Rada Powiatu w Żninie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Uchwała została podjęta niemal jednogłośnie, jedynym wstrzymującym się był Paweł Sikora.

 Gratulacje za otrzymanie kolejnego w karierze absolutorium złożyła staroście Zbigniewowi Jaszczukowi przewodnicząca Rady Powiatu Józefa Błajet fot. Arkadiusz Majszak
Gratulacje za otrzymanie kolejnego w karierze absolutorium złożyła staroście Zbigniewowi Jaszczukowi przewodnicząca Rady Powiatu Józefa Błajet fot. Arkadiusz Majszak

     Nowelizacja ustaw samorządowych wymusiła na Zarządzie Powiatu przygotowanie raportu o stanie powiatu żnińskiego za 2018 rok. Przedwczoraj Rada Powiatu w Żninie po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego miała głosować nad wotum zaufania dla Zarządu.

     Raport przedstawił starosta Zbigniew Jaszczuk. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2018 roku, przede wszystkim odnosi się do realizacji programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Raport dotyczy płaszczyzn takich jak: środowisko, rynek pracy, edukacja i sport, rozwój lokalny, ochrona zdrowia i sprawy obywatelskie, polityka społeczna, budżet, drogi powiatowe, geodezja i gospodarka nieruchomościami, organizacje pozarządowe. Dokument zawiera 48 stron.

     Podczas dyskusji nad raportem radny Paweł Sikora zwrócił uwagę, że w raporcie zabrakło bardziej szczegółowych informacji o sytuacji w Pałuckim Centrum Zdrowia. Dodał, iż afera finansowa bardzo mocno poruszyła opinię publiczną, bo nigdy wcześniej w powiecie żnińskim nie doszło do defraudacji pieniędzy na tak dużą skalę.

     - Jest to sprawa bezprecedensowa nie tylko w skali powiatu, ale i w skali kraju - uważa Paweł Sikora. Radny zwrócił również uwagę na obniżenie statystyk wykrywalności przestępstw przez policję i dociekał, jaka była reakcja Zarządu Powiatu na obniżenie statystyk i czy podjęto w tym temacie działania.

     Starosta Zbigniew Jaszczuk wyjaśnił, że raport dotyczy 2018 roku, a afera finansowa wybuchła w 2017 roku. - Siłą rzeczy w raporcie tego być nie mogło - podkreślił starosta. I dodał, że najważniejszą kwestią dotyczącą szpitala było rozpoczęcie w 2018 roku budowy łącznika. Według starosty łącznik jest elementem, który poprawi funkcjonowanie szpitala.

     Starosta stwierdził, że w ostatnim czasie wskaźniki wykrywalności przestępstw w powiecie były na podobnym poziomie. - Załamanie statystyk to mieliśmy z 2 lata wcześniej. Myślę, że to należy do przeszłości i takich sytuacji już nie będzie - zaznaczył starosta.

     Paweł Sikora ripostował, że są obiektywne dane, z których wynika, iż w kwestii wykrywalności jest gorzej niż było. - Fakt, że jesteśmy cały czas lepsi niż średnia województwa, ale ten spadek w powiecie żnińskim jest znaczący - zwrócił uwagę radny. I dodał, że w 2017 roku ogólna wykrywalność w powiecie żnińskim wynosiła 83,04%, natomiast w 2018 roku 81,62%. W 2017 roku średni czas reakcji na zdarzenie wynosił 10,32 minut, natomiast w 2018 roku - 13 minut.

     Za udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania głosowało 16 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

     Radni nie mieli również większych uwag, co do wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu w 2018 roku. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Powiatu. Jej członkowie wnioskowali o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium.

     Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Pogiel zwrócił uwagę, że sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodał, iż nie spotkał się z sytuacją, żeby Zarząd Powiatu przedłożył projekt uchwały, który nie miałby merytorycznych przesłanek i byłby oddalony lub storpedowany przez radnych.

     Za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium głosowało 16 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Starosta podziękował za 19. w swojej karierze absolutorium i dobrą atmosferę. Wyraził nadzieję, że współpraca z Radą Powiatu będzie się przez kolejne 4,5 roku dobrze układać.

     - Niech tak zostanie. Wiele jest do zrobienia i roboty starczy dla wszystkich - powiedział starosta.

Arkadiusz Majszak, 18 VI 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry