Burmistrz przygotował poprawki do budżetu na 2017 rok zawierające ponad 9 mln zł na nowe inwestycje.

     BYŁO SKROMNIE
     Jak już wcześniej informowaliśmy, tylko 1,5 mln zł na inwestycje zapisał burmistrz Krzysztof Dereziński w projekcie budżetu na 2017 r. Największą z zapisanych inwestycji była termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, na którą przewidziano 430.131 zł. Drugą z największych planowanych inwestycji w przedstawionym projekcie było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w Trzemżalu za 250.000 zł. Innymi większymi wydatkami majątkowymi zaplanowanymi przez burmistrz były także: 200.000 zł jako dotacje na modernizacje drogi powiatowej Trzemeszno - Niewolno, 150.000 zł - wykup gruntów, 100.000 zł - na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych, 50.000 zł - rozbudowa remizy OSP w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad Jeziorem Trzemeszeńskim jako gminne centrum ratownicze z miejscem wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, po 40.000 zł - budowa chodnika na ul. Borowskiego i wymiana nawierzchni wokół pl. Powstańców oraz 39.667,50 zł - przybudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Dąbrowskiego i pl. św. Wojciecha.
     W przygotowanym projekcie nie było inwestycji, o których wcześniej rozmawiano z radnymi, wiadomo więc było, że taki projekt ma nikłe szanse na przyjęcie przez Radę Miejską. Potwierdzał to na przykład Sławomir Peno, przewodniczący RM. Burmistrz zapowiadał więc, że kolejne inwestycje mają być wniesione w formie autopoprawek do budżetu.
     I tak też się stało. Na wspólne posiedzenie komisji Rady w sprawie budżetu 21 grudnia burmistrz przygotował dodatkowe inwestycje do przyjęcia w budżecie na 2017 r. na kwotę aż 9.396.000 zł. Gmina będzie musiała zaciągnąć na nie kredyty.
     WODOCIĄG I KANALIZACJA
     Wśród dopisanych do projektu budżetu inwestycji w formie autopoprawek burmistrza dużą część kosztów stanowią inwestycje wodno-kanalizacyjne. Na uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sportowej, Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w Miatach, Brzozówcu, Zieleniu i Gołąbkach zapisano 1.053.000 zł. 1.159 000 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej w Wymysłowie i Niewolnie. Na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wysokim w Trzemesznie zapisano 130.000 zł, a na kanalizację na ul. Borowskiego, Kopernika, Siennej i Orchowskiej 400.000 zł. Kolejne zapisy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej dotyczą wsi: Kruchowo, Jastrzębowo, Smolary, Ochodza, Gołąbki, Wymysłowo i Zieleń za 100.000 zł.
     DROGI I CHODNIKI
     Dość duże środki zaplanowano na drogi i chodniki. Przebudowa drogi Lubiń - Wydartowo - Duszno kosztować ma 900.000 zł. 0,5 mln zł przewidziano na przebudowę al. Szymańskiego i ul. Dworcowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Na przebudowę nawierzchni chodników na ulicach Żeromskiego, Długiej, Osiedlowej, Czarneckiego i Słonecznej zapisano 250.000 zł. Przebudowa nawierzchni dróg w Pasiece, Płaczkowie, Szydłowie II, Wymysłowie i Zieleniu kosztować ma 600.000 zł, a przebudowa drogi w Rudkach - 180.000 zł. Na budowę w Trzemesznie drogi do Browaru od drogi krajowej nr 15 zaplanowano 200.000 zł. Na przebudowę ul. Szkolnej i  Śniadeckich zapisano 430.000 zł oraz dodatkowo 50.000 zł na związane z tą inwestycją przebudowa ogrodzenia przy SP nr 1. Przebudowa nawierzchni placu Powstańców to przewidziany koszt 100.000 zł. Natomiast przebudowa ul. Chrobrego w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw przy OSiR kosztować ma 250.000 zł. Na przebudowę ul. Wrzosowej w Trzemesznie zaplanowano 200.000 zł. 40.000 zł zaplanowano na budowę chodnika w pobliżu szkoły w Trzemżalu oraz na przebudowę chodnika na ul. Fabrycznej w Trzemesznie 25.000 zł i na ul. 22 Stycznia 20.000 zł.
     PARK, PRZEDSZKOLE I SZKOŁA
     Inne inwestycje dopisane do projektu budżetu to: rewitalizacja parku Baba - 700.000 zł, modernizacja budynku po szkole zawodowej na ul. Mickiewicza - 450.000 zł, budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią za halą OSiR - 300.000 zł, przygotowanie dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki zewnętrzne na opracowanie planu modernizacji budynków Gimnazjum w Trzemesznie - 70.000 zł oraz na rozbudowę Przedszkola nr 2 w Trzemesznie - 50.000 zł, stworzenie Domu Dziennego Pobytu 60 plus w Zieleniu - 60.000 zł, zatrudnienie pracownika do obserwacji monitoringu miejskiego oraz ewentualnie na zakup dodatkowych kamer - 100.000 zł, budowa świetlicy wiejskiej w Cytrynowie - 250.000 zł, rewitalizacja placu św. Wojciecha - 250.000 zł, opracowanie dokumentacji rewitalizacji centrum Trzemeszna - 100.000 zł, budowa boiska w Lubiniu - 80.000 zł, budowa boiska w Miatach - 33.000 zł, budowa świetlicy wiejskiej w Lubiniu i Ostrowitem - po 10.000 zł, realizacja programu Pięknieje wielkopolska wieś - Ławki i Wydartowo po 33.000 zł, Kozłowo 110.000 zł, na program Odnowa wsi sołectwa Grabowo - 20.000 zł, budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Sosnowej, Wiśniowej, Jaśminowej, Zielonej, Modrzewiowej, Klonowej oraz w miejscowości Brzozówiec - 130.000 zł, budowa oświetlenia drogowego w Kierzkowie - 20.000 zł.
     Projekt budżetu wraz ze zmianami proponowanymi przez burmistrza omawiany był na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji. Przyjmowany będzie na najbliższej sesji.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1297 (51/2016)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry