Bartosz Styszyński złożył skargę na burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego. Radni skargę odrzucili, choć ich decyzja nie była jednogłośna. Sugerowali jednak burmistrzowi, aby wprowadził obowiązek parafowania poważniejszych umów zawieranych przez jednostki organizacyjne przez prawnika Urzędu.

     Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żninie przewodniczący komisji rewizyjnej Ireneusz Starczewski omawiał prace komisji nad skargą na burmistrza Żnina złożoną przez Bartosza Styszyńskiego. Skarżący złożył pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które skierowane zostało do Rady Miejskiej, a następnie do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. Skarga dotyczyła niezałatwienia przez burmistrza Roberta Luchowskiego sprawy w terminie. Rzecz dotyczyła wniosku z 9 września 2016 roku. Wówczas wnioskował on o podjęcie działań w trybie nadzoru nad Muzeum Ziemi Pałuckiej, aby muzeum we właściwy sposób wywiązywało się z obowiązków nałożonych umową z 31 października 2013 roku o wspólnym przedsięwzięciu, polegającym na prowadzeniu wspólnej działalności turystyczno-edukacyjnej na terenie ruin zamku i podzamcza w Wenecji. Wnioskował też, aby muzeum wycofało się z bezpodstawnych insynuacji, naruszających dobre imię Bartosza Styszyńskiego. O roszczeniach przedsiębiorcy w stosunku do muzeum i sprawie sądowej z tego tytułu na łamach Pałuk w ostatnich dwóch latach pisaliśmy kilkakrotnie.
     Radni z komisji rewizyjnej na posiedzenie zaprosili skarżącego, burmistrza Roberta Luchowskiego i Krystynę Patyk - dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej.
     - Pan Styszyński w rozmowie przed komisją potwierdził to zażalenie, że nie uzyskał pisemnej odpowiedzi - wyjaśniał Ireneusz Starczewski. - Wyjaśnienia pisemne i ustne złożył także burmistrz. Uzasadniał, że chcąc sprawdzić zarzuty stawiane przez pana Styszyńskiego, zlecił wykonanie wydziałowi audytu i kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Żninie, kontrolę w zakresie oceny prawidłowości funkcjonowania Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie pod kątem legalności oraz efektywności realizowanych zadań. Burmistrz stwierdził także, że odbyły się prawdopodobnie trzy spotkania z udziałem zainteresowanych stron.
     Komisja rewizyjna stwierdziła, że wyjaśnienia dotyczące tematów poruszonych przez Bartosza Styszyńskiego w piśmie z 9 września ubiegłego roku były badane przez jednostkę Urzędu Miejskiego. Sprawy te były wyjaśniane i przekazywane Bartoszowi Styszyńskiemu. Członkowie komisji uznali, że mimo złożoności spraw i okresu potrzebnego na ich zbadanie, należało przesłać pismo Bartoszowi Styszyńskiemu opisujące problemy i przedstawiające przybliżony termin odpowiedzi na jego pismo.
     - Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z wyżej wymienioną sprawą sugeruje panu burmistrzowi, aby w zakres obowiązków dyrektorów jednostek organizacyjnych wpisać punkt, aby sprawy związane z podpisywaniem umów z innymi jednostkami i przeznaczanie większych kwot na zakup, inwestycje i tym podobne sprawy parafowane były przez prawnika Urzędu Miejskiego - zaznaczył Ireneusz Starczewski.
     Komisja rewizyjna uznała jednocześnie, że skarga na burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego jest niezasadna, choć protokołu w tej sprawie nie podpisali radni Halina Krygier i Jerzy Kowalski. Decyzji o niepodpisaniu protokołu nie uzasadnili. Pozostali radni Rady Miejskiej w Żninie poparli stanowisko większości członków komisji rewizyjnej, jednakże pięcioro radnych opowiedziało się przeciw uznaniu skargi za bezzasadną.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1336 (38/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry