Dyrektorzy żnińskich szkół ponadgimnazjalnych nie kryją zadowolenia z naboru do kierowanych przez siebie placówek. Do klas pierwszych zgłosiło się więcej uczniów, niż się spodziewali.

     WIĘCEJ ODDZIAŁÓW I ZMIANY KADROWE
     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie naukę w pierwszych klasach rozpocznie ogółem 165 uczniów. Taka liczba młodzieży pozwoliła utworzyć 6 oddziałów, o jeden więcej niż w roku poprzednim. Są to dwie klasy technikum informatycznego, klasa łączona - technik mechanik i technik budownictwa, klasa łączona - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu, a także dwie klasy szkoły zawodowej: wielozawodowa dla młodocianych pracowników i wielozawodowa połączona z uczniami, którzy będą uczyć się w zawodzie operator obrabiarek skrawających i zawodu będą uczyć się na szkolnych warsztatach. Dyrektor Leszek Kowalski nie ukrywa, że jest zadowolony z tegorocznego naboru.
     W nowym roku szkolnym w kadrze szkoły zabraknie Pawła Kwaśniewskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, ponieważ - jak mówi dyrektor - nie było już dla niego godzin. Na świadczenie kompensacyjne przechodzą z kolei nauczyciele przedmiotów zawodowych: Jerzy Kawczyński i Tomasz Chojnacki. Z placówką zakończyła też współpracę Agnieszka Sopońska z Inowrocławia, która była nauczycielem dochodzącym.
     Od 4 września pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie rozpoczną Małgorzata Walczak - przedmioty informatyczne (w pełnym wymiarze), Natalia Ochowiak - przedmioty zawodowe z architektury krajobrazu i Adam Kłosowski - przedmioty informatyczne (oboje w niepełnym wymiarze godzin). Wśród pracowników administracji i obsługi szkoły nie dojdzie do zmian.
     PIĘĆ ODDZIAŁÓW I REMONTY
     W I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie powstanie pięć oddziałów klas pierwszych. Dyrektor Andrzej Kurek zwraca uwagę, że plan zakładał utworzenie czterech oddziałów. Nie kryje zatem, że jest zadowolony i mile zaskoczony, że utworzono o jeden oddział więcej niż zakładano. 4 września naukę w pierwszych klasach rozpocznie 131 uczniów w klasach o ukierunkowaniu: pożarniczo-obronnym, politechnicznym, medycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i europejskim.
     Obecnie w hali I LO, o czym już informowaliśmy, trwa remont związany w wymianą nawierzchni i instalacji centralnego ogrzewania. Termin zakończenia prac planowany jest na 30 października. W szkole wyremontowano pomieszczenia klasy biologicznej. Ponadto po nawałnicach teren, na którym ma powstać boisko wielofunkcyjne, został już uporządkowany. Budowa boiska zaplanowana jest na wiosnę przyszłego roku.
     W kadrze pedagogicznej, jak i administracji i obsłudze szkoły, nie zajdą żadne zmiany.
     Z NOWYMI KOMPUTERAMI
     W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie naukę w pierwszych klasach rozpocznie 75 uczniów. Dyrektor Tomasz Ratajczak jest z naboru zadowolony, ponieważ w nowym roku szkolnym zostaną utworzone trzy oddziały klas pierwszych, o jeden więcej niż w roku ubiegłym. Młodzież będzie uczyć się w klasach: technik ekonomista, technik spedytor, a także w klasie łączonej technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej. Podczas wakacji w ramach projektu unijnego przygotowano jedną nową salę lekcyjną, wyposażoną w nowe komputery. Gruntownie wyremontowano również pomieszczenie woźnego.
     Na emeryturę odeszły wicedyrektor Ewa Krzemień i Danuta Biegańska, natomiast z urlopu dla poratowania zdrowia skorzysta Iwona Skibińska. W jej miejsce przedmiotów zawodowych w nowym roku szkolnym będzie uczyć dr Marek Gałązka. Nowym nauczycielem przedmiotów zawodowych będzie również Aleksandra Osmańska. W kadrze administracyjnej i obsłudze szkoły nie zajdą żadne zmiany.
     ZGODNIE Z PLANEM
     W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie będą zatrudnieni nowi nauczyciele: wellness i spa, religii i języka angielskiego.
     - Z sukcesem przeprowadziliśmy akcję kolonijną, co pozwoli nam na uruchomienie we wrześniu nowej pracowni. Zakupiliśmy też nowy sprzęt - przetrząsaczo-zgrabiarkę, przeznaczony do nauki przedmiotów zawodowych w technikum rolniczym, gdyż od tego roku chcemy bardziej rozszerzyć treści z zakresu łąkarstwa - mówi dyrektor szkoły Aleksandra Adamska.
     Dyrekcja i nauczyciele ZSN w Gąsawie są zadowoleni z wyników naboru, który przebiegł zgodnie z założeniami. Dzięki temu w szkole uruchomione zostaną wszystkie zaplanowane kierunki: technikum hotelarskie, technikum rolnicze, technikum żywienia, liceum ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym i branżowa szkoła I stopnia (szkoła zawodowa).

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1333 (35/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry