiej o zatwierdzenie nowych taryf. Obecnie klienci WiK są podzieleni na trzy grupy abonenckie. W nowym taryfikatorze będą już tylko 2 grupy odbiorców: indywidualni i przemysłowi. W dotychczasowej trzeciej grupie byli jeszcze odbiorcy wody i dostawcy ścieków z kilku specjalnych branży, takich jak cukiernictwo czy piekarnie.
     Jerzy Mączko argumentował, że taki podział jest sztuczny. Tłumaczył również, że utrzymywanie trzech grup taryfowych może rodzić podejrzenia, że któraś z tych grup ponosi wyższe koszty, by pokrywać wydatki związane z obsługą pozostałych grup taryfowych.
     3,17 zł/1 m3 wody - tyle samo, co dotychczas - ma wynosić stawka opłaty za wodę i ma być jednakowa dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Prezes stwierdził, że jednakowa taryfa za odbiór ścieków dla wszystkich grup nie byłaby racjonalna, zwłaszcza że nieczystości, które produkuje przemysł mają inne parametry niż ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych. Dlatego w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych większe jest zużycie środka chemicznego niż w przypadku nieczystości z gospodarstw domowych. To generuje też większe koszty spółki. Stawka za 1 m3 odprowadzanych ścieków obecnie wynosi 5,11 zł dla odbiorców indywidualnych i przemysłu. WiK skalkulował, że od 1 maja ścieki powinny kosztować 5,40 dla przemysłu (we wszystkich grupach stawka taka sama), natomiast stawka dla odbiorców indywidualnych pozostanie w wysokości 5,11 zł/1 m3.
     Jerzy Mączko podkreślił, że sumując taryfy za wodę i ścieki, klienci indywidualni nie będą mieli od 1 maja żadnej podwyżki ani też obniżki kosztów. Z kolei realna podwyżka dla przemysłu spożywczego i farmacji to 4 grosze za 1 m3, a dla pozostałego przemysłu - 6 gr/1 m3. Prezes dodał, że spółka zakłada utrzymanie przychodów i kosztów na podobnym poziomie, co w zeszłym roku. Spółka liczy jednak na wzrost liczby odbiorców także dzięki objęciu ewidencją tych, którzy dotychczas mieli niezalegalizowane przyłącza.
     Wniosek o wprowadzenie nowych taryf spółka złożyła formalnie w lutym. Projekt taryf zostanie poddany pod głosowanie Rady Miejskiej, ale nawet gdyby radni większością głosów odrzucili taki projekt, to i tak na mocy przepisów wejdzie on w życie w terminie 70 dni od złożenia wniosku.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1259 (13/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry