W szkołach gminy Barcin dokonane zostaną od września zmiany związane z reformą oświaty. Jednocześnie w planach jest wprowadzenie w placówkach wielu innowacyjnych rozwiązań, mających poprawić jakość nauczania. Będzie to między innymi utworzenie klasy dwujęzycznej, gdzie uczniowie uczyć się będą niektórych przedmiotów w języku obcym. Koszty związane z reformą oświaty to koszty związane z wypłatą świadczeń kompensacyjnych dla dziewięciu nauczycieli, którzy zdecydowali się na nie pójść. Wynoszą one około 160.000 zł.

     W nowym roku szkolnym do Przedszkola nr 1 w Barcinie uczęszczać będzie 125 dzieci, do Przedszkola nr 2 - 117 dzieci, a do Przedszkola nr 3 - 118 dzieci. Dodatkowo przy Przedszkolu nr 3 funkcjonował będzie żłobek. Do tej pory funkcjonował tam jeden oddział żłobkowy. W tym roku planuje się uruchomienie drugiego oddziału. Łącznie dzieci w żłobku będzie 32.
     Do Przedszkola w Piechcinie uczęszczać będzie 98 dzieci, a w żłobku w Piechcinie będzie 14 dzieci. Oddział przedszkolny w Mamliczu będzie liczył 33 dzieci. Jeśli chodzi o nauczycieli w przedszkolach w gminie Barcin, to jeden przechodzi na świadczenie kompensacyjne, a jeden korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia.
     W szkołach podstawowych od września tego roku w Mamliczu uczyć się będzie 90 dzieci, w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie 187 dzieci, a w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie, która obejmuje także gimnazjum i liceum - 789 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Piechcinie i do gimnazjum w tamtejszej szkole uczęszczać będzie 264 dzieci.
     Ośmiu nauczycieli przechodzi na świadczenia kompensacyjne, a pięciu nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Wiceburmistrz Lidia Kowal zapewniła, że w gminie Barcin w związku z reformą edukacji nie zwolniono żadnego nauczyciela.
     Od 1 września będzie funkcjonował nowy Zespół Szkół w Barcinie, w skład którego wchodzić będzie Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi i liceum ogólnokształcące. Dyrektorem Zespołu będzie Marzena Wolska. - Pani dyrektor poinformowała, że wicedyrektorami Zespołu będą Małgorzata Wiland, Tomasz Woźnicki i Wojciech Kiciński - oznajmiła wiceburmistrz Barcina.
     Szkoła ta będzie funkcjonowała w dwóch budynkach. Uczniowie klas I-VI uczyć się będą w budynku przy ul. Artylerzystów, a uczniowie klas VII-VIII, klasy gimnazjalne i licealne uczęszczać będą do budynku na ul. Polnej.
     Od 1 września wchodzą do szkół podstawowych nowe przedmioty, takie jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, język niemiecki, doradztwo zawodowe.
     - Będą one nauczane przez dotychczasowych nauczycieli gimnazjów - zapewnia wiceburmistrz Lidia Kowal. - Kilkoro nauczycieli z Piechcina będzie uzupełniało etaty w szkołach w Barcinie. Nasza gmina wykształciła w poprzednich latach doradców zawodowych, bo od kilku lat ten przedmiot był już realizowany w naszych gimnazjach.
     W Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie biologii uczyć będzie Dominika Wysocka z barcińskiego gimnazjum, chemii i fizyki Małgorzata Kuc z piechcińskiej szkoły, geografii Barbara Mróz-Lampka ze szkoły w Piechcinie, języka niemieckiego Ewelia Ziętek z gimnazjum w Barcinie, a doradztwo zawodowe prowadzić będzie Maria Kowalska-Bembenek ze szkoły w Piechcinie. Natomiast w Szkole Podstawowej w Mamliczu biologii będzie uczyć Ewa Wolska pracująca dotychczas w tej szkole, chemii i fizyki Agata Wojciechowska z barcińskiego gimnazjum, geografii dyrektor Ewaryst Tomiczak, a języka niemieckiego i doradztwa zawodowego Anna Kończal z Gimnazjum w Barcinie. Ponadto Artur Zamiar z barcińskiego gimnazjum będzie uczył historii w Szkole Podstawowej nr 1 za nauczycielkę, która odchodzi na emeryturę, a Lucyna Taraska z barcińskiego gimnazjum będzie uczyła języka angielskiego również w barcińskiej jedynce.
     W szkołach wdrażane będą innowacyjne przedsięwzięcia. Planowana jest realizacja projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018. Wartość dofinansowania projektu wynosi 439.101,82 zł (95% wartości projektu ogółem). Wkład własny stanowi 5% wartości projektu, czyli 23.110,63 zł. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin wraz z tworzeniem warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, specjalistycznych, doposażenie szkół, w tym pracowni, w pomoce dydaktyczne, sprzęt do realizacji zaplanowanych form wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Projekt realizowany będzie od 1 września do 30 czerwca przyszłego roku. Oprócz tego w przedszkolach i szkołach wdrażane będą nowatorskie rozwiązania nauki matematyki Bąbel matematyczny. Cztery szkoły wezmą udział w pilotażowym wdrożeniu programowania.
     Rozpocznie się także realizacja tzw. kolorowego zakątka. W celu podniesienia efektywności działań edukacyjnych na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 jest przygotowywane miejsce, w którym będą gromadzone pomoce edukacyjne, gdzie będzie się odbywała większość zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego, spotkania integracyjne, spotkania z rodzicami, a rodzice będą mieli łatwiejszy dostęp do porad pedagogów i psychologów. Na rozwój bazy tego miejsca nauczyciele zgłosili kilka projektów w celu uzyskania środków zewnętrznych. W gminie Barcin 79 dzieci jest objętych rewalidacją.
     W SP nr 2 w Barcinie i SP w Piechcinie dwie klasy siódme będą dwujęzyczne. Chemia i biologia będą realizowane w języku polskim i angielskim oraz będą dwie dodatkowe lekcje języka angielskiego. W tych klasach biologię i jedną godzinę języka angielskiego poprowadzi Marta Bortko z piechcińskiej szkoły, a chemię i jedną godzinę języka angielskiego poprowadzi Alicja Huszcza.
     W szkołach w Barcinie i Piechcinie funkcjonować będą po dwie klasy sportowe.
     Jeśli chodzi o inwestycje i remonty w placówkach oświatowych, to w Przedszkolu nr 1 w Barcinie jest to remont pomieszczeń kuchennych, w Przedszkolu nr 2 remont toalet na parterze, toalet przy SP nr 2 i remont sali lekcyjnej przy ul. Polnej, w Przedszkolu nr 3 remont sali zabaw, a w Przedszkolu w Piechcinie - remont zali zajęć i remont kuchni. W SP w Mamliczu planowana jest wymiana ogrodzenia i chodnika przed szkołą. W SP nr 1 w Barcinie zaadaptowane zostanie pomieszczenie po bibliotece na salę lekcyjną, przeniesiona zostanie biblioteka i wyremontowane zostaną szatnie, toalety i kuchnia. w Zespole Szkół w Barcinie w planach jest remont hali widowiskowo-sportowej i toalet oraz organizacja kolorowego zakątka.
     - Nasze szkoły czekają na realizację projektu Ministerstwa Cyfryzacji, które planuje uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dotyczącej zapewnienia szerokopasmowego bezpłatnego dostępu do Internetu w szkołach - informuje wiceburmistrz Lidia Kowal. - Projekt zakłada m.in., że każda szkoła, która podłączy się do OSE, będzie mogła korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s, a OSE będzie obejmować wszystkie szkoły stopniowo i powinno objąć wszystkie szkoły w 2020 roku. W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele uczący fizyki, biologii, chemii i geografii w SP 1 i SP Mamlicz będą korzystać głównie z pomocy dydaktycznych zgromadzonych w gimnazjach. W ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018“ w budynku obecnego Gimnazjum nr 1 w Barcinie będzie urządzana nowoczesna pracownia przyrodnicza. Czekamy na rządowe programy wsparcia budowy pracowni do nauki fizyki, chemii, biologii, geografii w SP 1 i SP Mamlicz.
     Co generuje dla gminy największe koszty w związku z reformą oświaty? Są to koszty związane z koniecznością wypłat odpraw dla nauczycieli przechodzących na świadczenia kompensacyjne, które w budżecie gminy na 2017 rok nie były planowane.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1333 (35/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry