W piątek, 9 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Żninie. Podczas obrad odwołano dotychczasowego przewodniczącego Rady i powołano na to stanowisko Lucjana Adamusa. Dokonano także zmian szefów poszczególnych komisji. O tym, jak przebiegała sesja poniżej.

Na sesji nie brakuje osób spoza samorządu Żnina, ale żywo zainteresowanych rozwojem sytuacji. Wśród nich Dariusz Kaźmierczak, lider Niezależnych. Dlaczego w szaliku w barwach Polski? - Nie trzymam żadnej strony i jak nazwa naszego ugrupowania wskazuje, chcę być niezależny. Dlatego Dariusz Kaźmierczak postanowił zaakcentować barwy najcenniejsze dla wszystkich. fot. Karol Gapiński
Na sesji nie brakuje osób spoza samorządu Żnina, ale żywo zainteresowanych rozwojem sytuacji. Wśród nich Dariusz Kaźmierczak, lider Niezależnych. Dlaczego w szaliku w barwach Polski? - "Nie trzymam żadnej strony i jak nazwa naszego ugrupowania wskazuje, chcę być niezależny". Dlatego Dariusz Kaźmierczak postanowił zaakcentować barwy najcenniejsze dla wszystkich. fot. Karol Gapiński

10.03: XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie rozpoczęta. Obrady otworzył jeszcze przewodniczący Grzegorz Koziełek.

 

10.06: Grzegorz Koziełek zapowiedział, że w przypadku jego odwołania dalsze obrady poprowadzi wiceprzewodniczący Andrzej Kurek.

 

10.09: Burmistrz Robert Luchowski poinformował, że wpłynęła do Urzędu Miejskiego faktura za opiekę prawną dla projektów uchwał w wysokości ponad 1800 zł zamówioną przez FSP i Forum dla Pałuk. Burmistrz wszczął postępowanie wyjaśniające zasadność tego wydatku.

 

10.12: Andrzej Kurek uważa, że to Elżbieta Gogola jako starsza wiekiem z dwojga wiceprzewodniczących powinna prowadzić dalsze obrady.

 

10.17: Gdyby po ewentualnym odwołaniu wiceprzewodniczącego obrady miała prowadzić Elżbieta Gogola to dodajmy, że projekt następnej uchwały dotyczyć ma odwołania Elżbiety Gogoli z funkcji wiceprzewodniczącej.

 

10.26: Grzegorz Koziełek zauważył, że uzasadnienie projektu uchwały o jego odwołaniu to niemal kopia uzasadnienia uchwały Rady w poprzedniej kadencji, gdy odwoływano ówczesną przewodniczącą Halinę Rosiak.

 

10.29: Grzegorz Koziełek dziękuje wszystkim, którzy go wspierali. - Człowieka można odwołać, ale godności nie da się mu odebrać - powiedział.

 

10.34: Kazimierz Jańczak, Lidia Cieślewicz i Piotr Tomaszewski wybrani do komisji skrutacyjnej, która będzie czuwała nad głosowaniem tajnym w sprawie przewodniczącego. Grzegorz Koziełek zarządza 20-minutową przerwę.

 

10.49: Wykorzystując przerwę w obradach zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Andrzeja Kurka, czy po ewentualnym odwołaniu przewodniczącego poprowadzi obrady. Potwierdził, że tak, poprowadzi do momentu, gdy nie zostanie wybrany nowy przewodniczący.

 

10.49: Obrady wznowione. Komisja skrutacyjna ukonstytuowana. Jej szefem został Kazimierz Jańczak, który przedstawia zasady głosowania. Radni dostaną karty do głosowania i będą wywoływani imiennie. Głosowanie jest tajne, skreślenia można dokonywać na swoim miejscu lub przy urnie. O możliwości odwołania decyduje bezwzględna liczba głosów.

 

10.58: Na sali jest 21 radnych Żnina - rada w komplecie. Radny Piotr Tomaszewski rozdaje  karty do głosowania.

 

Głos na nowego przewodniczącego oddaje Adam Kowalewski fot. Karol Gapiński
Głos na nowego przewodniczącego oddaje Adam Kowalewski fot. Karol Gapiński

 11.04: Głosowanie rozpoczęte.

 

11.09: Karty z głosami już w urnie. Komisja skrutacyjna udała się do sali obok auli, by w spokoju policzyć głosy.

 

11.31: Grzegorz Koziełek nie jest już przewodniczącym: 12 głosujących za jego odwołaniem, 9 przeciw.

 

11.33: Burmistrz: - Cieszę się po raz pierwszy, że nie jestem radnym, bo nie będę musiał żyć z tym wstydem.

 

11.37: Burmistrz o Grzegorzu Koziełku: - W trudnym momencie przed wyborami postawił na szali swą karierę zawodową. Za to mu dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejsze głosowanie nie będzie początkiem jakiejś rewolty  w gminie.

 

11.38: Teraz obrady poprowadzi Andrzej Kurek. Komisja skrutacyjna działa dalej.

 

11.40: Elżbieta Gogola proponuje kandydaturę na przewodniczącego Grzegorza Koziełka, a Maria Błońska - Lucjana Adamusa. Obydwaj wyrażają zgodę. Ponownie 20-minutowa przerwa.

 

Oczekując na decyzję Rady dotyczącą nowego przewodniczącego Grzegorz Koziełek usiadł obok Kazimierza Jańczaka i Piotra Horki fot. Karol Gapiński
Oczekując na decyzję Rady dotyczącą nowego przewodniczącego Grzegorz Koziełek usiadł obok Kazimierza Jańczaka i Piotra Horki fot. Karol Gapiński

12.10: Grzegorz Koziełek po odwołaniu go z funkcji przewodniczącego zasiadł przy stole obrad obok Kazimierza Jańczaka i Piotra Horki. Jeszcze nie jest wykluczone, że za kilkadziesiąt minut powróci na fotel szefa Rady. Zaczyna się głosowanie. Kontrkandydatem jest Lucjan Adamus.

 

12.33: Lucjan Adamus nowym przewodniczącym - otrzymał 12 głosów. Kandydaturę Grzegorza Koziełka poparło 9 radnych. Burmistrza Roberta Luchowskiego nie ma w tej chwili na sali. Były przewodniczący pogratulował swemu następcy.

 

12.40: Na razie przewrót w Radzie przebiega zgodnie z planami nowej, 12-osobowej koalicji. Przewodniczący Lucjan Adamus czyta uzasadnienie projektu uchwały o odwołaniu wiceprzewodniczącej Elżbiety Gogoli.  Ta nie ukrywa, że nie może pogodzić się ze stwierdzeniem w uzasadnieniu projektu uchwały o jej odwołaniu, że była jednostronna w swych działaniach. Przypomniała, że do grudnia 2017 była przewodniczącą klubu radnych PiS razem  z Forum, który liczył 10 osób w tym 5, które teraz podpisały się pod wnioskiem o jej odwołanie.

 

12.58: Burmistrz wrócił na salę, a radny Piotr Tomaszewski wydaje radnym karty do głosowania nad odwołaniem Elżbiety Gogoli.

 

13.04: Obserwujący wydarzenia Niezależni: Dariusz Kaźmierczak, Maciej Grabowski i Andrzej Wieczorek są w dobrych humorach.  Jeden z nich rzuca żartobliwie pytanie: - A czy drugi wiceburmistrz też dzisiaj będzie powołany? Szybko pada odpowiedź ze strony jego kolegi: - Tak, ale tylko do poniedziałku.

 

13.20: 12 głosów za, 9 przeciw - Elżbieta Gogola nie jest już wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Żninie. Lucjan Adamus podziękował jej przez podanie ręki. Inne kluby radnych też dziękują byłej wiceprzewodniczącej.

 

13.22: Włodzimierz Oźminkowski zostaje odwołany z funkcji szefa komisji porządku i bezpieczeństwa publicznego. Przypomnijmy, że za chwilę może on być kandydatem na wiceprzewodniczącego całej Rady.

 

13.25: Elżbieta Gogola teraz zasiada już po przeciwleglej stronie stołu, obok pozostałych radnych z klubu PiS.

 

13.33: Elżbieta Gogola będzie kandydowała w wyborach  na wiceprzewodniczącą. Drugim kandydatem będzie Włodzimierz Oźminkowski. Próbę włożenia kija w sprawnie teraz działającą machinę nowej koalicji podjął radny z klubu Razem dla Gminy, Grzegorz Wesołek, który wysunął kandydaturę Sławomira Kujawy z FSP. Tyle tylko, że wcześniej ustalonym przez nowa koalicję FSP + Forum dla Pałuk kandydatem jest Włodzimierz Oźminkowski. Dlatego Sławomir Kujawa nie wyraża zgody na kandydowanie.

 

13.59: Rozpoczęło się głosowanie w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego.  Radni wrzucają karty z głosami do urny, a komisja skrutacyjna zaraz przejdzie do biura Rady Miejskiej by podliczyć głosy.

 

14.11: Komisja skrutacyjna wróciła. Wynik głosowania: 9 głosów na Elżbietę Gogolę, 12 głosów na Włodzimierza Oźminkowskiego. Ten drugi zostaje wiceprzewodniczącym i zasiada obok Lucjana Adamusa.  Życzenia powodzenia w pełnieniu nowej funkcji składa Włodzimierzowi Oźminkowskiemu była wiceprzewodniczącą Elżbieta Gogola.

 

14.13: Grzegorz Wesołek i Idzi Mądry kandydatami na szefa komisji porządku publicznego.

 

14.17: Idzi Mądry wybrany został stosunkiem głosów 11:9. On sam wstrzymał się od głosu. Grzegorz Wesołek głosował za swą kandydaturą, ale to nie przeważyło szali na jego stronę. Dodajmy, że teraz są już głosowania jawne.

 

 14.20: Ireneusz Starczewski  odwołany z funkcji szefa komisji rewizyjnej.

Nowe prezydium Rady Miejskiej fot. Karol Gapiński
Nowe prezydium Rady Miejskiej fot. Karol Gapiński

 

14.25: Ireneusz Starczewski: wiedziałem, że do tego musiało dojść. Nie raz na naszej komisji mówiłem, żeby mnie zmienić. Radni wtedy mówili: nie Irek,  zostań. A teraz ci sami radni podnieśli rękę za moim odwołaniem.  Mamy koniec kadencji i po co to wszystko? Czy wiceprzewodniczącym ktoś sterował? Niech wyborcy wezmą pod uwagę kto ma, czy nie ma honoru. Starczewski dodał, że wiceprzewodniczący Rady już wcześniej był znany z takich działań.

 

14.30: Andrzej Kurek: - Drogi Irku, nie chcę personalnie uderzać. Grzegorz Koziełek pochwalił co prawda byłego przewodniczącego komisji, ale nasze zdanie jest inne. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem.

 

14.31: Piotr Horka i ponownie Ireneusz Starczewski kandydatami na szefa komisji rewizyjnej.

 

14.34: Piotr Horka zwycięża z Ireneuszem Starczewskim i jest nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej.

 

14.38: 11 radnych za odwołaniem Adama Kowalewskiego z funkcji przewodniczącego komisji gospodarki i budżetu.

 

14.40: Kowalewski: Myślę że teraz posiedzenia komisji budżetu będą na pewno krótsze, ale czy równie wnikliwe? Dziwię się że ten przewrót odbywa się teraz na kilka miesięcy przed wyborami.

 

14.44: Kandydaci na nowego przewodniczącego komisji budżetowej: Maria Błońska i Adam Kowalewski. Maria Błońska wygrywa stosunkiem głosów 11:9.

 

14.46: Za chwilę prawdopodobnie zostanie odwołany z funkcji szefa komisji zdrowia Marek Zieliński.

 

14.47: I tak się stało - za odwołaniem Marka Zielińskiego 12 radnych.

 

14.48: Marek Zieliński: - Funkcję. się dostaje i funkcje traci, ale zostaje się człowiekiem. Będę dalej pomagał.

 

14.52: Kandydatami na nowego szefa komisji polityki społecznej i zdrowia są: Marek Zieliński oraz Halina Krygier. Faworytką jest Halina Krygier, która wygrywa w głosowaniu 11:9.

 

14.54: Teraz kolej na odwołanie szefa komisji turystyki promocji i rozwoju, Tomasza Wysockiego. Co prawda Grzegorz Koziełek go teraz chwali jako szefa komisji, ale trudno się spodziewać, że przekona tych, którzy teraz rozdają karty.

 

Tylko najwytrwalsi sołtysi gminy Żnin zostali na sesji fot. Karol Gapiński
Tylko najwytrwalsi sołtysi gminy Żnin zostali na sesji fot. Karol Gapiński

15.01: Tomasz Wysocki był pierwszym w historii przewodniczącym komisji turystyki, promocji i rozwoju. Przypomnijmy, że ta komisja powstała 3 lata temu po raz pierwszy. Tomasz Wysocki: - Dziękuję, zostawiam sztandar gminy Żnin. Wyjaśniamy, ten symbol gmina zyskała dopiero w tej kadencji.

 

15.02: Jerzy Krynicki i Tomasz Wysocki kandydatami na szefa komisji turystyki i promocji.

 

15.05: Przed chwilą Maria Błońska otwierając drzwi, by wyjść z sali, zauważyła, że Lucjan Adamus już zarządził głosowanie nad wyborem nowego szefa komisji turystyki. Wróciła do stołu i podniosła rękę za Jerzym Krynicki. To on jest nowym szefem komisji.

 

15.06: Koniec sesji.

Więcej zdjęć w naszej galerii.

(kg), 9 III 2018

 

 

Film z wypowiedzią burmistrza w zakładce Filmy.

Film z wynikami głosowania nad odwołaniem przewodniczącego w zakładce Filmy.

Film z wypowiedzią odwołanego przewodniczącego Rady Grzegorza Koziełka w zakładce Filmy.

 

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry