Druga szkoła ma powstać w budynku obecnego gimnazjum przy ul. Gimnazjalnej. Nie wiadomo, dlaczego dyrektor Mieczysława Staśkowiak robiła z tego wielką tajemnicę i nie chciała obecności reportera Pałuk na zebraniu w szkole - skoro rozwiązanie, jakie zaproponowała Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, zostało już przedstawione w piśmie - zaproszeniu skierowanym do radnych.

     W piątek, 27 stycznia w Szkole Podstawowej w Strzelnie odbyło się kolejne w gminie spotkanie dotyczące wprowadzanej reformy oświaty. Pomimo że nasz reporter został poinformowany o spotkaniu przez rodziców uczniów, nie mógł w nim uczestniczyć. Była to jedyna szkoła na terenie gminy Strzelno, która zamknęła drzwi przed reporterem. Wcześniej bowiem uczestniczyliśmy w spotkaniach w Ciechrzu, Wronowych i Markowicach. Jesteśmy też zaproszeni do szkoły w Stodołach.
     Spotkanie w strzeleńskiej podstawówce zostało przez dyrektor Mieczysławę Staśkowiak utajnione. Gdy reporter Pałuk pojawił się w drzwiach świetlicy szkolnej, pani dyrektor Staśkowiak przedstawiała akurat przebieg zebrania. Widząc reportera Pałuk głośno i dosadnie powiedziała, że jest to Rada Pedagogiczna z zaproszonymi gośćmi. Świetlica była po brzegi wypełniona. Oprócz nauczycieli byli też radni oraz rodzice. Reporter musiał opuścić spotkanie.
     Wiedząc, że zgodnie z wykładnią prawa oświatowego, jeżeli przebieg obrad Rady Pedagogicznej nie dotyczy dóbr osobistych uczniów ich rodziców czy pracowników szkoły, nie obowiązuje tajemnica obrad, sprawdziliśmy w jakiej formie zaproszeni zostali obecni na sali radni.
     W biurze Rady Miejskiej za zgodą przewodniczącego Piotra Pieszaka otrzymaliśmy kopię pisma skierowanego do niego przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelnie. Jak się okazuje, było to zaproszenie na spotkanie, a nie posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym omawiane były propozycje dostosowania sieci szkół gminnych do nowego ustroju szkolnego.
     W piśmie przekazanym do Rady Miejskiej czytamy: Wobec braku jeszcze oficjalnego projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a docierających różnych propozycji, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Alberta Abrahama Michelsona w Strzelnie pragnie zasugerować realizację działalności dydaktyczno-wychowawczej, proponując utworzenie dwóch oddzielnych szkół podstawowych w naszym mieście. Realizacja zadań oświatowych w dwóch budynkach oddalonych znacząco od siebie, wpłynie na dezorganizację pracy w obu z nich. Przechodzenie nauczycieli z budynku obecnej szkoły podstawowej do budynku obecnego gimnazjum, i odwrotnie, przechodzenie nauczycieli gimnazjum do budynku szkoły podstawowej, nie pozwoli zapewnić w pełni bezpieczeństwa uczniom, a stanowi to priorytet naszej pracy. Dotyczy to m.in. realizacji dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. Wydłuży to również czas pracy nauczycieli, przez co realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów będzie organizacyjnie utrudniona. Pragniemy nadmienić, iż tożsamość, tradycja i kilkudziesięcioletnia historia każdej ze szkół wymaga ich kontynuacji. Każda ze szkół posiada wystarczające zaplecze lokalowe, kadrowe i dydaktyczne. Zapewne będziemy się wspierać i wymieniać doświadczeniem i umiejętnościami w realizacji zadań oświatowych, tak by zapewnić uczniom obu szkół przygotowaną kadrę do realizacji przedmiotów objętych ramowym planem nauczania. Proponowane przez nas rozwiązanie jest zgodne z nowym prawem oświatowym i pozwoli na właściwe jej wdrożenie z korzyścią dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczegóły zaś chcielibyśmy przedstawić na spotkaniu naszej Rady Pedagogicznej, burmistrza Strzelna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelnie, radnych Rady Miejskiej w Strzelnie, Rady Rodziców i prezesa ZNP. Pod pismem widnieje podpis Marii Nowak złożony w imieniu Rady Pedagogicznej ZSP oraz cztery nieczytelne podpisy.
     Wśród zaproszonych osób nie widniało nazwisko sekretarza gminy. Tymczasem Jarosław Marek był obecny na spotkaniu, siedząc za prezydialnym stołem. Gdy reporter Pałuk był wypraszany ze spotkania, obaj z burmistrzem wpatrywali się w blat stołu prezydialnego.
     Z pisma oraz z informacji uzyskanych od kilkunastu osób obecnych na spotkaniu jasno wynika, że tematem spotkania były tylko i wyłącznie sprawy związane z reformą gminnej oświaty, z organizacją sieci szkół. Czyli dotyczące nie tylko Rady Pedagogicznej, ale także całego budżetu gminy.
     Z naszych ustaleń wynika, że propozycja utworzenia dwóch szkół podstawowych w mieście została zaakceptowana przez burmistrza Ewarysta Matczaka. Przygotowaną uchwałę mówiącą o czterech ośmioklasowych szkołach podstawowych na terenach wiejskich w Ciechrzu, Wronowych, Markowicach i Stodołach oraz dwóch szkołach podstawowych w mieście burmistrz zamierza przekazać Radzie Miejskiej.

Paweł Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska 1303 (5/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry