Reforma oświaty w gminie Barcin stała się faktem. Od 1 września w gminie będą dwa Zespoły Szkół i dwie podstawówki ośmioklasowe. Zwolnień się nie przewiduje.

     Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Barcinie podejmowali uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Barcinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie i Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.
     - Organ prowadzący do końca marca ma obowiązek ustalenie sieci szkół podstawowych i gimnazjów i przystosowanie ich do nowego ustroju szkolnego - wyjaśniała wiceburmistrz Barcina Lidia Kowal. - Przypominam, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej był podejmowany projekt tej uchwały, który mieliśmy obowiązek zaopiniować w kuratorium i przez związki zawodowe.
     Obydwie opinie były pozytywne. Pozytywna była też opinia forum Związków Zawodowych, w skład którego wchodzi Wolny Związek Zawodowy Solidarność, którego jeden członek jest z gminy Barcin.
     - Gimnazjum nr 1 zostanie włączone od 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej nr 2. Ta szkoła będzie funkcjonowała w dwóch budynkach: przy ul. Artylerzystów i przy ul. Polnej. W budynku przy ul. Polnej będzie również funkcjonowało liceum - zaznaczyła Lidia Kowal.
     Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. W jej myśl Szkoła Podstawowa w Mamliczu staje się od 1 września 2017 roku ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII.
     Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia także staje się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII.
     Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 2, staje się z dniem 1 września 2017 roku ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałami Gimnazjum nr 2.
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy, staje się od września ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałami Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, a dotychczasowe Gimnazjum nr 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie.
     Na sesji podjęta została także uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Barcinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie i Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.
     - U nas nie widzę jakiejś konfliktowości - mówiła wiceburmistrz Barcina, odnosząc się do atmosfery panującej wśród nauczycieli.
     - Wszyscy dyrektorzy opracowali już arkusze organizacyjne szkół i pragnę zapewnić, że nie mamy problemu z zatrudnieniem nauczycieli. Część nauczycieli zdecyduje się na przykład na świadczenie kompensacyjne. Może się też zdarzyć urlop dla poratowania zdrowia. To oni od 1 września nie będą pracowali. Pozostali pracę na kolejny rok szkolny mają.
     Wiceburmistrz Lidia Kowal poinformowała również, że przy okazji reformy oświaty w szkołach wprowadzane są zmiany w szkołach dotyczące nauczania dzieci. Większy nacisk ma być położony na kształcenie matematyczne. Dużą uwagę przykłada się też do kształcenia nauczycieli.
     - My sobie taką naszą reformę rzeczywistą również prowadzimy - powiedziała Lidia Kowal i stwierdziła, że utworzenie Zespołu Szkół pomoże szkołom organizacyjnie, chociażby podczas zatrudniania osób, kiedy to nie będzie trzeba zawierać dwóch umów. Szkoła stanowić będzie jeden system i jeden zespół, a nauczyciele będą mogli współpracować, prowadzić jeden proces wychowawczy i dydaktyczny.
     Również ta uchwała spotkała się z aprobatą wszystkich radnych i została przyjęta jednogłośnie.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1312 (14/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry