Na najbliższej sesji radni Rady Powiatru Nakielskiego zdecydują o tym, czy od 1 września tego roku powiat nakielski przejmie Zespół Szkół Technicznych.

      W ubiegłym roku gmina Kcynia wypowiedziała porozumienie zawarte z powiatem nakielskim na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. Zostało ono zawarte w 2006 roku, ale dotyczyło tylko prowadzenia technikum i dawnej szkoły zawodowej. Gmina jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, a dokładniej od 1 lipca 1998 r., była organem, prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta. Zatem od czternastu lat samorząd gminny, prócz szkół podstawowych i gimnazjów (jak istniały) miał pod swoja pieczą szkoły ponadgimnazjalne, teraz ponadpodstawowe, dla których najczęściej organem prowadzącym są powiaty. Gmina na przestrzeni lat zmieniała organizację tych szkół. Najpierw LO i Zespół Szkół Technicznych funkcjonowały oddzielnie. Potem liceum z gimnazjum skupione były w Zespole Szkół Ogólnokształcących, a teraz jest to Zespół Szkół Technicznych, w skład którego wchodzą: technikum ekonomiczne, technikum informatyczne, szkoła branżowa pierwszego stopnia i Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta. Placówka oświatowa nie jest molochem, ale nie należy również do najmniejszych. Szkoła liczy łącznie 13 oddziałów, a naukę pobiera w niej 255 uczniów. Najwięcej w obu technikach - 130, w szkole branżowej - 71, a w liceum - 54. Uczy ich 32 nauczycieli.

      Wypowiadając porozumienie gmina niejako zaproponowała powiatowi, by pod swoje skrzydła przejął wszystkie te szkoły i stał się dla nich organem prowadzącym tak jest jest np. dla zespołu szkół czy I LO w Szubinie. Na sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 19 lutego, radni będą podejmować uchwałę w sprawie wyrażenia woli w związku z wypowiedzeniem przez gminę Kcynia porozumienia z 18 stycznia 2006 roku pomiędzy powiatem nakielskim a gminą Kcynia w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kcynia szkół ponadgimnazjalnych.

      Powiat stoi na stanowisku, że wypowiedzenie umowy nie skutkuje automatycznym przejęciem szkół ponadpodstawowych. Po pierwsze dlatego, że prowadzenie przez gminę Kcynia Liceum Ogólnokształcącego nie było poprzedzone jakimkolwiek porozumieniem zawartym z powiatem nakielskim, bo powiatów jeszcze wtedy nie było. Gmina Kcynia przejęła liceum od Kuratorium Oświaty na mocy uchwały z 1997 roku. Włączenie liceum w skład ZST także nie skutkuje obowiązkiem przejęcia tej szkoły przez powiat. Inna sytuacja jest w przypadku szkoły branżowej i techników. Jak nam wyjaśnił starosta nakielski Tadeusz Sobol, tutaj jest pole do dyskusji, ale zgodę na przejęcie szkół musi wyrazić Rada Powiatu.

      Treść uchwały została tak napisana, że jeśli poprze ją większość radnych, to Rada Powiatu nie wyrazi woli przejęcia z dniem 1 września od gminy Kcynia technikum i szkoły branżowej. Jeśli rada takiej woli nie wyrazi, to dla placówki oświatowej i jej dotychczasowego organu prowadzącego oznaczać będzie status quo. Jeśli uchwała zostanie odrzucona, to powiat i gmina będą musiały uzgodnić warunki przejęcia szkół.

      Burmistrz Kcyni Marek Szaruga na razie nie chce komentować tematu. Zamierza poczekać na decyzję Rady Powiatu. Dopiero potem gmina podejmie decyzję co do dalszego kierunku działania w tej sp[rawie.

      Na sesję do Nakła wybiera się Katarzyna Kluczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Powiedziała nam, że choć dyskusja toczy się między samorządami, niejako poza szkołą, to jednak w samej szkole nastroje są mieszane. Stara się je tonować, wyciszać i wyjaśniać uczniom, nauczycielom, rodzicom, że należy się skupić na pracy i bieżącej działalności szkoły. - Czy jest taki organ prowadzący czy inny, to my musimy pracować - mówi nam dyrektorka.

Remigiusz Konieczka, 14 II 2020

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry