Grażyna Łysy, barcińska matematyczka jako, jedna z dziesięciu w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Brązowy Krzyż Zasługi zawisł na piersi Jacka Otto - dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie i Aliny Frankowskiej ze żnińskiego mechanika.

     GMINA BARCIN

Nauczycielki odznaczone medalami Komisji Edukacji Narodowej fot. Magdalena Kruszka Pedagodzy z nagrodami burmistrza fot. Magdalena Kruszka Nauczyciele i pracownicy odznaczeni medalami za długoletnią służbę fot. Magdalena Kruszka

Grażyna Łysy jako jedyna w gminie Barcin i jako jedna z dziesięciu w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. O nagrodę tę dla niej wnioskowała dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie Marzena Wolska. Krzyż Zasługi to polskie cywilne odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta RP. Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Grażyna Łysy otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za działalność w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz za działania wykraczające poza standardową pracę nauczyciela. fot. Magdalena Kruszka


     Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie Marzena Wolska wnioskowała o Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymała Lucyna Taraska. Z kolei dyrektor Zespołu Szkół w Piechcinie Katarzyna Tomiczak wnioskowała o Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dwóch nauczycielek. Medal taki otrzymały Jolanta Słomowicz i Justyna Michalak.
     Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: Maria Kolińska ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Bronisława Twerd, Jacek Grobelniak i Danuta Wróblewska z Zespołu Szkół w Barcinie oraz Renata Żmudzińska z Przedszkola w Piechcinie. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymały: Renata Dziurzyńska, Jolanta Nowicka, Renata Perlicka z Zespołu Szkół w Barcinie. Brązowy medal za długoletnią służbę otrzymali: Izabela Forgiel, Aneta Grycza-Bielecka, Alicja Huszcza, Monika Łukomska, Rafał Moritz, Agata Wojciechowska z Zespołu Szkół w Barcinie oraz Monika Cierzniak z Przedszkola w Piechcinie.
     Burmistrz Barcina Michał Pęziak postanowił przyznać nagrody: Małgorzacie Smok ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Marzenie Wolskiej, Iwonie Goździk, Małgorzacie Wiland, Hannie Grobelskiej, Joannie Kranc z Zespołu Szkół w Barcinie, Elżbiecie Baran-Lubawej ze Szkoły Podstawowej w Piechcinie, Grażynie Mac z Przedszkola nr 1 w Barcinie oraz Klaudii Klóskowskiej z Przedszkola nr 3 w Barcinie.
     Wysokość nagród burmistrza wyniosła 2.207 zł brutto.
     GMINA GĄSAWA
     Nagrody wójta Gąsawy Błażeja Łabędzkiego otrzymały: Zofia Brzykcy - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, Agnieszka Kuleta - wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsawie, Danuta Zajączkowska - nauczycielka w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Gąsawie, Zofia Wyzina - pedagog i logopeda w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich.
     Wysokości nagród wójta gminy Gąsawa zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gąsawie z 30 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli wyniosły nie mniej niż stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym obowiązująca na dzień 1 września roku, w którym zostaje przyznana nagroda, czyli nie mniej niż 2.681 złotych.
     GMINA JANOWIEC

Maria Woźniak fot. Sylwia Wysocka Przemysław Kotula fot. Sylwia Wysocka Rajmund Kotula fot. Sylwia Wysocka Jaromir Brodecki fot. Sylwia Wysocka


     Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Sobczak docenił czterech nauczycieli, w tym dwóch dyrektorów szkół.
     Nagrody w wysokości 3.500 zł otrzymali Maria Woźniak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żernikach oraz Przemysław Kotula - dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowcu. Natomiast Rajmund Kotula oraz Jaromir Brodecki - nauczyciele w SP w Janowcu otrzymali nagrody w wysokości 1.700 zł.
     GMINA KCYNIA

Marzenna Lulka fot. Sylwia Wysocka Katarzyna Pawlak fot. Sylwia Wysocka Anna Ososko fot. Sylwia Wysocka Bożena Mroczek fot. Sylwia Wysocka
 
Wioletta Tomczak fot. Sylwia Wysocka Beata Janicka fot. Sylwia Wysocka Jacek Kuliński fot. Sylwia Wysocka  


     Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wyróżnił siedmioro nauczycieli nagrodami burmistrza. Jest to forma uznania za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 2.820 zł brutto. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Marzenna Lulka - SP w Kcyni, Jacek Kuliński - ZSO w Kcyni, Katarzyna Pawlak - SP w Rozstrzębowie, Anna Ososko - SP w Dziewierzewie, Wioletta Tomczak - Przedszkole Miejskie w Kcyni, Bożena Mroczek - SP w Dobieszewie, Beata Janicka - SP w Mycielewie.
     GMINA ŁABISZYN

   
  Alina Miławska fot. Magdalena Kruszka Krystyna Poremska fot. Magdalena Kruszka Anna Dąbkowska fot. Magdalena Kruszka  


     Trzy nauczycielki z gminy Łabiszyn otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wnioskowała o to Anna Śmierzchalska, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łabiszynie. Medale Komisji Edukacji Narodowej trafiły do rąk Krystyny Poremskiej i Anny Dąbkowskiej z Zespołu Szkół w Łabiszynie oraz do Aliny Miławskiej z Zespołu Szkół w Lubostroniu.
     Także burmistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek przyznał nagrody nauczycielom. Otrzymały je: Ilona Makusak - nauczycielka nauczania zintegrowanego i Ewa Leżoń - nauczycielka historii w Zespole Szkół w Łabiszynie oraz Agnieszka Pogiel-Kantorska - nauczyciel języka niemieckiego z Zespołu Szkół w Łabiszynie, a także Alina Zabłocka, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, obecnie kierowniczka filii, nauczająca przyrody i historii. Wysokość nagrody burmistrza w gminie Łabiszyn wynosi 3.000 zł netto.
     GMINA ROGOWO

   
  Grażyna Fedejko fot. Sylwia Wysocka Zyta Łubecka fot. Sylwia Wysocka Krzysztof Kuś fot. Waldemar Rychlewski  
   
  Zbigniew Jodełko fot. Sylwia Wysocka Adam Tyzler fot. Sylwia Wysocka  


     Grażyna Fedejko i Zyta Łubecka, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Rogowie otrzymały szczególne wyróżnienie za szeroko pojętą pracę nauczyciela, gdzie poza ramowymi godzinami nie szczędzą czasu na zajęcia pozalekcyjne i kształtowanie nowych pokoleń. Osiągnięcia i poświęcenie nagrodzone zostało Medalem Komisji Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
     Nagrody w wysokości 2.400 zł przyznał z tej okazji również wójt gminy Józef Sosnowski. Za szczególne osiągnięcia w pracy z uczniami, zaangażowanie i osiągane przez szkoły wyróżnienia włodarz docenił dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie Zbigniewa Jodełko, wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie Krzysztofa Kusia oraz nauczyciela tejże szkoły Adama Tyzlera.
     GMINA SZUBIN

   
  Nauczyciele nagrodzeni przez burmistrza Szubina Artura Michalaka odebrali gratulacje w piątek 13 października fot. Remigiusz Konieczka Sylwia Szweda odbiera gratulacje od szefowej gminnych struktur ZNP Hanny Zawadzkiej-Pleszyńskiej fot. Remigiusz Konieczka  


     Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Ewa Michalska i Grażyna Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2.
     Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Grażyna Damazyn, Grażyna Stawarz, Jolanta Szulc-Półtorak, Ewa Wypych, Hanna Zawadzka-Pleszyńska, Alina Zębała, Józef Kozik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, Elżbieta Nowicka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Cecylia Wojtkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.
     Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Ewa Mieczkowska-Szczekot z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Wioletta Tomaszewska i Iwona Kornacka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, Karina Kuźniak-Garstec.
     Nagroda starosty nakielskiego została przyznana nauczycielce Zespołu Szkół Specjalnych Małgorzata Grzeszczak. Wysokość nagrody wynosi 4.162 zł brutto.
     Nagrody burmistrza Szubina otrzymali: Małgorzata Junyk - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, Danuta Nowicka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Królikowie, Beata Kornalewicz ze Szkoły Podstawowej w Turze, Aleksandra Nejman i Sylwia Szweda z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Szubinie, Jadwiga Pokrzywińska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Jacek Osiński ze Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie, Wioletta Wichłacz i Magdalena Kuźniak-Kusz ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie, Magdalena Wojtas-Gnat i Ewa Strzyżewska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Anna Ucińska z Przedszkola Samorządowego nr 2, Marlena Marchwińska ze Szkoły Podstawowej w Królikowie, Agnieszka Kamyszek i Joanna Wrzosek-Iglewska ze Szkoły Podstawowej w Rynarzewie. Włodarz Szubina przyznał nagrody w wysokości 2.400 tys. zł brutto.
     GMINA ŻNIN

Jacek Otto pracuje w oświacie od 29 lat. Był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5 w Żninie. Od 15 lat jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Przyznaje, że Brązowy Krzyż Zasługi to najwyższe odznaczenie, które otrzymał w swojej karierze zawodowej. fot. Karol Gapiński
Alina Frankowska pracuje w zawodzie nauczyciela od 27 lat. Rozpoczynała w Szkole Podstawowej w Janowcu, a następnie pracowała w Technikum Technologii Żywności w Żninie. Po połączeniu TTŻ i Zespołu Szkół Mechanicznych w Żninie i utworzeniu jednej placówki pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie obecnie pełni funkcję wicedyrektora. Uczy matematyki i przedmiotów zawodowych z branży informatycznej. Wyznaje zasadę, że nauczyciel swoją postawą ma zachęcić uczniów, żeby się rozwijali i angażowali. Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP jest najwyższym jak dotąd odznaczeniem w jej karierze. fot. Arkadiusz Majszak
Małgorzata Bromberek, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej fot. Karol Gapiński


     Małgorzata Bromberek - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
     Dorota Kaczmarek i Marek Rutkowski, obydwoje ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie otrzymali Medale Złote za Długoletnią Służbę. Beata Antkowiak z SP 2 w Żninie, Justyna Ciesielska, Tomasz Płociński i Grażyna Szczekot - wszyscy pracują w SP 5 w Żninie, Marek Orzechowski, dyrektor ZPS nr 1 w Żninie zostali wyróżnieni Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Waldemar Breliński, Rafał Liana, Aneta Małecka, Anna Michałowicz. Piotr Podlewski, Magdalena Połowczyk, Edyta Purczyńska, Beata Rzepka, Agnieszka Skalska, Dariusz Skalski, Sylwia Trojan, Monika Wesołowska, Magdalena Wódczak, Marek Wilgórski - wszyscy ze SP 5 w Żninie otrzymali Medale Brązowe za Długoletnią Służbę.
     Nagrody burmistrza Żnina otrzymali: Janina Zarecka - nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie, Paulina Chudzicka - nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie, Beata Różańska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie, Irena Lisiecka - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie, Elżbieta Brańka i Anna Pietrzykowska - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie, Krzysztof Kaczmarek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie, Aneta Małecka i Magdalena Wódczak - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie, Diana Staszewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie, Elżbieta Gogola - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Słębowie. Wysokość jednej nagrody burmistrza dla każdego nauczyciela wynosi 3.149 zł brutto.

     Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są przez Prezydenta RP na podstawie przepisów ustawy o orderach i odznaczeniach. Artykuł 18a tej ustawy mówi, iż Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal ten dzieli się na trzy stopnie. I stopień, to medal złoty , który przyznawany jest pracownikowi po 30 latach pracy, II stopień, to medal srebrny, przyznawany po 20 latach pracy i III stopień, medal brązowy, po 10 latach pracy zawodowej. (rk)      Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Nadaje go minister edukacji narodowej na wniosek organu prowadzącego. (rk)


     PLACÓWKI POWIATOWE W ŻNINIE
     Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani: Urszula Hillemann-Grabowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Halina Katafiasz i Jacek Owsianny - oboje z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
     Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Anna Lisiecka, Anna Mróz, Teresa Paradowska, Grażyna Sawicka - wszystkie z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.
     Medale Srebrne za Długoletnią Służbę odebrali: Robert Cieniawa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Marlena Czerwińska z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Roman Dobosz, Tomasz Katafiasz i Grażyna Raczyńska - wszyscy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.
     Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymały: Grażyna Błażejewska i Magdalena Kozłowska - obie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.

     NAGRODY KURATORA
   
Aż dwie nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty trafiły w tym roku do żnińskiego „ekonomika“. Na zdjęciu nagrodzeni i odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę, od lewej Roman Dobosz (medal srebrny), Justyna Marciniak (nagroda), Kurator Oświaty Marek Gralik, Grażyna Raczyńska (medal srebrny), Tomasz Katafiasz (medal srebrny i nagroda). Justyna Marciniak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. W zawodzie nauczyciela pracuje od 36 lat. Karierę zawodową rozpoczynała w Komendzie Hufca ZHP w Żninie, później pracowała w Szkole Podstawowej w Cerekwicy, Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie. Od 2005 roku pracuje w „ekonomiku“. Jak mówi, najważniejszy jest dla niej uczeń. Uważa, że każdy Polak powinien znać historię swojego kraju. Nagrodę kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty otrzymała pierwszy raz w swojej karierze. Tomasz Katafiasz jako nauczyciel pracuje od 26 lat. Pracę rozpoczynał w Szkole Podstawowej nr 3. W międzyczasie miał również dwuletni epizod w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. Od 1995 roku nieprzerwanie pracuje w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Uczy matematyki, przedmiotów zawodowych, a także informatyki. W pracy nauczyciela kieruje się zasadą, że uczeń jest najważniejszy i trzeba uczniów lubić. - „Ja lubię uczniów i myślę, że oni to czują“ - mówi Tomasz Katafiasz. Nagroda kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, którą otrzymał w tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, była pierwszą tego typu nagrodą w karierze zawodowej Tomasza Katafiasza. tekst Arkadiusz Majszak, fot. Kuratorium Oświaty w Bydgoszyczy

 

(am, kg, mk, rk, sw)
Pałuki nr 1340 (42/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry