Żnin, gmina, śmieci, opłata, obniżka, Karta Dużej Rodziny
    
     Obniżenie opłaty śmieciowej do 10 złotych stało się faktem. Co więcej, jeśli ktoś jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny, to za trzecie i kolejne dzieci zapłaci tylko 5 zł za miesiąc za wywóz posegregowanych odpadów z posesji.

     Przed dwoma tygodniami informowaliśmy, że w gminie Żnin z 12 do 10 zł obniżona zostanie miesięczna stawka opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańca. Obniżka dotyczy wyłącznie opłaty za śmieci segregowane. Opłata za te odpady, które nie są selektywnie zbierane, nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 26 zł na miesiąc od osoby.
     Zapowiedzi te sprawdziły się, ponieważ na sesji Rady Miejskiej w Żninie przed tygodniem została podjęta uchwała w tej sprawie. Ponadto rajcy uchwalili również 50% ulgi w stawce dla posiadaczy Żnińskiej Karty Dużej Rodziny za trzecie i kolejne dzieci. Przewodniczącego Rady Grzegorza Koziełka pytaliśmy, czy ulga ta dotyczy zarówno opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie, jak i zmieszanych? Przewodniczący zapewnił, że ulga dotyczy tylko podstawowej stawki w uchwale, czyli 10 zł za śmieci segregowane. Byłoby bowiem niesprawiedliwe, gdyby posiadacze Karty Dużej Rodziny mogli oddawać śmieci nieposegregowane płacąc tylko połowę stawki.
     - Po dokonaniu analizy wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, przy uwzględnieniu częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku rodzin wielodzietnych, ustalono zmianę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
     Zwiększenie różnicy w stawkach opłat za odpady segregowane i niesegregowane wpłynie na wzrost liczby osób segregujących odpady, co przyniesie pozytywny efekt ekologiczny - zapewniał włodarz Żnina Robert Luchowski rekomendując radnym projekt uchwały. Ci wielkiej rekomendacji jednak nie potrzebowali, bo to właśnie z inicjatywy największego klubu w Radzie - Razem z PiS  i Forum dla Gminy Żnin, już dwa miesiące wcześniej podjęta została pierwsza próba zmniejszenia opłaty za śmieci. Wtedy na wniosek burmistrza i po długiej naradzie wewnętrznej wspomnianego klubu przegłosowano ostatecznie zdjęcie tej uchwały z porządku obrad.
     Tydzień temu jednak sprawa powróciła i teraz radni projekt poparli. Kilka dni po uchwaleniu nowej stawki opłat i ulg dla rodzin wielodzietnych otrzymaliśmy zapytania od mieszkańców, którzy wcześniej za wywóz śmieci zapłacili za cały rok z góry. Pytali, czy otrzymają zwrot i co zrobić, by taki zwrot otrzymać?
     - W przypadku powstania nadpłaty w związku z wniesieniem opłaty za cały rok według wcześniej obowiązującej stawki, podatnik jest obowiązany złożyć do burmistrza Żnina stosowny druk, w którym wskaże sposób zagospodarowania nadwyżki. Zgodnie z decyzją mieszkańca nadpłata może zostać zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za odpady lub zostać zwrócona na wskazany rachunek bankowy - takiej odpowiedzi udzielił nam w tej sprawie Dawid Kolasa, rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Żninie.
     Natomiast nim podjęta została w poprzednią środę uchwała o wprowadzeniu ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, burmistrz uzasadnił takie posunięcie podając konkretne wyliczenia finansowe i korzyści społeczne.
     Podjęcie uchwały ma stanowić według Roberta Luchowskiego kontynuację polityki prorodzinnej prowadzonej przez gminę Żnin, jej celem jest wsparcie finansowe rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny i poszerza w znaczący sposób zakres bonifikat ustanowiony dla tych rodzin. Na dzień podejmowania uchwały 185 rodzin w gminie posiadało Kartę Dużej Rodziny. Obecnie w rodzinach tych zgodnie z przyjmowanym zwolnieniem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko, do zwolnienia uprawnionych będzie 240 dzieci, co daje miesięczny koszt funkcjonowania programu w wysokości ok. 1.200 zł, a w skali roku wysokość zwolnień wyniesie ok. 14.400 zł. Zwolnienie trzeciego i kolejnego dziecka da wymierną pomoc tym rodzinom, gdyż rocznie przełoży się to na pomoc finansową (na jedno uprawnione dziecko) w wysokości 60 zł. Ratusz przewiduje, że wdrożenie programu zwalniającego z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych zintensyfikuje proces składania wniosków o Kartę Dużej Rodziny przez uprawnione osoby, które takich wniosków jeszcze nie złożyły. W gminie Żnin zamieszkuje ok. 385 rodzin, które mogłyby skorzystać z programu, w których objętych zwolnieniem byłoby ok. 550 dzieci. Miesięczny koszt wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowany jest na ok. 2.750 zł, co skutkuje kwotą ok. 33.000 zł w skali roku.
     Nowa stawka opłaty śmieciowej i zwolnienie z części opłaty obowiązywać będą od 1 lipca.
     Film w zakładce Filmy.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1268 (22/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry