Szubin, metropolia

     Gmina Szubin wyraziła chęć przystąpienia do bydgoskiego związku metropolitalnego.

     Do przystąpienia do związku metropolitalnego zachęcał szubińskich radnych pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy, były poseł Łukasz Krupa. Jego wystąpienie trwało kilkadziesiąt minut. Można je sprowadzić do kilku najważniejszych zdań. Po pierwsze związek metropolitalny jest czymś zupełnie innym niż ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). ZIT został utworzony po to, by uzyskać fundusze unijne. W obszarze ZIT jest Bydgoszcz, Toruń i gminy ościenne, a związek metropolitalny tworzy sama Bydgoszcz i gminy wokół niej. Najważniejszym kryterium jest liczba ludności. Obszar taki musi zamieszkiwać co najmniej pół miliona mieszkańców.
     Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, promocji obszaru metropolitalnego. Związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań. Na podstawie porozumienia związek może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania administracji rządowej. Związek metropolitalny może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym związkom metropolitalnym.
     Głównym dochodem związku będzie wpływ 5% kwoty z podatku PIT, jaki wpływa do budżetu państwa za osoby, które mieszkają na terenie związku. Kosztem dla poszczególnych gmin będzie 4%, jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa jako udział w podatku PIT, odprowadzanego przez swoich mieszkańców.
     Jedyną wątpliwość zgłosił radny Dawid Rzeski. Dotyczyła ona sposobu przyjmowania uchwał. Ustawa mówi, że uchwały zgromadzenia są podejmowane kwalifikowaną większością głosów. Uzyskuje się ją, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje: większość jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład związku; taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy stanowią większość ludności zamieszkałej na obszarze metropolitalnym.
     Dawid Rzeski zauważył, że w ustawie nie ma żadnego spójnika (i, lub, albo), który jednoznacznie określałby sposób uzyskania kwalifikowanej większości. Łukasz Krupa odpowiedział, że według niego muszą być zastosowane oba. Niemniej szubiński radny złożył wniosek o to, by poprosić prezydenta Bydgoszczy o interpretację prawną zapisu dotyczącego uzyskania kwalifikowanej większości. Zdaniem radnego, gdyby okazało się, że wystarczy zwykła większość uzależniona od liczby mieszkańców, to Bydgoszcz zawsze będzie mieć przewagę nad pozostałymi gminami.
     Radni zgodzili się na przystąpienie do związku metropolitalnego. Jest to decyzja wstępna, która otwiera drogę do konsultacji społecznych. Po konsultacjach zostanie wydana decyzja ostateczna.

Remigiusz Konieczka

Pałuki nr 1253 (7/2016)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry