Takie zmiany wprowadził Leszek Duszyński. Opłaty za dzierżawy podpisane przed 12 lipca pozostają bez zmian. Nowe dzierżawy i dzierżawy przedłużane będę obliczane według nowych stawek, podwyższonych przy gruntach rolnych średnio o 50%. Wszyscy dzierżawcy - zarówno lokali usługowych, handlowych, jak i gruntów rolnych - co roku 1 kwietnia będą mieli zwiększany czyn dzierżawny lub najmu o poziom inflacji.

     ZARZĄDZENIE Z 6 LIPCA
     Tydzień temu pisaliśmy o zarządzeniu nr 86/2017 z 6 lipca, w którym burmistrz Mogilna Leszek Duszyński ustalił minimalne stawki czynszu za dzierżawę lub najem gruntów oraz lokali użytkowych stanowiących własność gminy Mogilno. Dotychczas obowiązujące stawki na komunalne lokale pod sklepy czy zakłady usługowe pozostały na niezmienionym poziomie.
     Dużej podwyżce uległy minimalne stawki czynszu dzierżawy gruntów rolnych. Decyzją burmistrza Duszyńskiego, punktem wyjścia do przetargu na dzierżawę 1 ha gminnej ziemi nie będzie aktualna GUS-owska cena kwintala żyta, lecz kwotowo sztywno ustalona cena minimalna. Spowodowało to w zależności od klasy ziemi wzrost wyjściowej ceny dzierżawy 1 ha nawet do 66%.
     W tym roku cena 1 kwintala żyta według GUS to 52,44 zł. Poniżej obliczyliśmy, jaką wyjściową stawkę mieliby dzierżawcy w momencie przystąpienia do przetargu, gdyby obowiązywały dotychczasowe zasady (cena GUS-owska kwintala), a jaka wyjściowa stawka będzie po ustaleniu kwotowej ceny.
     GRUNTY ORNE
     * Klasa II ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi wynosiła równowartość 4 kwintali żyta. Biorąc obecną stawkę 52,44 zł, wynosiłaby ona 209,76 zł. Burmistrz tymczasem ustalił za 1 ha nową minimalną stawkę w wysokości 315 zł. Podwyżka wynosi więc 50,2%.
     * Klasa III a ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi wynosiła równowartość 3,54 kwintali żyta. Biorąc obecną stawkę 52,44 zł było to 185,64 zł. Nowa stawka kwotowa za 1 ha wynosi 275 zł. Podwyżka dla tej klasy ziemi to 48,14%.
     * Klasa III b ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi to równowartość 3 kwintali żyta, czyli 157,32 zł. Nowa stawka kwotowa za 1 ha to 236 zł. Podwyżka wynosi 50,1%.
     * Klasa IV a ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi to równowartość 2,40 kwintali żyta. W tym roku było to 125,86 zł. Nowa stawka kwotowa za 1 ha to 197 zł. Podwyżka wynosi 56,52%.
     * Klasa IV b ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi to równowartość 1,80 kwintala żyta. W tym roku było to 94,34 zł. Nowa stawka kwotowa to 157 zł. Podwyżka wynosi 66,41%.
     * Klasa V i VI ziemi. Tak, jak dotychczas jest zwolniona z czynszu dzierżawnego.
     UŻYTKI ZIELONE
     1. Klasa II ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi to równowartość
     4 kwintali żyta. W tym roku było to 209,76 zł. Nowa stawka kwotowa za 1 ha to 275 zł. Podwyżka wynosi 31,1%.
     2. Klasa III ziemi. Dotychczas wyjściowa minimalna stawka za
     1 ha dzierżawionej ziemi to równowartość 3 kwintali żyta. W tym roku było to 157,32 zł. Nowa stawka kwotowa za 1 ha to 197 zł. Podwyżka wynosi 25,2%.
     3. Klasa IV ziemi. Dotychczas minimalna stawka za 1 ha dzierżawionej ziemi to równowartość 2 kwintali żyta. W tym roku było to 104,88 zł. Nowa stawka kwotowa za 1 ha to 157 zł. Podwyżka to 49,7%.
     4. Klasa V i VI ziemi. Tak, jak dotychczas jest zwolniona z czynszu dzierżawnego.
     W przypadku wydzierżawienia (wynajmu) gruntów na inne cele niż wymienione powyżej stawka czynszu dzierżawnego będzie ustalana w w drodze negocjacji pomiędzy burmistrzem Mogilna a oferentem.
     - Stosowanie stawek kwotowych jest bardziej przejrzyste dla wydzierżawiającego, jak również ułatwia planowanie dochodów z czynszów w projekcie budżetu na rok następny - poinformował sekretarz gminy Teodor Pryka odpowiadając na pytanie skierowane do burmistrza, dlaczego nastąpiła podwyżka stawek minimalnych.
     ZARZĄDZENIE Z 12 LIPCA
     Powyższe informacje ukazały się w Pałukach 13 lipca. Już 11 lipca burmistrz wiedział, że będziemy pisać na ten temat, ponieważ otrzymał pytania.
     Ku naszemu zaskoczeniu, już po czwartkowej publikacji, 14 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się nowe zarządzenie burmistrza Duszyńskiego na ten sam temat. Zarządzenie 90/2017 nosi datę 12 lipca i anuluje poprzednie z 6 lipca. Zostało jednak opublikowane dwa dni później. Jeden z pracowników ratusza tłumaczył, że taki zabieg stosowany jest po to przez burmistrza, by nikt nie mógł powiedzieć, że robi coś pod wpływem gazety, że dopiero po przeczytaniu artykułu zrozumiał, że dotychczasowe zarządzenie ma wady prawne.
     Nowe zarządzenie nie zmienia kwotowych stawek minimalnych, o których piszemy powyżej. Wprowadza jednak dwie istotne zmiany, ważne dla prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą na mieniu komunalnym.
     DWIE WAŻNE ZMIANY
     Okazało się, że nowe minimalne stawki czynszu, o których piszemy, burmistrz będzie stosował tylko w przypadku nowo zawieranych umów dzierżawy lub najmu oraz w przypadku przedłużania umów obowiązujących z dotychczasowym dzierżawcą.
     Jeżeli ktoś zawarł z gminą umowę dzierżawy lub najmu przed wejściem w życie nowych kwotowych stawek, to nadal będzie płacił czynsz dzierżawny na dotychczasowych zasadach - co roku wyliczany na podstawie ceny kwintala żyta podawanej przez GUS.
     Druga zmiana obejmuje dzierżawców lokali komunalnych pod sklepy, zakłady usługowe, itp. oraz dzierżawców komunalnych gruntów rolnych. Burmistrz wpadł na pomysł corocznej waloryzacji stawki czynszu. Będzie ją podnosił co roku 1 kwietnia o stopień inflacji (w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez prezesa GUS). Burmistrz zastrzega, że co roku nie będzie potrzeby zawierania do umowy dodatkowego aneksu. Będzie tylko powiadomienie dzierżawcy o nowej stawce.
     Powyższe zmiany weszły w życie 12 lipca.

Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1327 (29/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry