Drukuj

- Minister zapowiadał inne podejście do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, zwłaszcza tych borykających się z problemami finansowymi w kwestii subwencji oświatowej - powiedział nam burmistrz Marek Szaruga po spotkaniu z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim.

     Burmistrz Kcyni Marek Szaruga jest członkiem Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Unii Miasteczek Polskich. W związku z tym uczestniczył 25 lipca w spotkaniu z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim i sekretarzami stanu w MEN Marzeną Machałek,  Iwoną Michałek oraz Maciejem Kopciem.

     Głównym tematem było finansowanie zadań oświatowych. Rozmawiano również o sytuacji szkół w mniejszych miejscowościach oraz jakości kształcenia. Zasygnalizowano także potrzebę dyskusji nad zmianami związanymi z Kartą Nauczyciela. Burmistrz Marek Szaruga po spotkaniu przyznał, że oczekuje na wejście w życie deklaracji złożonych przez ministra. - Minister zapowiadał inne podejście do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, zwłaszcza tych borykających się z problemami finansowymi w kwestii subwencji oświatowej. Zobaczymy, jaka będzie subwencja wyrównawcza dla nauczycieli od września 2019 w związku z zarządzonymi  podwyżkami. Biedne gminy mają być inaczej traktowane i zobaczymy, w jakim stopniu subwencja zostanie zrekompensowana dla gmin biedniejszych - wyjaśnia burmistrz Marek Szaruga.

     Włodarz Kcyni na spotkaniu poruszył temat sytuacji finansowej w gminie i wydatków, jakie ponosi budżet gminy na oświatę, gdzie 40% dokładane jest do subwencji oświatowej. Okazało się, że nie tylko gmina Kcynia, ale wszystkie inne gminy będące członkami Unii Miasteczek Polskich mają te same problemy dotyczące zbyt dużych wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanej subwencji. - Mówiłem o możliwości złagodzenia wydatków poprzez konieczność reorganizacji sieci szkół i racjonalnej polityki oświatowej w gminie, a nie braku możliwości zamykania liczących po kilkunastu uczniów szkół - relacjonuje Marek Szaruga.

     6 sierpnia odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Unii Miasteczek Polskich, w których uczestniczył będzie burmistrz Kcyni.

     Unia Miasteczek Polskich to ogólnokrajowa korporacja zrzeszającą małe miasta, gminy miejsko-wiejskie, a także wiejskie.

     W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Unii Miasteczek Polskich: prezes Artur Tusiński - burmistrz Podkowy Leśnej oraz wiceprezesi: Stanisław Bodys - burmistrz Rejowca Fabrycznego wraz z przewodniczącym Rady Miasta Robertem Szwedem, Marek Szaruga - burmistrz Kcyni, Eugeniusz Gołębiewski - burmistrz Kowala, Robert Kościuk - burmistrz Krasnegostawu, Grzegorz Kłoczko - przewodniczący Rady Miejskiej Olecko.

     Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu Unii Małych Miasteczek.

Sylwia Wysocka, 31 VII 2019