Drugi etap i ustalenie konkretnych kryteriów naboru jest konieczne w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

     Radni strzeleńscy 25 kwietnia zajmowali się ustaleniem kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
     Kryteria drugiego etapu oznaczono w pięciu punktach:
     W przypadku dziecka 6-letniego zamieszkałego na terenie gminy Strzelno, wartość kryterium w punktach wynosi 60 i wystarczy złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
     W przypadku dziecka 5-letniego, dziecka 4-letniego oraz dziecka 3-letniego zamieszkałego na terenie gminy Strzelno, wartość punktowa wynosi 10 i również wystarczy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola.
     W przypadku dziecka, którego oboje rodzice bądź opiekunowie prawni pracują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, wartość kryterium w punktach wynosi 50. W tym przypadku należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie uczelni/szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (informacja z KRS, informacja z CEiDG).
     W przypadku zadeklarowania w oświadczeniu liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin dziennie) za każdą zadeklarowaną godzinę ustalono wartość kryterium na 10 pkt. W tym przypadku należy dostarczyć oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola.
     Ustalono ponadto kryterium w przypadku, gdy jest dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu. W tym przypadku wartość kryterium w punktach wynosi 30. Należy dodatkowo złożyć oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka.
     Obecnych na sesji 14 radnych przyjęło uchwałę jednogłośnie. W sesji nie uczestniczyła radna Lucyna Hełminiak.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1316 (18/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry