Żnin, gmina, działki, opłata, ryczałt
    
     Opłata za śmieci wywożone z działek letniskowych wynosi 100 lub 200 zł. Jest to opłata za cały rok, mimo że użytkownik działki może spędzać na niej czas tylko latem. Wszystko dlatego, że opłata ta ma charakter ryczałtu.

     (...) Od ponad 20 lat mam działkę letniskową w Chomiąży Księżej nad Jeziorem Ostrowieckim i w tym roku w marcu dostałam z Urzędu Miasta ze Żnina pismo o konieczności stawienia się w Urzędzie Miasta po odbiór dokumentu do wypełnienia odnośnie odbioru śmieci z działeczki przez gminę i oczywiście uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł na rok. Podkreślam 100 zł na rok i przypominam, że jest to działka letniskowa, gdzie spędza się maksymalnie 3 miesiące letnie: czerwiec, lipiec i sierpień, a później działka jest obiektem niezamieszkanym, więc z jakiej racji ta opłata ma wynosić 100 zł i z jakiej racji ma to być opłata za cały rok z góry, skoro ja tam przebywam maksymalnie 3 miesiące? (...) - napisała do nas czytelniczka.
     Zapytaliśmy w związku z tym w Urzędzie Miejskim w Żninie, jakie w rzeczywistości są opłaty za śmieci na działkach letniskowych i czy opłata obowiązuje również poza sezonem działkowym. Jeśli tak, to czy firma Zakład Oczyszczania Miasta Świdnica objeżdża wówczas swoimi autami niezamieszkane zimą działki i wywozi odpady, jeśli takowe przygotowane do odbioru zastanie?
     Dawid Kolasa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Żninie wyjaśnia, że nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zobligowała gminę do wprowadzenia stawek ryczałtowych w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z art. 6j ust. 3b tej właśnie ustawy Rada Miejska w Żninie 28 października 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat, wprowadziła opłatę ryczałtową dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która w przypadku segregacji odpadów wynosi 100 złotych, natomiast w przypadku braku segregacji 200 złotych rocznie. Opłaty obowiązują od stycznia 2016 roku.
     - W związku z wprowadzoną stawką opłaty właściciel nieruchomości, a rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zobowiązany był do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata roczna obliguje firmę do odbioru odpadów z działek letniskowych przez cały rok - tłumaczy Dawid Kolasa.
     Przed podjęciem uchwały określającej stawkę ryczałtową, właściciele przedmiotowych nieruchomości zobowiązani byli, zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożyć do burmistrza Żnina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wówczas opłata naliczana była na podstawie zadeklarowanej ilości i pojemności pojemników na odpady komunalne.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1267 (21/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry