Prezes spółki PUK, administratora strefy płatnego parkowania, wczoraj rano osobiście uczestniczył w przeglądzie parkometrów. W razie potrzeby instruował też kierowców, jak powinni korzystać z urządzenia. Na zdjęciu Dariusz Żurawicki (w czerwonej kurtce) pokazuje kierowcy Henrykowi Goździewiczowi (z parasolką), co robić, aby wykupić bilet parkingowy. fot. Karol Gapiński
Prezes spółki PUK, administratora strefy płatnego parkowania, wczoraj (4 maja) rano osobiście uczestniczył w przeglądzie parkometrów. W razie potrzeby instruował też kierowców, jak powinni korzystać z urządzenia. Na zdjęciu Dariusz Żurawicki (w czerwonej kurtce) pokazuje kierowcy Henrykowi Goździewiczowi (z parasolką), co robić, aby wykupić bilet parkingowy. fot. Karol Gapiński

Żnin, strefa, parkingi, opłaty, sobota, legalność
    
     Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sobota ma być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy, a w takowe opłat parkingowych nie powinno się pobierać. Tymczasem w Żninie płatne parkingi w sobotę mają obowiązywać. Prokurator Grażyna Pawlaczyk zapowiedziała, że zbadana zostanie legalność uchwały podjętej przez żnińskich rajców.

     Wczoraj (4 maja) w Żninie zaczęła funkcjonować strefa płatnego parkowania. W centrum miasta ulokowanych zostało łącznie 15 parkomatów. Administratorem strefy płatnego parkowania jest spółka gminna - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żninie. Dariusz Żurawicki, prezes PUK, jak i Rafał Żok, wcześniej strażnik, a teraz przeszkolony pracownik strefy parkowania kontrolujący regulowanie opłat przez kierowców zapewnili, że obsługa parkomatów jest bardzo prosta. Można się o tym przekonać także na naszej stronie internetowej www.palukitv.pl, na której zamieściliśmy film z instruktażem obsługi parkomatów.
     O ile sama obsługa parkomatów jest bardzo łatwa do opanowania, to w związku z uruchomieniem strefy płatnego parkowania pojawiły się inne wątpliwości i pytania sygnalizowane przez mieszkańców. Pytali oni m.in. o to, czy funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w soboty jest zgodne z prawem.
     Ustaliliśmy, że w ostatnich dniach wydany został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie funkcjonowania płatnych parkingów w soboty. Dotyczy on jednak konkretnej strefy płatnego parkowania w Augustowie. Wyjaśnijmy jednak, że także w Żninie parkingi mają być płatne w soboty, a dokładniej rzecznik prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat, że NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w Suwałkach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 września 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 397/15 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z 29 maja 2013 r. nr XXVI/206/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów, wyrokiem z 26 kwietnia 2016 r. uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w § 2 punkt 2 w części obejmującej wyrażenie: oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Orzeczenie NSA jest prawomocne. Zgodnie z § 2 punkt 2 zaskarżonej uchwały Rady Miasta Augustowa opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierało się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem świąt. NSA wspomnianym wyrokiem stwierdził nieważność powołanego przepisu uchwały w części. Sąd kasacyjny uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z 15 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OPS 1/11), to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. Stąd też, w ocenie NSA, w rozpoznawanej sprawie, brak było podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.
     Anna Samel, rzecznik Urzędu Miasta Augustów poinformowała nas, że po wydaniu 26 kwietnia wyroku przez NSA, już w sobotę 30 kwietnia w Augustowie płatne parkowanie nie obowiązywało. - Na szczęście nie było problemu technicznego, bo operator strefy jeszcze przed wyrokiem NSA dostosował znaki pionowe i parkometry w taki sposób, że opłaty w sobotę nie muszą obowiązywać. I u nas już nie obowiązują - powiedziała Anna Samel.
     Dodajmy, że w Augustowie cała sprawa dotycząca możliwości pobierania opłat za parkingi w soboty rozpoczęła się od zaskarżenia uchwały rajców miejskich przez tamtejszą prokuraturę rejonową. W pierwszej instancji wyrok sądu był nawet korzystny dla urzędu w Augustowie.
     Grażyna Pawlaczyk, prokurator rejonowy w Szubinie poinformowała, że już same doniesienia medialne o tej sprawie są podstawą do tego, żeby i żnińscy prokuratorzy ocenili uchwałę Rady Miejskiej w Żninie w sprawie miejscowej strefy parkowania i opłat w soboty. Pani prokurator zapowiedziała wprost, że taka analiza zostanie przeprowadzona i być może uchwała zostanie w rezultacie zaskarżona również w Żninie.
     Póki co jednak w stolicy Pałuk w soboty płatne parkowanie ma obowiązywać od 8:00 do 13:00.
     - Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, w tym granice obszarów A i B oraz harmonogram funkcjonowania strefy określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Żninie z 13 stycznia br. (uchwała nr XVI/175/2016, § 3, ust. 2). Wojewoda kujawsko-pomorski, sprawujący nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w naszym województwie, nie wniósł zastrzeżeń do tych zapisów - przekazał Dawid Kolasa, rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Żninie.
     Opłata minimalna, jednorazowa będzie wynosić 50 gr za pierwsze pół godziny postoju. Za pierwszą godzinę trzeba będzie wrzucić do parkometru 1,50 zł, za drugą - 1,80 zł, za trzecią - 2 zł, za czwartą i każdą następną godzinę - 1,50 zł.
     W Żninie wprowadzone zostały opłaty abonamentowe dla parkujących. Wynoszą one 20 zł miesięcznie dla osób z zameldowaniem w strefie płatnego parkowania, a 100 zł dla pozostałych kierowców. Opłaty kwartalne będą wynosiły 250 zł dla pozostałych użytkowników parkingu, półroczne - 500 zł a 900 zł wyniesie abonament na cały rok. Opłata 20 zł dla osób z zameldowaniem w strefie upoważnia tylko do parkowania na ulicy, na której jest zameldowana osoba, która wykupiła abonament. Abonamenty można wykupić jedynie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, które mieści się w siedzibie PUK przy ul. Mickiewicza od 8:00 do 17:00.
     Jedno z pytań, które otrzymaliśmy od mieszkańców, dotyczyło kwestii uzyskania faktur za wykupienie abonamentu na strefę. Chodzi o to, że chęć korzystania z abonamentu zgłaszają też firmy, a nie tylko osoby fizyczne. Możliwość uzyskania faktury wiązałaby się z szansą na zwrot podatku. Okazało się jednak, że biuro strefy nie wystawia faktur. Dariusz Żurawicki wyjaśnił, że ustawowo opłaty parkingowe nie są obciążone podatkiem VAT, więc nie zachodzi potrzeba wystawiania faktury.
     Żeby wykupić bilety parkingowe, trzeba dysponować w portfelu monetami od nominału 10 groszy wzwyż. Jeśli kierowca, który nie wykupił biletu parkingowego, nie ureguluje zaległej opłaty w dniu otrzymania wezwania, to później będzie musiał uiścić jeszcze opłaty dodatkowe.
     Obecnie w strefie płatnego parkowania w Żninie pracuje 2 kontrolerów.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1264 (18/2016)

Inne teksty na ten temat:

Płatna strefa parkowania od maja

Z mandatem do kasy

 

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry