Drukuj

Burmistrz Żnina Robert Luchowski nie udzielił Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Nasza Szkoła" w Gorzycach pożyczki z budżetu gminy na budowę siłowni zewnętrznej. Podstawione pod ścianą stowarzyszenie musiało zwrócić się o potrzebne do wyłożenia pieniądze do banku.

     Włodarz Żnina jako przyczynę odmownego potraktowania wniosku stowarzyszenia o pożyczkę z budżetu gminy podaje fakt, iż wniosek ten został złożony 3 stycznia 2018 r., gdy siłownia w Gorzycach była już wykonana.
     Obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Żninie zarządzenie mówi zaś o tym, że wnioski o taką pożyczkę trzeba składać jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, a nie po jego zrealizowaniu. Szkopuł w tym, że stowarzyszenie pierwsze pismo z prośbą o pożyczkę złożyło do burmistrza już 14 listopada 2017 r., a w tamtym momencie przedsięwzięcie w postaci budowy siłowni w Gorzycach nie było jeszcze rozpoczęte.
     Prezentujemy skany obydwu pism, a o szczegółach tej sprawy można przeczytać w papierowym wydaniu Pałuk nr 38 z 20 września 2018 r.

Karol Gapiński, 20 IX 2018