Żnin, Bydgoszcz, metropolia, umowa

     Rada Miejska w Żninie podjęła uchwałę intencyjną o możliwości wejścia gminy do bydgoskiego związku metropolitalnego. Teraz prowadzone będą konsultacje społeczne w tej sprawie, a później Rada Miejska zdecyduje ostatecznie, czy Żnin wejdzie w ten związek.

     W środę 10 lutego radni Żnina podjęli uchwałę w sprawie wstępnego stanowiska o wstąpieniu gminy do związku metropolitalnego z Bydgoszczą i innymi gminami. Za obszar metropolitalny w świetle nowych przepisów uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta wojewódzkiego (będącego siedzibą wojewody lub sejmiku - w Bydgoszczy urzęduje wojewoda kujawsko-pomorski), która charakteryzuje się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych i zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych oraz jest zamieszkała przez co najmniej 500 tys. osób.
     Zasięg metropolii bydgoskiej, gdyby do związku takiego zgłosiły się wszystkie gminy, którym to zostało zaproponowane, objąłby około 635 tys. ludzi. W związku metropolitalnym z gmin pałuckich znalazłyby się Łabiszyn, Szubin, Kcynia, Żnin i Barcin.
     11 stycznia w bydgoskim ratuszu prezydent tego miasta Rafał Bruski spotkał się z wójtami i burmistrzami gmin, które mogą wejść do związku metropolitalnego Bydgoszczy. Gminę Żnin reprezentowali burmistrz Robert Luchowski i jego doradca ds. rozwoju lokalnego Paweł Sikora. Przedstawione zostały korzyści płynące z obecności w związku metropolitalnym. Otóż ustawa zakłada udział związku metropolitalnego w wysokości 5% w podatku dochodowym, który trafia do budżetu państwa od osób zamieszkujących metropolię. Drugim, głównym źródłem dochodów dla metropolii, będą składki od gmin znajdujących się w obszarze metropolii. Mają one być uiszczane w wysokości 4% kwoty planowanych w danym roku budżetowym dochodów z tytułu otrzymywanego z budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wypłacane począwszy od roku następnego po roku utworzenia związku metropolitalnego. Terminy płatności składek określi uchwała przyjęta przez zgromadzenie tego związku.
     Urząd Miejski w Żninie wyliczył, co to oznacza dla stolicy Pałuk. Mianowicie w 2016 r. gmina Żnin otrzyma z budżetu Polski udział w wysokości 13.336.627 zł. Tyle bowiem wyniesie zgodne z ustawą 37,79% kwoty PIT, która wpływa do budżetu centralnego z gminy Żnin. Z tej więc kwoty na składkę członkowską do bydgoskiego związku metropolitalnego należałoby przeznaczyć 4% wpływu z budżetu Polski, czyli 533.465,08 zł. Dodatkowy dochód do związku metropolitalnego wynikający z obecności w nim Żnina stanowić będzie 5% z kwoty 31.252.876,12 zł. Tyle bowiem łącznie wyniesie wpływ z PIT od mieszkańców gminy Żnin do budżetu Polski. Wspomniane 5% z tej kwoty to 1.562.643,81 zł.
     Teraz zakładając późniejsze wydatkowanie środków w ramach związku metropolitalnego na obszarze gminy Żnin (według metropolitalnej reguły budżetowej), bilans dla stolicy Pałuk byłby dodatni i wyniósłby 1.029.178,73 zł.
Przed głosowaniem w sprawie wstępnego stanowiska o wstąpieniu gminy do związku metropolitalnego z Bydgoszczą i innymi gminami, burmistrz Robert Luchowski poinformował, że wystosował m.in. zapytanie do prezydenta Poznania, czy stolica Wielkopolski widzi Żnin w swojej metropolii. Odpowiedź była taka, że do włodarzy wszystkich gmin, z którymi Poznań ma chęć wejść w związek, zapytanie już zostało wysłane. Żnin nie miał takiej propozycji z Poznania, a tylko z Bydgoszczy. Ewentualna propozycja z Torunia też nie wchodzi w grę, bo metropolia ma mieć ciągłość terytorialną, a gminy ościenne ze Żninem deklarują chęć wejścia w związek metropolitalny z Bydgoszczą.
14 radnych zgodziło się, aby upoważnić Radę Miasta w Bydgoszczy i prezydenta tego miasta do uwzględnienia gminy Żnin w pracach przygotowawczych nad wnioskiem w sprawie utworzenia związku metropolitalnego. To oznacza, że teraz, w ciągu 30 dni Żnin może przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. Takowe zostały już w formie ankiety dla mieszkańców ogłoszone. Ankiety można wypełniać do 11 marca. Robert Luchowski na wtorkowej konferencji prasowej wyraził również opinię, że nie tylko w formie ankiety, ale i na spotkaniach z mieszkańcami warto te konsultacje przeprowadzić. Burmistrz taki ma też plan i jakkolwiek nie zostały ogłoszone formalnie spotkania konsultacyjne, to Robert Luchowski temat omawia i szuka opinii na innych zebraniach, np. sprawozdawczo-wyborczych w OSP.
     Na pytanie, jakie inwestycje widziałby w Żninie burmistrz z budżetu związku metropolitalnego, Robert Luchowski odpowiedział, że mają to być tylko duże przedsięwzięcia, najlepiej międzygminne, ułatwiające komunikację. Może to być choćby ścieżka rowerowa łącząca Żnin z Szubinem.
     Podjęta w zeszłym tygodniu uchwała ma charakter inicjujący, a to, czy Żnin wejdzie w związek z Bydgoszczą i innymi gminami, okaże się po konsultacjach społecznych i po przegłosowaniu przez Radę Miejską ostatecznego akcesu do bydgoskiej metropolii.

Karol Gapiński

Pałuki nr 1253 (7/2016)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry