Drukuj

63 nowych uczniów złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie.

Dzieci udowodniły, że na miano pierwszoklasistów zasługują fot. Karol Gapiński
Dzieci udowodniły, że na miano pierwszoklasistów zasługują fot. Karol Gapiński

     12 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Zanim jednak przeprowadzono oficjalną część tergo wydarzenia nowi uczniowie zostali poddani próbom tanecznym, sportowym i plastycznym, które udowodniły, że na miano pierwszoklasistów zasługują. Wszystkie trzy klasy pierwsze pozytywnie zaliczyły te próby, co potwierdziły głosy na "tak" oddane przez trzyosobową komisję w składzie: Grażyna Szymańska st. wizytator z kuratorium w Bydgoszczy, Robert Luchowski burmistrz Żnina i Marek Orzechowski dyrektor szkoły. Najwięcej uśmiechów podczas zaliczania prób wywołało wśród kadry pedagogicznej i licznie przybyłych członków rodzin pierwszoklasistów zadanie plastyczne. Reprezentanci I a, Ib i Ic w ramach tej próby wykonali portrety członków wspomnianej komisji.

     Po tej części odbyło się ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie dyrektor każdego nowego ucznia - poprzez przyłożenie ołówka do jego ramienia - pasował na pierwszoklasistę.

     Więcej zdjęć w naszej galerii oraz film w zakładce Filmy.

Karol Gapiński, 12 X 2018