Burmistrz Barcina Michał Pęziak otrzymał dwunaste w swojej karierze włodarza absolutorium. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych. 12 z nich było za. Jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był przeciwny.

Radni Rady Miejskiej w Barcinie zdecydowaną większością głosów udzieliła burmistrzowi absolutorium fot. Magdalena Kruszka
Radni Rady Miejskiej w Barcinie zdecydowaną większością głosów udzieliła burmistrzowi absolutorium fot. Magdalena Kruszka

Sesja absolutoryjna odbyła się 27 kwietnia. Burmistrz Michał Pęziak przedstawił informację dotyczącą realizacji budżetu w ubiegłym roku. Swoje wystąpienie poparł prezentacją zdjęć i wykresów. Wyjaśniał, że 47% wpływów do budżetu stanowią podatki i opłaty, dotacje celowe z budżetu państwa stanowi 27% wpływów, a subwencja ogólna stanowi 16%. Pozostałe wpływy to dochody z majątku, pozostałe dochody bieżące oraz dochody z mienia. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to największą część stanowią wydatki jednostek budżetowych, czyli szkół, instytucji kultury i samego urzędu. Pochłaniają one 66,24% wszystkich wydatków. Następnie są świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli głównie świadczenia z tytułu programu 500+. Wynoszą one 28,26% wydatków bieżących. Dotacje na zadania bieżące stanowią 4,5%, obsługa długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji to 0,72%, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - 0,28%.

- Nadal najwięcej wydajemy na kształcenie naszych dzieci i młodzieży, od żłobka po liceum i świetlice, które funkcjonują w szkołach - przyznał burmistrz. - Wydatki na pomoc społeczną spadają. W związku z tym, że pojawiło się 500+, to spora grupa rodzin wyszła z biedy, z ubóstwa i wtedy nie korzysta już z pomocy społecznej.

Burmistrz wyliczył także inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Pierwotnie zaplanowanych było 36 zadań inwestycyjnych. W trakcie roku wprowadzano kolejne zadania. Ostatecznie liczba zadań inwestycyjnych wzrosła do 53. Łącznie gmina planowała wydać na te zadania 6.031.000 zł. Wydano z tego 93%.

- Inwestujemy właściwie we wszystkie możliwe sfery, czyli drogi, kanalizacje, rekreację, sport i kulturę - zauważył burmistrz Barcina, kończąc swe wystąpienie.

Podczas sesji przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz opinia komisji rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla burmistrza Barcina.

- Śmiało można powiedzieć, że nasza gmina bezpiecznie szacuje zarówno swoje dochody jak i wydatki, co niewątpliwie ma duży wpływ na stabilność finansową - stwierdził radny Hubert Łukomski, przewodniczący komisji budżetu. Radny Remigiusz Paszkiet dodał, że zostało zrealizowanych wiele rzeczy, które mają służyć dobremu samopoczuciu i miłemu spędzaniu czasu w mieście, a najważniejsze jest, żeby wykorzystywać te rzeczy zgodnie z przeznaczeniem i żeby o nie dbać.

W głosowaniu o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Michałowi Pęziakowi wzięło udział 14 radnych. 12 radnych opowiedziało się za udzieleniem tego absolutorium. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jedna osoba była przeciwna.

Burmistrz Michał Pęziak odebrał gratulacje od przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Barteckiej, która życzyła, żeby gmina Barcin zawsze miała takiego gospodarza, a także od radnych i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Burmistrz z kolei dziękował za udzielone absolutorium.

- To jest moje 12. absolutorium jako burmistrz gminy, 18. w mojej dwudziestoletniej drodze po ścieżce samorządowej, to jest w sumie moja pełnoletność jeśli chodzi o absolutoria - powiedział Michał Pęziak i dziękował radnym, współpracownikom, a także urzędnikom, sołtysom, dyrektorom jednostek budżetowych i dyrektorom spółek gminnych, seniorom z Rady Seniorów i młodzieży z Rady Młodzieży. Dziękował także mieszkańcom, którzy udzielają rad i pytają o różne aspekty dotyczące działalności i funkcjonowania gminy. Podziękował także za słowa krytyki, które czasami się zdarzają.

Magdalena Kruszka, 1 V 2018

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry