Drukuj

10 lat temu społeczność żnińskiej "dwójki" wybrała swego patrona, którym został Jan Śniadecki. Teraz świętowano jubileusz tamtego wydarzenia, a przy okazji wmurowany został akt erekcyjny w ścianie powstającej od roku hali gimnastycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Lucjan Adamus i burmistrz Robert Luchowski w asyście innych notabli wkładają kapsułę z aktem erekcyjnym w ścianę powstającej przy "dwójce" hali gimnastycznej fot. Karol Gapiński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Lucjan Adamus i burmistrz Robert Luchowski w asyście innych notabli wkładają kapsułę z aktem erekcyjnym w ścianę powstającej przy "dwójce" hali gimnastycznej. fot. Karol Gapiński

     10 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie zorganizowana została uroczystość 10-lecia nadania tej placówce oświatowej imienia Jana Śniadeckiego. Zaprezentowany został po raz pierwszy przez zespół wokalny Allegro utwór napisany przez Marka Nowaka. Będzie on po przejściu odpowiedniej procedury wewnątrzszkolnej oficjalnym hymnem żnińskiej dwójki.

     Tak słowa tego hymnu, jak i dalszy program artystyczny zaprezentowany przez uczniów, dotyczył w dużej mierze postaci Jana Śniadeckiego. Dzieci wystąpiły w przedstawieniu biograficznym na temat młodych lat Jana, ale też jego brata Jędrzeja Śniadeckich w XVIII-wiecznym Żninie. O muzyczną oprawę tego spektaklu zadbał Marek Nowak, utalentowany pianista ze żnińskiej dwójki Damian Leśniewski oraz zespół Allegro.

     Cała uroczystość została zapoczątkowana przez dzieci klas najmłodszych, które ubrane w stroje pałuckie zatańczyły poloneza. Po chwili do tego tańca dołączyła się w symbolicznym połączeniu pokoleń starsza młodzież szkolna. Na końcu po pałucku piosenkę o Janie Śniadeckim, będącą trawestacją utworu Mirosława Binkowskiego "Jo to mom szplina na punkcie Żnina" znów zaśpiewali najmłodsi uczniowie tej szkoły.

     Rozstrzygnięty został konkurs międzyszkolny o Janie Śniadeckim, a na koniec przedstawiciele władz gminy Żnin, szef firmy wykonawczej, dyrektor szkoły Jacek Otto, szefowa rady rodziców Renata Koszczewska-Smutek podpisali akt erekcyjny hali sportowej. Przypomnijmy, ten obiekt od roku budowany jest przy SP 2 i ma być oddany do użytku w 2019 r. Akt erekcyjny po podpisaniu go przez notabli i odczytaniu przez dyrektora został umieszczony w kapsule. Ta trafiła do wnęki w jednej ze ścian budowanego obiektu i tam zostanie zamurowana zgodnie ze starą tradycją budowlańców.

     Więcej zdjęć w naszej galerii oraz film w zakładce Filmy.

Karol Gapiński, 10 X 2018