W Urzędzie Miejskim w Żninie dzisiaj ostatni dzień funkcjonowania wydziału edukacji, kultury i sportu. Jego pracownicy częściowo trafią do SCUW, a obowiązki dyrektora tej jednostki organizacyjnej przejmie kierownik likwidowanego wydziału EKS. Uczniów w szkołach też czekają niemałe zmiany.

     ZMNIEJSZY SIĘ LICZBA NADGODZIN
     W wyniku naboru do szkół będących jednostkami organizacyjnymi gminy Żnin w roku 2017/18 będą: w SP Januszkowo - jeden oddział klasy pierwszej, SP Słębowo - jeden oddział klasy pierwszej, SP 1 - trzy oddziały klasy pierwszej, SP 2 - trzy oddziały klasy pierwszej, SP 5 - dwa oddziały klasy pierwszej.
     - Nie przewiduje się większych zmian w kadrze nauczycielskiej w roku szkolnym 2017/18, w szczególności wśród osób zatrudnionych na czas nieokreślony na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Dwie osoby pozostaną w stanie nieczynnym (być może jedna z nich z tego stanu zostanie odwołana do podjęcia pracy), jedna przechodzi na świadczenie kompensacyjne oraz 2-3 złożyły wnioski u dyrektorów udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (liczba ta może się jeszcze zmienić, ale wynika to z decyzji samych nauczycieli) - przekazał Dawid Kolasa, rzecznik Urzędu Miejskiego w Żninie.
     W nadchodzącym roku szkolnym wprowadzenie reformy oświaty nie będzie jeszcze miało - jak ocenił rzecznik ratusza - większego wpływu na stan zatrudnienia, co najwyżej zmniejszy się liczba nadgodzin. Problemem jest zmniejszona liczba etatów w klasach I-III, na co miały wpływ dwie decyzje: pierwsza - wprowadzająca obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich i druga, która przywróciła ten obowiązek dla dzieci 7-letnich.
     Zmiany personalne czekają uczniów.
     W PODSTAWÓWKACH FIZYCY, CHEMICY, GEOGRAFOWIE
     W Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie Łukasz Rybiński do grudnia będzie zastępował Patrycję Rossę-Domagałę jako nauczyciel informatyki i matematyki. Trzem specjalistkom nauczania początkowego skończyły się umowy w SP 1 i przejdą do pracy w przedszkolach żnińskich.
     W SP nr 2 w Żninie nowym nauczycielem fizyki będzie Tomasz Szmyt. Na zastępstwo za Agnieszkę Piechocką przychodzą do dwójki: Anna Walczak - nauczycielka chemii i Aleksandra Rybińska, która będzie uczyła przyrody. Nową nauczycielką języka niemieckiego będzie Aneta Falkowska, która przechodzi z dawnego PG 1. W zastępstwie za Annę Rudnicką-Ostrowską języka angielskiego będzie uczyła Anna Andrzejewska. Jako nauczyciel wspomagający została zatrudniona Anna Proch. Nową nauczycielką geografii będzie w dwójce Sylwia Trojan, a doradztwem zawodowym zajmie się Katarzyna Drzewiecka. Jest też nowy nauczyciel wychowania fizycznego Marek Rutkowski, który przechodzi z dawnego PG 1.
     Dyrektor SP 2 w Żninie Jacek Otto przyznał, że we wrześniu, z uwagi na to, iż w Przedszkolu Miejskim nr 1 nadal trwają prace związane z termomodernizacją, wszystkie 9 oddziałów przedszkolnych będzie miało zajęcia w budynku szkoły zlokalizowanej na ul. Wandy Pieniężnej.
     - Będzie ciasno, ale jesteśmy przygotowani i poradzimy sobie - powiedział Jacek Otto. Przedszkolaki zajmą parter.
     W SP w Januszkowie w zastępstwie za Elwirę Sieradzką, która uczyła przyrody, muzyki i plastyki, będzie pracowała Małgorzata Kapłońska. Jest też nowy nauczyciel języka niemieckiego - Dawid Bogucki.
     - Nowi nauczyciele w naszej szkole to Joanna Wrzosek-Iglewska - j. niemiecki, poprzedniemu nauczycielowi wygasła umowa, Mateusz Zawadzki - muzyka, plastyka, technika. Wraca też pani Danuta Zacharko, jeden nauczyciel przechodzi w stan nieczynny, jeden nauczyciel nie zgodził się na ograniczenie warunków zatrudnienia, w związku z czym konsekwencją jest rozwiązanie umowy o pracę i dzień 31 sierpnia tego roku będzie jego ostatnim dniem pracy - poinformowała Joanna Krystosiak, dyrektor SP w Słębowie.
     DOSTOSUJĄ GIMNAZJUM I PODSTAWÓWKI
     Za to do piątki, czyli dawnego PG 1, przejdą z SP 2 specjalistki nauczania początkowego: Anna Głowska i Elżbieta Lubik. Wezmą one pod swoje skrzydła klasy pierwsze w nowej szkole. Uczniowie klas początkowych mają też swoje potrzeby w zakresie logopedii, a w dotychczasowym PG 1 taki etat w kadrze pedagogicznej był zbędny. Teraz logopedą będzie Anna Łukomska-Paszkiet, która posiada taką specjalizację. Nie jest ona jednak nową osobą w szkole na ul. 1 Stycznia. Teraz w etacie będzie miała 4 godziny logopedii. W zastępstwie za Joannę Felcyn języka angielskiego będzie uczyła Katarzyna Szymańska. Inną nauczycielkę języka angielskiego, która poszła na urlop macierzyński, zastąpi Agnieszka Krajewska. Jako nauczyciel wspierający zostanie zatrudniona Anna Zabłocka.
     Dyrektor SP 5 Krzysztof Kaczmarek zapewnił, że do końca tygodnia zostaną zakończone prace remontowe w budynku szkoły i we wrześniu będą się one odbywały już tylko na zewnątrz jej murów.
     W kwestii kosztów dostosowania bazy dydaktycznej w tym roku gmina Żnin skupia się na przystosowaniu SP nr 2 do prowadzenia zajęć z fizyki, chemii i biologii (tworzenie pracowni dydaktycznych) oraz przystosowaniu budynku SP nr 5 do potrzeb uczniów szkoły podstawowej - dostosowanie łazienek dla maluchów, zakup mebli, tablic interaktywnych oraz innych pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej oraz wyposażenie świetlicy i przygotowanie nowego parkingu przy SP nr 5. Na te cele w budżecie gminy były zarezerwowane środki z tzw. rezerwy oświatowej w wysokości 500.000 zł. Na przekształcenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w SP nr 5, na wnioski złożone do MEN, zostały przyznane środki w wysokości 152.000 zł.
     - Najistotniejsze działania podjęte przez gminę Żnin w zakresie poprawy infrastruktury dydaktycznej to: modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie, które choć z zewnątrz nie wyglądało najgorzej, to jednak wewnętrzny stan budynku zagrażał bezpieczeństwu dzieci i ich opiekunów; termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie (obecnie Szkoły Podstawowej nr 5) - zadanie realizowane z dużym udziałem środków unijnych oraz przebudowa parkingu przy tej placówce. Dzięki realizacji tego zadania, wprowadzonego na wniosek burmistrza w ciągu roku do budżetu, dzieci będą mogły dużo bezpieczniej dotrzeć do szkoły - powiedział Dawid Kolasa.
     PODWYŻKI DLA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKÓŁ
     Rzecznik ratusza w Żninie podkreślił, że sukcesywnie wdrażane są założenia zaproponowanego przez burmistrza w ubiegłym roku lokalnego programu Pakiet dla edukacji w Gminie Żnin 2014+. Niebawem nastąpi regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. Wzrost wynagrodzenia stanie się udziałem około 70 osób, a średnia podwyżka wyniesie 365 zł brutto.
     Jest to skutek decyzji o ustanowieniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 2.000 zł brutto, czyli wydzielenie z wynagrodzenia dodatku za wieloletnią pracę, dotychczas wliczanego do wynagrodzenia. - Jest to krok do przodu wobec rządowych zmian, ustanawiających najniższe wynagrodzenie na poziomie 2.000 zł, przy możliwości włączenia w tę kwotę dodatku za wieloletnią pracę. Łączny roczny koszt regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, przewidzianej w programie, to 264.000 zł - mówi Dawid Kolasa.
     Inne założenia Pakietu dla edukacji w Gminie Żnin 2014+, które obiecuje niebawem wdrożyć burmistrz, to: granty oświatowe - zakończyła się procedura rozpatrywania wniosków, aktualnie trwa przygotowywanie umów. Łącznie zostanie na to przeznaczone 20.282 zł. Będzie też zwiększenie dodatków dla opiekunów stażu i dodatków funkcyjnych dla wychowawców - zgodnie z zapowiedziami burmistrza stawki te wzrosły odpowiednio: o 50 zł (z 50 zł do 100 zł) dla opiekuna stażu i o 63 zł (z 80 zł do 143 zł) dla wychowawcy.
     W kolejnym roku szkolnym przewidziane jest zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (od 1 września 2018 r.). Zrealizowanie tego zadania będzie ostatnim etapem wdrożenia programu Pakiet dla edukacji w Gminie Żnin 2014+. Przypominamy, że już od 1 września 2016 r. funkcjonuje w gminie Żnin doradztwo zawodowe.
     SCUW ZAMIAST WYDZIAŁU EDUKACJI
     Natomiast dzisiaj kończy się krótka, bo niespełna trzyletnia historia wydziału edukacji, kultury i sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie.
     - Z dniem 1 września Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS) zostanie zlikwidowany, a jego kierownik [Jacek Świtała - przyp. kg] przejmie obowiązki dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (SCUW). Nastąpi również przeniesienie do SCUW pracowników urzędu odpowiadających za oświatę. Jeśli chodzi o pozostałych pracowników wydziału EKS, to ich umiejscowienie w strukturze urzędu oraz zakresy zadań zostaną określone w nowym regulaminie organizacyjnym, który aktualnie znajduje się w przygotowaniu - poinformował Dawid Kolasa

Karol Gapiński
Pałuki nr 1333 (35/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry