Szubińscy radni chcieli podjąć próbę zmiany wysokości diet i uwzględnić w nich to, czy dany radny angażuje się w prace jednej czy dwóch komisji. Projekt uchwały zaraz na początku sesji usunięto z porządku obrad. Ma wrócić. Nie wiadomo, kiedy i w jakim kształcie.

     Na sesji Rady Miejskiej w Szubinie 28 grudnia miała być podjęta uchwała dotycząca wysokości i zasad przyznawania diet radnym. Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił klub radnych Szubińskiej Inicjatywy Samorządowej, bo - jak powiedział szef klubu radny Maciej Rejment - nie było wtedy innego zarejestrowanego klubu, który z taką inicjatywą mógł wystąpić. Teraz są już trzy kluby radnych. Prócz SIS, także Gmina Szubin Razem (przewodniczący Marek Gajewski) i Wspólna Gmina Szubin (przewodniczący Tomasz Kaszewski). Maciej Rejment dodał, że w kolejnych pracach nad projektem miała też pracować część radnych z Gminy Szubin Razem

     Idea związana z ustaleniem nowych zasad naliczania diet polegała na tym, by radny pracujący w jednej komisji nie dostawał takiej samej diety, jak radny pracujący w dwóch komisjach. Przykładowo - teraz radny szeregowy otrzymuje 28%  maksymalnej wysokości diety. Projekt uchwały przewidywał 27% dla szeregowego radnego członka jednej komisji i 37% dla członka dwóch komisji. 

     Projekt uchwały w ostatecznym kształcie zakładał, by wysokość diet dla szeregowych radnych, przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących Rady była różna w zależności od tego, w ilu komisjach zasiadają. Teraz jest tak, że różne stawki obowiązują dla przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących Rady i szefów komisji oraz szeregowych bez względu w ilu komisjach pracują (28%, 39% i 75%). Po zmianie zasad uwzględniałyby czy np. szef komisji jest tylko w swojej, czy też angażuje się w prace innej komisji.

     Jednak uchwała zaraz na początku sesji została zdjęta z porządku obrad, co zaproponowała przewodnicząca Anna Kijowska. Tę propozycję poparli wszyscy. Po głosowaniu Roman Danielewski stwierdził, że propozycje związane ze zmianą naliczania diet powinny wychodzić od przewodniczącej Rady Miejskiej albo od prezydium. Dlaczego punkt dotyczący diet został zdjęty? Po sesji Anna Kijowska przyznała, że zbyt szybko zdecydowała się umieścić ten punkt w porządku obrad i wyjaśniła, że projekt uchwały wymaga dopracowania pod względem merytorycznym i musi być przedyskutowany na wszystkich komisjach. Najprawdopodobniej temat wróci, ale nie wiadomo, na której sesji.

Remigiusz Konieczka, 9 I 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry