Barcin, metropolia, uchwała

     Barcińscy radni pozytywnie wypowiedzieli się w kwestii przystąpienia gminy Barcin do metropolii, przyjmując stosowną uchwałę. O tym, że jest to krok w dobrym kierunku przekonywał burmistrz Michał Pęziak. Teraz wypowiedzieć się będą mogli na ten temat mieszkańcy gminy.

     Burmistrz Barcina Michał Pęziak informował, że w związku z planami utworzenia metropolii bydgoskiej, do której między innymi gmina Barcin miałaby należeć, odbyły się dwa spotkania. Jedno miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Żninie, a wziął w nim udział pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy do spraw metropolii Łukasz Krupa, a kilka dni później w Bydgoszczy prezydent spotkał się z wszystkimi zainteresowanymi, którzy mieliby znaleźć się w tej metropolii. Radni Rady Miejskiej na ostatniej sesji podejmowali uchwałę w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu z innymi gminami związku metropolitalnego.
     - To na pewno nie jest decyzja krótkoterminowa, tylko na wiele lat do przodu - mówił burmistrz Barcina. - Jak państwo wiecie, w tej chwili środki unijne głównie płyną przez Urzędy Marszałkowskie. Są to tak zwane Regionalne Programy Operacyjne. Natomiast po roku 2020, taki jest model w Unii Europejskiej, duża pula środków będzie płynęła właśnie na rozwój metropolii i wszyscy, którzy w tej metropolii się znajdą, mogą liczyć na wsparcie tymi środkami. A ci, którzy nie będą w metropoliach, będą mieli trochę utrudniony dostęp do środków unijnych.
     Grzegorz Smoliński, kierownik referatu rozwoju i promocji uzasadniając projekt uchwały mówił, że ustawa z 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych przewiduje możliwość utworzenia związku metropolitalnego na wniosek rady gminy położonej w granicach obszaru metropolitalnego. W związku z przedstawioną przez przedstawicieli miasta Bydgoszczy koncepcją wystąpienia przez Radę Miasta Bydgoszczy do Rady Ministrów RP z wnioskiem o utworzenie związku metropolitalnego, nastąpiła potrzeba wyrażenia wstępnego stanowiska przez Radę Miejską w Barcinie o przystąpieniu do takiego związku.

Dochody Metropolii Bydgoszcz na przykładzie gminy Barcin:
- Głównym dochodem związku metropolitalnego będzie wpływ dodatkowych 5% z podatku PIT osób zamieszkujących teren związku.
- Kosztem dla poszczególnych gmin członkowskich będzie 4% z kwoty, którą dana gmina otrzymuje z budżetu państwa z podatku PIT, odprowadzonego za swoich mieszkańców.
- Gmina Barcin w 2015 roku otrzyma 7.834.663 zł co stanowi zgodnie z ustawą 37,67% kwoty PIT, która wpływa do budżetu państwa z podatku PIT od mieszkańców.
- Z tej kwoty na składkę członkowską będzie trzeba przeznaczyć 4%, czyli 313.386 zł.
- Dochód będzie stanowić 5% z 20.798.149 zł (kwota wpływu PIT mieszkańców gminy Barcin do budżetu państwa), co wyniesie: 1.039.907 zł.
Zakładając późniejsze wydatkowanie w ramach związku metropolitalnego z uwzględnieniem kryterium ludnościowego, bilans dla gminy Barcin wyniósłby + 726.521 zł.
Zgodnie z założeniami ustawy, rozporządzenia, na mocy których mają zostać utworzone w Polsce metropolie, powinny zostać wydane do 30 kwietnia br., a ich funkcjonowanie ma się rozpocząć 1 lipca 2016 r.

     - Miasto Bydgoszcz jako największe miasto w województwie kujawsko-pomorskim, spełniające jednocześnie ustawowe wymogi do utworzenia wraz z innymi gminami związku metropolitalnego, zamierza wspólnie z tymi gminami wnioskować o utworzenie takiego związku - powiedział Grzegorz Smoliński, i dodał, że ostateczna opinia zostanie wyrażona przez Radę Miejską w Barcinie po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy.Burmistrz Michał Pęziak szczegółowo tłumaczył, jak funkcjonować będzie metropolia. Wyjaśniał, że z powiatu żnińskiego do metropolii, oprócz gminy Barcin, zostały zaproszone także gmina Łabiszyn i gmina Żnin, a także wszystkie gminy powiatu nakielskiego, powiatu bydgoskiego oraz gminy Złotniki Kujawskie i Rojewo z powiatu inowrocławskiego.

     - Do metropolii chce także przystąpić powiat żniński, bo taką ma możliwość - mówił burmistrz Barcina. - Takie były deklaracje starosty. Metropolia w kształcie, który został zaproponowany przez miasto Bydgoszcz, będzie liczyła 650 tys. mieszkańców, a wymóg jest minimum 500 tys. mieszkańców.

     Wszyscy, którzy będą członkami tej metropolii, zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, będą zobligowani to płacenia składki. Będzie ona wynosiła 4% odliczeń z podatku PIT, który wpływa do gmin. Do gminy Barcin z tytułu odliczeń tego podatku wpływa 37,67% udziału w PIT, czyli 7.834.000 zł. 4% z tego daje 313.386 zł i ta kwota stanowiłaby składkę gminy Barcin na związek metropolitalny.- Ustawa mówi, że wszystkie związki metropolitalne w Polsce dostaną bonus w postaci 5% całego PIT-u odprowadzanego z naszej gminy - wyjaśniał burmistrz Barcina. - Skoro 37% to jest 7 mln zł, to 100% to jest prawie 21 mln zł, które odprowadzamy wszyscy jako mieszkańcy w formie podatku PIT do budżetu państwa. Z tych 20 mln zł, 5% byłoby częścią Barcina, która zasiliłaby budżet metropolii, a to jest prawie 1 mln zł, czyli w sumie z gminy Barcin, licząc ten bonus, płynęłoby 1.350.000 zł.

     Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to z założeń, które prezentowali przedstawiciele Bydgoszczy wynika, że to, co gmina Barcin wpłaca, czyli ponad 313.000 zł co roku, wracać będzie do gminy na realizowanie różnego rodzaju projektów. Natomiast w rozliczeniu trzyletnim miałby wracać do gminy 1 mln zł. W rozliczeniu trzyletnim do gminy trafiłoby 2.100.000 zł, nie licząc udziału gminy, który gmina do metropolii wpłaca, i który do gminy wróci.- Często o tym mówimy, że rynek pracy na terenie gminy Barcin nie jest w stanie wchłonąć wszystkich młodych ludzi, którzy trafiają na ten rynek i szukają pracy, natomiast w Bydgoszczy zaczyna się już powoli robić rynek pracownika, a nie pracodawcy - mówił burmistrz Michał Pęziak. - Tam bezrobocie jest na poziomie 5%. Chodzi o to, żeby dzięki tym środkom metropolitalnym tak skomunikować Bydgoszcz, ten rdzeń metropolii, ze wszystkimi peryferiami metropolii, żeby droga do pracy do Bydgoszczy nie zajmowała dziennie więcej niż godzinę, czyli pół godziny na dojazd do pracy i pół godziny na powrót. To ma być jednym z ważniejszych zadań, które metropolia by realizowała. Ja osobiście nie widzę jakichś superprofitów na jutro czy na pojutrze, ale na pewno bycie w metropolii bydgoskiej w perspektywie wielu lat gminie i miastu Barcin na pewno się opłaci.

     Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, a kilka dni potem ogłoszono konsultacje społeczne, które pozwolą mieszkańcom gminy zająć stanowisko w tej sprawie. Konsultacje odbywają się od 9 lutego i potrwają do 11 marca. Kartę konsultacyjną można pobrać z zarządzenia burmistrza nr 24/2016 z 8 lutego 2016 roku (które znajduje się w BIP gminy Barcin) i wypełnioną przekazywać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@barcin.pl. Można ją też składać do skrzynek usytuowanych w Urzędzie Miejskim, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szkole Podstawowej nr 1, Bibliotece Publicznej, filii Biblioteki Publicznej w Piechcinie, filii Biblioteki Publicznej w Barcinie oraz w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Józefinka, Kania, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice, Zalesie Barcińskie i Złotowo.

Magdalena Kruszka

Pałuki nr 1253 (7/2016)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry