Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

W ostatnich dwóch latach cena za 1 MWh wynosiła 201 zł dla oświetlenia drogowego oraz 228 zł, dla innych obiektów będących własnością Gminy Żnin. W ramach wcześniej obowiązującej umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej Gmina Żnin z tytułu zakupu energii na oświetlenie miasta i terenów pozamiejskich wydała w 2017 r. 437.146,78 zł, a w 2018 r. 543.490,17 zł.

     W ostatnim czasie media ogólnopolskie i lokalne w całym kraju alarmują, że co prawda zamrożone zostały przez Sejm ceny prądu w 2019 r., ale po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w tym roku politycy mogą już nie mieć dalszej woli mrożenia tych cen. Dotyczy to tak samo indywidualnych odbiorców prądu, jak i choćby samorządy. Za oświetlenie ulic, czy urzędów administracji trzeba też płacić. Koszty ponosi podatnik. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co dla bezpieczeństwa energetycznego robi na swoim poletku gmina Żnin.

     Interesowało nas, jakie były wydatki z budżetu Żnina na oświetlenie miasta i gminy w ostatnich 5 latach oraz jak długo obowiązuje obecna umowa gminy Żnin z dostawcą energii elektrycznej. Czy cena prądu dla Gminy Żnin może wkrótce wzrosnąć i czy możliwa jest dalsza modernizacja i doświetlanie miasta i gminy, zwłaszcza na przejściach dla pieszych?

     - Pomimo wielu propozycji składanych gminie Żnin przez grupy zakupowe świadczące usługi w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, gmina od kilku lat podejmuje te działania samodzielnie, z wykorzystaniem pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie. W oparciu o przepisy prawa, które pozwalają łączyć te dwa rodzaje usług w jedno zamówienie, decydowano się na udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę, obejmującą zakup energii elektrycznej oraz dystrybucję czyli przesył energii - tłumaczy w odpowiedzi Paweł Piechowiak, dyrektor wydziału infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie.

     W wyniku przeprowadzonego ostatniego przetargu nieograniczonego w IV kwartale 2017 r., w wyniku którego zawarto 29 grudnia 2017 r. umowę z Eneą S. A. na okres dwóch lat - począwszy od 1 stycznia 2018 r. do końca 2019 r.., gmina zagwarantowała sobie stałą, niezmienną cenę w wysokości 201 zł za 1MWh na potrzeby oświetlenia drogowego oraz 228 zł za 1 MWh dla pozostałych obiektów będących w zasobach własnościowych gminy (szkoły, przedszkola, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek sportu, dom kultury i inne).

     - Warto zauważyć, że samorządy, które zdecydowały się dokonywać zakupy powyższych dóbr w grupach zakupowych już w roku ubiegłym ponosiły niewspółmiernie wyższe koszty i tak na potrzeby obiektów kubatorowych 351 zł za 1 MWh, a dla oświetlenia zewnętrznego 292 zł za 1MWh. Obecnie gmina przygotowuje się do wdrożenia kolejnego postępowania przetargowego tak aby przyszły kontrakt zawrzeć na okres dwuletni tj. 2020 i 2021r. W tym celu dokonuje szczegółowej analizy kształtowania się cen na giełdzie zakupowej, korzystając też z doradztwa, poprzez konsultację z Enea, tak aby optymalnie i należycie oszacować wartość przyszłej umowy, określić warunki przyszłego kontraktu - zauważa Paweł Piechowiak.

     Jeżeli chodzi o koszty z tytułu świadczenia tych usług to w roku 2017 (umowa wtedy była zawarta na okres 2016-2017) wynosiły 437.146,78 zł (należy zaznaczyć w roku 2016 dokonano przedpłat w wysokości 160.000 zł na poczet 2017 r.), z kolei rok 2018 to koszty 543.490, 17 zł.

     - Pomimo, że na przestrzeni lat 2016-2018 ceny energii wzrosły znacząco, to poziom wydatków rzeczywisty z budżetu Gminy był porównywalny w każdym roku budżetowym. To bez wątpienia należy uznać za sukces. Bez wątpienia posiadanie jednego kontrahenta zarówno dla sprzedaży, jak i dla przesyłu energii jest zdecydowanie sprawniejsze i efektywniejsze z punktu widzenia organizacyjnego zarządzania wydatkami na ten cel - mówi dyrektor.

     Gmina Żnin w roku 2019 w ramach poprawy efektywności oświetlenia przewiduje dobudowę opraw w następujących lokalizacjach: Żnin, ul. Żytnia, doświetlenia przejścia przez jezdnię,Białożewin, Kierzkowo, Jadowniki Bielskie 2 szt., Jaroszewo, Chomiąża Księża, Kaczkowo, Redczyce, Sulinowo.

     W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2019 dobudowane zostanie oświetlenie w następujących miejscowościach: budowa 2 punktów świetlnych w miejscowości Brzyskorzystewko, 1 w Nadborowie, 1 w Skarbienicach, 4 w Wenecji, po 1 na ul. Mickiewicza i Konopnickiej w Żninie i 1 w Cerekwicy.

     - Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest dla nas sprawą priorytetową. Stąd będziemy kontynuowali działania rozpoczęte jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, polegające na zwiększaniu ilości punktów świetlnych oraz doświetlanie przejść dla pieszych. Istotni są dla nas zarówno mieszkańcy Żnin, jak i osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, stąd kierujemy inwestycje we wszystkie te miejsca - powiedział nam Robert Luchowski.

     Stan oświetlenie na terenie Gminy Żnin na koniec roku 2018:

     1. Ilość opraw oświetlenia drogowego we władaniu ENEA Oświetlenie – 2 260 szt.

     2. Ilość punktów oświetlenia drogowego i architektonicznego we władaniu Gminy Żnin – 1 153 szt.

     W tym dobudowano punkty oświetleniowe na terenie Żnina:

     2015 r. – 3 szt.

     2016 r. – 9 szt.

     2017 r. – 11 szt. (w tym przy przejściach 9 szt.)

     2018 r. – 8 szt. (w tym przy przejściach 5 szt.)

     Dobudowa na terenie wiejskim:

     2015 r.

     Sarbinowo – 1 szt.

     Wenecja Dolna – 7 szt.

     Podobowice – 1 szt.

     Nadborowo – 1 szt.

     Kierzkowo – 2 szt.

     Bożejewiczki – 2 szt.

     Kaczkowo – 1 szt.

     Gorzyce – 1 szt.

     Jaroszewo – 2 szt.

     2016 r.

     Wenecja Dolna – 1 szt.

     Brzyskorzystew – 3 szt.

     Wawrzynki – 1 szt.

     Brzyskorzystewko – 1 szt.

     Słębowo – 2 szt.

     Sulinowo – 1 szt.

     Jadowniki Bielskie – 2 szt.

     Jaroszewo – 4 szt.

     Gorzyce – 1 szt.

     Wenecja Górna – 10 szt.

     Ustaszewo – 1 szt.

     Białożewin – 2 szt.

     2017 r.

     Brzyskorzystew – 1 szt.

     Jadowniki Bielskie – 3 szt.

     Obrona Leśna – 1 szt.

     Bożejewice – 1 szt.

     Sarbinowo – 3 szt,

     Podobowice – 3 szt.

     Jaroszewo – 3 szt.

     Cerekwica – 3 szt.

     Wójcin – 1 szt.

     2018 r.

     Murczyn – 2 szt.

     Wilczkowo – 2 szt.

     Kierzkowo – 2 szt.

     Bożejewice – 1 szt.

     Podobowice – 1 szt

Karol Gapiński, 11 VII 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry